08 Výstava fotoTVARY   Richard Píše „Obrazy“
V září v Galerii Na radnici přivítáme malíře Richarda Píše, který se představí malou ukázkou své tvorby. Hlavní částí této výstavy jsou velké obrazy inspirované ročními obdobími.
Malíř začínal jako realista, krajinář a milovník geometrie a tyto světy propojuje. Nechává se inspirovat duší, sluncem a krásami života. Proto se také jeho tvorba ubírá přes strohou abstraktní krajinu, lodičky až k realistickým křivkám těl. Svými obrazy mapuje cestu vlastního života.
Rychlost světa a čas jsou neúprosné, proto je třeba bezpečně oddělit podstatné a nezapomenout na to, co nás baví a naplňuje a jít s darem shůry za štěstím a naplněním.
Výstava bude zahájena vernisáží v úterý 8. září v 17 hodin a potrvá do neděle 20. září 2020. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 do 17 hodin.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise