Na své 26. schůzi 23. 9. 2020 rada městské části:
• schválila příkazní smlouvu se společností S-Invest CZ, s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, jejímž předmětem je výkon inženýrských činností a technického dozoru investora při realizaci a dokončení díla „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“,
• vybrala za dodavatele veřejné zakázky na služby s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“ Ing. Jana Servuse, Dolnice 1760/12, 621 00, Brno,
• schválila smlouvu o dílo na výměnu herní sestavy na oploceném dětském hřišti v parku na Novém náměstí se společností Hřiště v CAJKU, s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice,
• schválila smlouvu o dílo se společností Brixton-stavitelství, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, jejímž předmětem je provedení opravy komunikace Karásek v úseku od křižovatky s Jandáskovou po vjezd k budově č. 13,
• schválila předložení žádosti Odboru dopravy Magistrátu města Brna o doplnění vodorovného dopravního značení V 12a (žlutá klikatá čára) na místní komunikaci bratří Křičků v místě přístupu ke stanovišti kontejnerů.

Na své 27. schůzi 14. 10. 2020 rada městské části:
• projednala obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna týkající se spádových obvodů základních a mateřských škol a nenavrhuje žádnou změnu v uvedených vyhláškách,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru s firmou GO EVENTUM, s. r. o., Malínská 174/30, 620 00 Brno, za účelem uspořádání kulturní akce (Svatomartinské slavnosti) ve dnech 11. a 12. 11. 2020,
• schválila příkazní smlouvu se společností Fragula, s. r. o., se sídlem Sivice č. p. 304, 664 07, jejímž předmětem je výkon autorského dozoru a inženýrských činností při realizaci a dokončení díla „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“.

Dana Filipi, místostarostka