Vzhledem k vládou ČR vyhlášenému nouzovému stavu v souvislosti s epidemií koronaviru nebylo účelné provést začátkem dubna plánované vyčištění samostatných parkovišť s využitím přenosného dopravního značení zákazu stání. Parkoviště tak budou vyčištěna s využitím dopravního značení v níže uvedených náhradních termínech začátkem srpna. Ostatní termíny čištění komunikací zveřejněné v platném harmonogramu čištění na rok 2020 zůstávají nadále v platnosti.

Náhradní termíny čištění samostatných parkovišť

BLOK č. 12 (PARKOVIŠTĚ/1):
NOVOMĚSTSKÁ 3 - 5a, KOŘÍSKOVA 47–55, ŽITNÁ 1–3, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště, MEDLÁNECKÁ k Renčově vč. parkov. ploch, RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 3. 8.

BLOK č. 13 (PARKOVIŠTĚ/2):
PODPĚROVA Polyfunkční dům 2x, ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA za křižovatkou s Novoměstskou, MEDLÁNECKÁ k č. 10–14 vč. parkov. ploch, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16
TERMÍN: 5. 8.

BLOK č. 14 (PARKOVIŠTĚ/3):
HORÁCKÉ NÁM. 2 - 3, HORÁCKÉ NÁM. 6 - 7, HORÁCKÉ NÁM. 10
TERMÍN: 4. 8.

BLOK č. 15 (PARKOVIŠTĚ/4):
MĚŘIČKOVA pod Vysočinou, HORÁCKÉ NÁM. 4 - 5, TEREZY NOVÁKOVÉ „Na Špici“
HORÁCKÉ NÁM. 8–9
TERMÍN: 6. 8.

Ing. Pavel Stránský
oddělení životního prostředí