re

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,
stejně jako spousta dalších věcí i kulturní a společenský život v městské části byl ovlivněn opatřeními zavedenými v souvislosti s koronavirem. Některé akce se letos neuskutečnily, u některých jsme pozměnili jejich formát (Folkové léto), jiné se podařilo uskutečnit v náhradním termínu (Festival minipivovarů). V srpnu jsme se v tradičním termínu a ve velkém počtu potkali na devětadvacátých Svatovavřineckých hodech. Atmosféra byla skvělá. Jako vždy se na ní podílela, tentokrát ve vedrem notně ztížených podmínkách, hodová chasa v čele s letošním hlavním párem Editou Staňkovou a Patrikem Šírem. Chci jim na tomto místě poděkovat, stejně jako řečkovickému Sokolu a všem pracovníkům radnice, kteří s přípravami a vlastním průběhem hodů pomáhali. Už teď se těším na jubilejní třicátý ročník, který nás čeká.

01 Slovo starosty foto 1 1Od zmínky o proběhnuvších či chystaných akcích v areálu bývalého pivovaru je jen krok k aktuálním informacím o přípravách rekonstrukce tohoto unikátního prostranství v srdci naší čtvrti. Připomínám, že zastupitelstvo městské části schválilo pro letošní rok finanční prostředky na projektovou přípravu. V současnosti máme zpracovánu studii budoucích úprav, která toto místo řeší jako celek. Navrhuje například umístění budovy se stálými toaletami nebo řeší možné využití zadní části areálu. To však až v dalších etapách. Na současnou studii naváže ještě letos projektová dokumentace, která se zabývá tzv. první etapou – rekonstrukcí samotného amfiteátru, především jednotlivých teras určených k posezení, zábradlí nebo areálového osvětlení. Na podzim budeme znát předpokládané náklady na tuto první etapu a bude jasnější, zda ji zvládneme realizovat hned v nadcházejícím roce, nebo později.
01 Slovo starosty foto 3 1Někteří z Vás si možná všimli, že od konce května lze v nákupním centru Vysočina zahlédnout dravce přelétající nad střediskem. Konkrétně se jedná o rarohy jižní. Samičky Jesenka a Maut a sameček Pikao jsou sokolníkem vycvičení dravci, plašící holuby, s cílem tlumit jejich výskyt v dané lokalitě. Alespoň takto, prostřednictvím biologické ochrany, se pokoušíme omezovat holuby a produkty jejich trávíciho systému v nákupním středisku. Spolupracujeme s odborníky z Arte Venandi.
Na závěr svého článku bych rád připomněl, že začátkem srpna začala dlouho očekávaná rekonstrukce Palackého náměstí. Mám osobně velkou radost, že se jeden z hlavních cílů pro toto volební období daří plnit už v jeho první polovině. Práce budou trvat po dobu čtyř měsíců, tedy do konce listopadu. Bylo tedy nezbytné začít už o letních prázdninách. Věřím, že omezení pohybu v rámci tohoto našeho oblíbeného vycházkového cíle pochopíme a zmrzlinu nebo jinou dobrotu si o to lépe brzy vychutnáme ve výrazně atraktivnějším prostředí.

Marek Viskot
Váš starosta

01 Slovo starosty foto 2 1