06 Vítání občánků foto 1 1Sobota 19. září byla dnem, kdy jsme na radnici přivítali nové občánky Řečkovic a Mokré Hory. Celkem čtrnáct dětí uvítal svým proslovem starosta Marek Viskot. Společně s místostarostou Reném Černým pak také popřáli šťastným rodičům. Akci doplnilo vystoupení žákyně Základní umělecké školy Universum Marušky Soběslavské. Zářijové vítání občánků jsme tedy, byť s určitými omezeními, ještě zvládli. Říjnový termín musel být bohužel zrušen. Stávající situaci samozřejmě sledujeme a v nejbližší možné době se budeme snažit najít nový termín.

Lucie Říhová, ÚMČ