ReneCernyFChceme vám poděkovat
Vážení spoluobčané z Řečkovic a Mokré Hory, sousedé a přátelé,
prožili jsme a stále prožíváme velmi nelehké období, způsobené virovou nákazou, a s tím spojená různá omezení a komplikace našich osobních i pracovních životů. Věřte, že hned od počátku vypuknutí pandemie a následných vyhlášených opatření vlády ČR se i vedení městské části velmi intenzivně zabývalo celou situací a jednotlivými opatřeními. Mnohdy téměř jako na laboratorních vahách jsme zvažovali, jak postupovat v konkrétních případech, které zůstaly v pravomoci jednotlivých obcí, resp. zřizovatelů. Máme na mysli termín uzavření mateřských školek, omezení činnosti úřadu městské části, jednotlivých odborů, sběrného dvora, blokového čištění apod. Byli jsme si vědomi jasných omezení a komplikací vašich životů, které vám naše rozhodnutí může přinést, zároveň jsme měli na paměti vaše zdraví a bezpečnost. I my jsme se v podobné situaci ocitli poprvé, pokud tudíž máte pocit, že ne vše bylo řešeno správně, je to snad pochopitelné a děkujeme za vaši toleranci. Především vám ale chceme poděkovat za vaše chování, disciplinovanost, obětavost a trpělivost během celé této krize. I díky vám touto pandemickou situací zatím Řečkovice a Mokrá Hora prochází na jedničku. Zároveň vás všechny moc prosíme, abyste nepolevili, zkusme všichni ještě chvíli vydržet, jsme přesvědčeni, že se nám to v dobrém a vrátí a celou situaci zvládneme na výbornou. Přejeme vám hodně štěstí, zdraví, dobré nálady, a nezapomeňte, že se na nás můžete vždy obrátit s žádostí o radu či o konkrétní pomoc.

02 Slovo místostarosty foto 1Strategie pro zeleň a zalévání stromů
Ve své rubrice vám pravidelně představuji způsoby a novinky v péči o veřejnou zeleň naší městské části. Dovolte, abych vás informoval, že připravujeme vlastní strategii rozvoje a údržby zeleně. Vytváříme pracovní skupinu složenou nejen z našich erudovaných pracovníků odboru životního prostředí, ale chceme přizvat i externí spolupracovníky z řad odborníků v péči o veřejnou zeleň. Mimo jiné se bude zabývat analýzou nových způsobů a postupů v údržbě zeleně v souvislosti s nedostatkem srážek. Chceme zavést efektivnější zalévání stromů pomocí vhodných zavlažovacích technologií, například vodních vaků a dávkovačů přímo u kmenů vybraných a suchem nejvíc ohrožených stromů apod. Protože se jedná o docela složitou a drahou záležitost, a ne všem stromům tento luxus bude možné dopřát, napadlo nás zapojit i vás občany a požádat vás touto cestou o spolupráci.

Péče o zeleň a stromy s vaší pomocí
Všichni víme, že zeleň ve městě je skvělá a že její přítomnost přináší řadu pozitivních efektů a externalit. Procházka parkem nebo pohled na stromy z okna uklidňuje, v létě stromy přináší stín a ochlazují tak své okolí a tak dále. Dlouhodobě a komplexně se snažíme o rozvoj zeleně v naší městské části. Na jedné z posledních schůzí rady městské části jsme odsouhlasili mimo jiné i žádost pana Polanského z iniciativy Zalejme.cz o spolupráci na efektivním online mapování a zobrazování zeleně v naší městské části v jejich mapové aplikaci, která umožní efektivní participaci vás, obyvatel Řečkovic, na tomto nelehkém úkolu. S ohledem na finanční možnosti i technické a personální kapacity není pro města a obce jednoduché dostatečně a průběžně zalévat veškerou zeleň na svém území. Není to vůbec jednoduchý úkol, protože sucha posledních let ohrožují i větší stromy, které dříve nebylo třeba zalévat. Proto jsme přivítali tento nápad a myšlenku zapojit do zalévání i občany. Doufáme, že s vaší pomocí bude naše městská část mnohem zelenější.
Mgr. René Černý, místostarosta