ReneCernyFNový chodník ke Globusu a autobusová zastávka Královka
Již před více než dvěma lety vznesla MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora požadavek na vybudování souvislého chodníku na ulici Maříkova vedoucího směrem k nákupnímu centru Globus, ale i k jednotlivým společnostem sídlícím na této ulici. Zároveň jsme žádali do projektu začlenit prodloužení autobusové zastávky Královka. Celá situace v této lokalitě nám již dlouho připadá velmi neutěšená a nekomfortní. Chodník existuje jen v některých částech a zastávka je pro dlouhé autobusy příliš krátká, cestující tak vystupují do bláta. Byla tedy zahájena jednání s Odborem dopravy Magistrátu města Brna, Brněnskými komunikacemi, a. s., a protože silnice na Maříkově je krajskou komunikací, tak také s Jihomoravským krajem. Přidala se pochopitelně také MČ Brno-Ivanovice, protože část budoucího chodníku již leží v jejím katastrálním území. Množství účastníků a jejich nutná dohoda začátek realizace poněkud protáhly, ale v těchto dnech již stavba nového chodníku začala.
02 P1130095 1Nově budovaný chodník povede od okružní křižovatky u Globusu, kde navazuje na současnou trasu pro pěší, a bude pokračovat až ke křižovatce s ulicí Královka. Celková délka chodníku je 590 metrů a Ivanovický potok bude překonán novou lávkou pro pěší. Stavba pochopitelně zahrnuje zřízení veřejného osvětlení v celém úseku nového chodníku i v části již stávajících chodníků, osvětlení tak bude doplněno až k okružní křižovatce u Globusu. Chodník bude bezbariérový a je navržen z dlážděného krytu z betonové zámkové dlažby. Stavba již byla zahájena a předpokládaný termín dokončení je na začátku příštího roku. V případě realizace autobusové zastávky Královka, probíhá v současnosti řízení o získání územního rozhodnutí. V rámci urychlení zahájení stavby zastávky bude spojeno územní řízení se stavebním řízením, a proto předpokládáme její realizaci v polovině příštího roku.
Od celé akce si slibujeme větší bezpečnost a komfort pro chodce, lepší napojení části Řečkovic a Mokré Hory na lokalitu kolem Globusu a lepší dostupnost prostoru Bauhausu a Ivanovic. V neposlední řadě si dovolím zmínit i určitou kultivaci celé lokality, protože současný stav je velmi neuspokojivý.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 P1130097 1