Na své 20. schůzi 22. dubna 2020 rada:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 3. 2020,

• souhlasila
se zapojením Základní školy Brno, Novoměstská 21, a Mateřské školy Brno, Kárníkova 4, do projektu Jihomoravského kraje "Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji VI", financovaného Evropskou unií z operačního programu potravinové a materiální pomoci,

• schválila
uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se společností SEID, s. r. o., IČ 066 32 017, se sídlem Nížkovice, č. p. 142, 684 01,

• schválila
smlouvu o dílo se společností HAKOS, spol. s r. o., se sídlem Dalimilova 2797/110, 612 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 11, byt č. 4 a 9, Brno-Řečkovice“,

• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 3. 2020 se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, na provedení díla „Zateplení ZUŠ UNIVERSUM“, kterým se mění rozsah prací a cena díla,

• schválila
smlouvu o dílo na provádění sezónních zálivek stromů se společností FALKY, spol. s r. o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno,

• schválila
smlouvu o dílo na údržbu biocentra „Na Loukách“ v roce 2020 s firmou Služby Minks, s. r. o., Terezy Novákové 1283/64, 621 00 Brno,

• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“,

• projednala návrh připravovaného územního plánu města Brna.

Dana Filipi, místostarostka