V březnu příštího roku plánujeme s Odborem životního prostředí a městskou společností SAKO rozmístit celkem tisíc nádob určených na sběr bioodpadu. Ty budou rozmístěny na těch stanovištích sběrných nádob, které vyberou městské části. Nákup nádob pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako jedno z mála měst systematicky bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy sloužila poměrně hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v některých městských částech mobilní sběr velkoobjemovými kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě v první fázi rozmístit tisíc hnědých nádob o objemu 240 litrů. Ty budou určeny především na kuchyňský bioodpad.
Z úrovně města v současné době začínáme oslovovat městské části s žádostí o upřesnění stanovišť, kam konkrétně chtějí nové nádoby na bioodpad umístit. Všech tisíc nových nádob bude rozmístěno v průběhu března roku 2021.
Zatím máme naplánovaný svoz tohoto odpadu ve čtrnáctidenním intervalu. Závěrem roku 2021 chceme vyhodnotit efektivitu svozu, zda frekvence vývozu je dostatečná a zda je dostatečná i velikost nádob. Podle toho systém upravíme na další rok. Během příštího roku také budeme připravovat systém svozu bioodpadu od rodinných domů.
Chceme obyvatelům Brna blíže ukázat, že bioodpad je cenná surovina. Předně takový odpad díky kompostérům nemusí vzniknout, proto i nadále budeme podporovat domácí kompostování. Ne každý Brňan však má pro kompostování vhodné podmínky, proto chceme zajistit svoz do centrální kompostárny a zároveň plánujeme výstavbu zařízení na výrobu bioplynu, díky kterému budeme moci pohánět popelářské vozy nebo autobusy městské hromadné dopravy.

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky