05 Rozhovor fotoAsi jste zaznamenali, že na radnici městské části došlo v minulých týdnech k několika změnám. Nejdříve rezignoval ze zastupitelstva městské části a tedy i rady docent Ivan Mašek a místo něj nastoupila Jana Trávníčková. Dále byla rozšířena stávající koalice v zastupitelstvu o KDU-ČSL, a tedy i rada městské části o nového člena, který nahradil Ivana Maška. Novým členem rady městské části je Petr Bořecký. Naskytla se proto možnost vyzpovídat ho.

Můžeš se prosím čtenářům krátce představit a říct pár slov o tom, čím se zabýváš?

Ahoj Filipe, dobrý den čtenářům,
jedna z věcí, která mě charakterizuje, je to, že od narození bydlím v Řečkovicích, a díky tomu se cítím být hrdým patriotem a Řečkovičákem. Jmenuji se Petr Bořecký, ale mnozí mě znají pod přezdívkou Balů. Tuto přezdívku jsem si vysloužil ve skautském oddíle, kde jsem hned vedle hraní fotbalu za místní SK trávil velkou část svého dětství. Tato přezdívka se dost rozšířila i během mého působení v řečkovickém Orlu, kde jsem dlouhou dobu dělal správce balonů, a mnozí návštěvníci si mysleli, že přezdívku mám díky tomu (smích). Nyní těchto nasbíraných zkušeností využívám při vedení Orla a při organizování mládežnických soutěží pod hlavičkou Dětského futsalu. Jsem tátou dvou dětí, a i díky tomu vidím unikátnost naší městské části, kde si držíme krásné tradice, máme to kousek do přírody i do centra města, a vlastně se tu všichni tak nějak potkáváme a známe.

Vedle zastupitelstva městské části působíš jako starosta místního Orla. Co se Ti tam daří realizovat a jaké další plány tam máš?
Jsem rád, že se ptáš, protože Orel je moje srdcová záležitost. Dlouhodobě se zaměřujeme na práci s mládeží. Momentálně máme okolo 300 členů - a více než polovina z toho jsou děti do 18 let. Naše kroužky a sportovní oddíly jsou dlouhodobě velice oblíbené, a na to jsem jako starosta patřičně hrdý. Máme zde například žákovské florbalové mistry republiky nebo bramborové finalisty z futsalového mistrovství České republiky U13. Další plány mám v horizontu několika příštích let, starosta Orla je totiž volená funkce na čtyřleté období. Na začátku tohoto období (vloni) jsem si stanovil dva cíle. První byl zkvalitnit a rozšířit nabídku aktivit pro děti tak, abychom do konce období měli o 100 dětí víc. Trochu nám do toho „hodil vidle“ covid, ale když vidím, jaký je po rozvolnění o sport zájem, věřím, že se nám to nakonec podaří. Druhý cíl jde ruku v ruce s tím prvním. Pro celý areál máme pouze dvě šatny, což je v nejvytíženějších časech trochu problém, a proto hledám cestu, jak rozšířit zázemí o další šatny.
Jsi členem zastupitelstva již nějakou dobu, ale toto je Tvoje první účast v radě městské části. Vnímáš nějaký rozdíl vycházející z této změny?
Jako radní jsem sice na začátku, ale rozdíl je z mého pohledu zásadní. Jako opoziční zastupitelé jsme spolu s kolegy neměli dostatečnou sílu prosazovat náš program a nápady. Osobně se považuji za nekonfliktního a konstruktivního člověka. Při své práci se snažím víc než na hledání chyb soustředit na výsledek a na cestu, jak výsledku dosáhnout. Věřím, že i díky tomuto postoji jsem byl přizván do rady a že společně jako silná koalice budeme nacházet ta nejlepší řešení pro Řečkovice a Mokrou Horu.
Co očekáváš od svého působení v radě městské části?
Dlouhodobě jsou mi blízké oblasti tradic, kultury a sportu. Věřím, že zkušenosti, které mám z působení v Orlu, Dětském futsalu nebo Skautu, dokážu přenést i do rady, a tím přispěji k co nejlepšímu fungování naší městské části.
Díky za rozhovor Petře, a ať se Ti daří.
Otázky kladl Filip Hrůza