ReneCernyFJsem rád, že Brněnské komunikace, a. s., vyhověly naší žádosti o opravu cesty od areálu bývalých kasáren až po křižovatku s ulicí Renčova. Jsme si vědomi toho, jak je tato komunikace hojně využívána, a proto jsme celou opravu velmi urgovali. Cyklisti, běžci a chodci teď mohou tuto trasu bezpečně využívat.

02 foto

02 foto 2Jistě jste si všimli, že na několika místech v naší městské části vyrostla nová kontejnerová stání. Jednou z priorit je také zajistit vkusnou kulturu sběru odpadu a jeho třídění. V rámci modernizace odpadového hospodářství budeme kontejnerová třídicí místa postupně budovat na dalších místech, a to ve stejném designu.

Mgr. René Černý, místostarosta