fotka starosty oříznutáPropad příjmů naší městské části naštěstí nekopíruje propad příjmů města
Čas letí nezadržitelným tempem, čekají nás vánoční svátky a konec roku 2020. Nebyl to, mírně řečeno, úplně standardní průběh roku. Asi málokdo z nás někdy v lednu očekával, co všechno nám nějaký vzdálený „čínský virus“ přinese. Nemá smysl rozebírat na stránkách obecního zpravodaje, co se mohlo udělat lépe, co se udělalo dobře a zda je do budoucna opravdu dlouhodobě udržitelné plošně držet omezení mající dramatický dopad na ekonomiku. To místní samosprávy neovlivní. Stejně jako občané a firmy se však nepochybně budeme muset vypořádávat s důsledky hospodářskými, s dopady na veřejné rozpočty.
Predikce vývoje dopadů krize na hospodaření a rozvoj města Brna není pro nadcházející rok zrovna příznivá. Už jarní vlna znamenala pro město propad o 1,7 miliardy korun. Podzimní a zimní období nevěstí o nic lepší situaci. Brno zdaleka nemůže počítat s uskutečněním všech plánovaných investic, ať už se bavíme o oblasti sportu, kultury nebo třeba dopravy. Z pohledu městských částí je konec roku, nesoucí se ve znamení příprav jejich vlastních rozpočtů, přece jen o něco veselejší. Můj dík patří vedení města za to, že propad příjmů městských částí úplně nekopíruje propad příjmů města, což by bylo pro naše fungování fatální. Na tzv. neúčelové dotaci od města (hlavní zdroj příjmů brněnských městských částí) přicházíme o pět procent. Není to radostné, ale mnohem lepší než příslovečný drát do oka. Věřím proto, že vás začátkem nového roku budu moci informovat o nových investičních akcích, které napomohou zkvalitnění života v naší čtvrti.
Co se týče největší akce letošního roku, kterou je revitalizace Palackého náměstí, probíhá vše bez komplikací. Budoucí podoba se už hezky rýsuje. A aby byl celkový výsledek ještě lepší, a především stavební dílo kvalitní a dlouhověké, schválila rada městské části prodloužení provádění stavebních prací i o jarní měsíce. Je tomu tak z důvodů technického charakteru. Zejména se jedná o litý povrch dětského hřiště, kdy dopadové plochy u herních prvků není možné pokládat za současných teplot. Stejně tak bude vhodnější počkat se založením nového trávníku a s výsadbou trvalek. Žádné nečekané komplikace při provádění díla nenastaly, a na jaře se tak můžeme těšit na zmrzlinu nebo posezení v obnoveném parku. Pevně věřím, že už ve větších skupinkách.
Vážení sousedé, ať se vám podaří po zbývající dny tohoto roku co nejvíce zvolnit každodenní shon a stres. Přeji vám krásné a pohodové prožití vánočních svátků, ať rok 2021 prožijete vy i vaši blízcí ve zdraví a spokojenosti.

Marek Viskot
Váš starosta