Na ustavujícím zastupitelstvu 19. listopadu 2018 byla zvolena nová rada v čele se starostou a místostarosty. Ve svých funkcích pokračují starosta Mgr. Bc. Marek Viskot (ČSSD) a 1. místostarosta Mgr. René Černý (ANO 2011), oba dva po letošních komunálních volbách nově zasedli i v Zastupitelstvu města Brna. Novými místostarosty se stali Dana Filipi (ODS) a Ing. Filip Hrůza, Ph.D. (ČSSD). Dalšími členy rady jsou Doc. Ing. Ivan Mašek, CSc., (ČSSD), prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., (ANO 2011) a Ing. Stanislav Michalík (ODS).

Mgr. Bc. Marek Viskot
Starostou městské části je od roku 2010, v jeho gesci je správa majetku, investice a územní plán.

Mgr. René Černý
Uvolněným místostarostou je od roku 2014, v jeho gesci je bydlení, životní prostředí, stavební úřad a doprava.

dana filipi fotoDana Filipi (ODS) pracuje jako manažerka v Městském divadle Brno, v Zastupitelstvu městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora působí od roku 2014, v letech 2006–2013 byla poslankyní Parlamentu ČR a ve volebním období 2002–2006 členkou Zastupitelstva města Brna a současně Rady města Brna. Je neuvolněnou místostarostkou pro kulturu, sociální oblast a sekretariát ÚMČ.

hruzaIng. Filip Hrůza, Ph.D., (ČSSD) působí jako odborný asistent na Katedře veřejné ekonomie a současně jako ředitel Institutu veřejné správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Od roku 2017 působí také na Úřadu vlády ČR v Sekci evropských záležitostí. V předchozích dvou volebních obdobích byl členem finančního výboru a komise sportu. Je neuvolněným místostarostou s kompetencí pro rozpočet, participaci obyvatel a nová média.

Oliver Pospíšil