Na svém XIV. zasedání 22. dubna 2021 zastupitelstvo městské části:

• projednalo
zprávu Městské policie Brno, revíru POLE, o bezpečnostní situaci v městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
• zvolilo
novým členem Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pana Petra Bořeckého,
• schválilo
žádost adresovanou Zastupitelstvu města Brna o souhlas s použitím části nevyčerpaného kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z VHČ - bytového hospodářství - ve výši 1 600 000 Kč na akci „Hřiště při TAK Hellas (areál ZŠ Horácké nám.) – vybudování víceúčelového, veřejnosti přístupného sportoviště“,
• schválilo
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice, p. s., 51 000 Kč a
SK Řečkovice, z. s., 65 000 Kč,
• vzalo na vědomí
podání nazvané "Petice za udržení kvalitního bydlení v Řečkovicích, č. 0121" a schválilo text odpovědi na uvedenou petici.

Na své 35. schůzi 12. května 2021 rada městské části:
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Komplexní revitalizace topného systému v bytových domech Novoměstská 23-41 v Brně-Řečkovicích“ nabídku předloženou uchazečem Finex technology, s. r. o., se sídlem U libeňského pivovaru 2430/8, Praha, IČ 26872901, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ Horácké nám. 13, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou společností DBEST living, s. r. o., Křenová 504/53, Brno, IČ 29370795, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,


• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace dětských hřišť Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou uchazečem Pam Arch, s. r. o., Vránova 1241/3, 621 00 Brno, IČ 26289491, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Revitalizace parku Nové náměstí, Brno-Řečkovice“ nabídku předloženou uchazečem DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, IČ 26255618, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování studie na akci „Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem“ nabídku předloženou uchazečem Ing. Zdeňkem Sendlerem, Wanklova 576/6, 602 00 Brno, IČ 12189391, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 3769/3 v k. ú. Řečkovice (pás zeleně mezi zastávkou MHD a objektem MANEO) o výměře 314 m2 za účelem konání akcí „Nová Chaloupka - Street food SOBOTY“ v období 15. 5. - 2. 10. 2021 se společností muzesmit, s. r. o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 08676518,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p. č. 2394 v k. ú. Řečkovice (areál bývalého pivovaru) o výměře 480 m2 za účelem cvičení jógy v období 18. 5. – 8. 6. 2021 s Mgr. Evou Hrdličkovou, se sídlem 664 23 Čebín 555, IČ 75638916,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sálu, kuchyňky a sociálních zařízení v budově pivovaru s panem Pavlem Řehořem, se sídlem Pellicova 1a, 602 00 Brno, IČ 60350865, za účelem uspořádání hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ ve dnech 10. 6. - 12. 6. 2021,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na opravy chodníků v roce 2022 nabídku uchazeče Ing. Luďka Bureše, Podskalská 421/22b, 624 00 Brno, IČ 44143397, a schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným uchazečem.

Dana Filipi, místostarostka