Poslední komunální volby potvrdily, že ve funkci starosty naší městské části pokračuje Marek Viskot. Jedná se už o jeho čtvrté funkční období na radnici. Rozhodli jsme se tedy staronového pana starostu na začátku roku trošku vyzpovídat a pozjišťovat, co Řečkovice a Mokrou Horu v nejbližší době čeká.

Pane starosto, vraťme se k personálním změnám, které nastaly po podzimních volbách. Proběhlo vše hladce?

Na prvním místě je potřeba zmínit, že ty změny byly ve srovnání s některými jinými městskými částmi spíše menšího rozsahu. Do pozice 1. místostarostky se posunula Dana Filipi. Společně s Filipem Hrůzou se však jedná o staronové tváře ve vedení radnice. Jediným „nováčkem“ na pozici místostarosty je Daniel Struž, který je však manažerem s bohatými zkušenostmi, takže vše proběhlo bez komplikací.

Pojďme rovnou ke konkrétním věcem. Jaké jsou priority pro nadcházející roky? Na co nového se můžeme těšit?

Chceme pokračovat v nastoleném trendu posledních let, kdy se daří držet vysoký podíl investic vůči provozním výdajům. Spravujeme společný majetek městské části a investice do rekonstrukcí a vytváření nových projektů jsou, dovolím si tvrdit, naší povinností.
Pokud jde čistě o letošní rok, na stránce výdajů máme největší čísla v historii. Jedná se o více než 40 miliónů korun na rekonstrukci areálu bývalého pivovaru a více než 50 miliónů na rekonstrukci domovního celku Novoměstská 23–41 (10 vchodů). V obou případech se jedná o finanční prostředky získané z rozpočtu města. Oblast bytového hospodářství má navíc svá rozpočtová specifika. Zjednodušeně řečeno, zmíněných 50 miliónů, získaných bezúročnou zápůjčkou z rozpočtu města, nelze vzít a investovat do jiných projektů, např. do škol nebo veřejných prostranství.

Je zřejmé, že dvě zmíněné velké investiční akce zaměstnají letošní rozpočet opravdu nadprůměrně. Na co dalšího se můžeme těšit?

Rok 2023 se skutečně vyznačuje těmito dvěma na poměry městské části velice nadstandardními investicemi. Vedle toho momentálně připravujeme řadu akcí, u kterých jsou pro letošek vyčleněny finanční prostředky na projektovou přípravu. Po několika nedávno rekonstruovaných parcích budeme mít letos projekčně připraveny hned tři další lokality. Jedná se o prostranství pod řečkovickým hřbitovem, dále o tzv. Zámecký park za radnicí a také park „Rokle“ na hranici s Medlánkami. Dalším projektem, který spadá do kategorie rekonstrukcí veřejných prostranství, je revitalizace okolí bytových domů Žitná a Novoměstská. Jedná se o rozsáhlé území ve směru z centra Brna na začátku Řečkovic. Zde chceme mít letos co nejbližší představu o finančních nákladech, protože je velice pravděpodobné, že s ohledem na náklady bude potřeba postupovat po etapách.

Co je nového v oblasti školství? Máme dvě základní a pět mateřských škol.

V průběhu letních prázdnin budeme rekonstruovat střechy dvou pavilonů Základní školy Novoměstská. Téměř všechny školské budovy jsou podobně staré – a potřeba investovat do jejich oprav nás bude provázet neustále. Z největších školských projektů na další roky zmíním rekonstrukci kuchyně na ZŠ Horácké náměstí. Letos také zadáme studii na vybudování nové
třídy Mateřské školy Škrétova. V tomto případě již máme inspiraci ve zrealizovaném projektu na MŠ Měřičkova. Další novinkou, která jednak odlehčí kapacitám ve školkách, ale především je to nová služba rodičům, je zřízení přípravné třídy na ZŠ Horácké náměstí, kterou paní ředitelka na nový školní rok připravuje.

Pojďme od investic i k dalším tématům. Co kulturní a společenský život v městské části?

Zrovna letos se tato otázka hodně váže na investice. Probíhá totiž rekonstrukce areálu bývalého pivovaru a některé tradiční akce se letos neuskuteční. Další, jako například Folkový festival Řečkovice nebo Řečkovické folkové léto, se přesunou jinam, konkrétně do zahrady gymnázia. U Vavřineckých hodů budeme velice pravděpodobně také hledat provizorní řešení. Domnívám se však, že je to přijatelná cena za zbrusu nový areál a že se s tím letos zdárně popasujeme. Co se týče menších akcí, mám radost, že jejich počet na radnici výrazně přibývá. Ať už jsou to obnovená promítání filmů nebo mnoho dalších přednášek pro seniory. Zde patří velký dík místostarostům, kteří jednotlivé akce organizačně zaštiťují.

Jaké další výzvy čekají městskou část v následujících letech?

Bezpochyby je to projednání nového územního plánu celého města Brna, které bylo v loňském roce na úrovni města prodlouženo. Přestože se tedy naše zastupitelstvo návrhem v minulosti opakovaně zabývalo, bude třeba se k tomu vrátit ve chvíli, kdy město předloží upravenou verzi. V případě naší městské části neočekávám zásadní změny oproti dosavadnímu vývoji, většina našich připomínek byla zapracována. Z pohledu významu jednotlivých lokalit bude pochopitelně třeba pohlídat regulaci rozsáhlého území bývalých kasáren. A opět se vymezit proti výstavbě většího rozsahu v Jehnicích.

Co situace ohledně míst, která vypadají jinak, než bychom si asi přáli? Mám na mysli třeba proluku v ulici Terezy Novákové nebo středisko Vysočina.

V případě střediska Vysočina si určitě nemusíme nalhávat, jak vypadá a jak funguje. Bohužel se musím opakovat, jsou to čtyři různé budovy, které patří čtyřem různým vlastníkům. Městská část nevlastní žádnou z nich. Je to jako kdybych přišel k Vám domů a radil Vám, že si máte rekonstruovat koupelnu nebo kuchyň. Ani já ani nikdo z radnice nemáme takovou pravomoc. V případě jedné z budov to dlouho vypadalo, že zde společnost Lidl vybuduje svou prodejnu potravin. Už od léta však byla na realitních serverech nabízena k prodeji. Vypadá to, že začátkem jara změní tato budova vlastníka. Jsem velice zvědavý, kdo to bude, a nezbývá než doufat, že se co nejdříve pustí do příprav rekonstrukce. Proluka v ulici Terezy Novákové částečně souvisí i s Vysočinou – prostřednictvím řečkovické pobočky Knihovny Jiřího Mahena. Vážím si toho, že máme jednu z nejlepších poboček této knihovny v Brně – vycházím z reálných dat o návštěvnosti. Pobočka si podle mého názoru zaslouží nové funkční a plnohodnotné prostory, které město spolu s 23 nájemními byty připravuje právě v proluce Terezy Novákové. Zde jsme v situaci, kdy by nejpozději v březnu měl být zpracován projekt pro územní a stavební řízení.

Pane starosto, děkuji Vám za rozhovor a přeji hodně sil do celého funkčního období.

Já děkuji, síly se nám všem určitě budou hodit.

Rozhovor vedla Lenka Vystrčilová