Každý rok v tuto dobu spěje do ostré fáze hlasování v rámci Participativního rozpočtu města Brna. Po loňském úspěchu návrhu sportovní nafukovací haly jsme moc rádi, že i letos se do projektu „Dáme na vás“ zapojila se svými návrhy řada našich spoluobčanů. Letos se jedná o celkem tři projekty, které jsou situovány na území naší městské části, které byly shledány proveditelnými všemi relevantními subjekty včetně naší radnice a jež zabojují v konkurenci všech brněnských nápadů. Co se týče podaných námětů, patříme opět mezi ty aktivnější městské části.

Nejen o Vaši přízeň se letos pokusí zabojovat dva projekty, které již dobře znáte z minulých ročníků. Jedná se o „Bílé střechy chladí Brno: pilotní projekt“, který v minulém ročníku neuspěl v ostrém hlasování opravdu jen o pár hlasů (přesněji o devět). Tento projekt má za cíl předělat střechy na budovách ZŠ Horácké náměstí, MŠ Škrétova a MŠ Měřičkova na bílé, což podle autorů projektu nejen prodlouží jejich životnost, ale také sníží teplotu, kterou absorbují, což přispěje zejména v horkých letních měsících k ochlazování okolí. Druhým opakovaným projektem v letošním ročníku PaRo bude „Řečkovický HRáj“, který v minulém ročníku neprošel přes dílčí proces PaRo – neuspěl při posuzování proveditelnosti ze strany Magistrátu města Brna. Pro letošní ročník se podařilo s upraveným záměrem v této fázi PaRo uspět, a také tento projekt se bude ucházet o hlasy Brňanů. Cílem projektu je vybudování cest, laviček, odpadkových košů, herních prvků a práce se zelení v zadní části areálu proluky na ulici Terezy Novákové, to vše v souladu s první a druhou etapou výstavby na celém pozemku.

Zcela novým projektem, který vstupuje do PaRo letos úplně poprvé, je „ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště“. Tento projekt si klade za cíl vybudovat ve známé a velmi oblíbené lokalitě Zamilovaného hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Celkovým smyslem projektu je dále zkvalitnit možnosti trávení volného času v této klidné části města, která je hojně využívána k procházkám do přírody, a to v rámci dostupných podmínek spojených s tímto záplavovým územím a v souladu s charakterem dané lokality a místní přírodou.

Na závěr mi dovolte Vám ještě připomenout, že ostrá fáze hlasování bude probíhat v listopadu. Přeji řečkovickým projektům úspěšnou soutěž.

Filip Hrůza