fotka starosty oříznutáNež se potkáme na kulturních akcích, začněme společně řešit vylepšení dětských hřišť
Květnové číslo zpravodaje ŘEČ by za normálních okolností obsahovalo tradičně bohatý výčet kulturních a společenských akcí, na které zveme nejčastěji do areálu bývalého pivovaru za radnicí. Je jasné, že letos musíme být v odhadech jakéhokoliv vývoje hodně střízliví a reagovat, pokud možno, co nejpružněji. Proto například Dětský den za radnicí na konci května ještě úplně nevzdáváme, ale zároveň pracujeme s náhradním termínem. Obdobně visí otazník nad červnovými akcemi, z nichž alespoň některé bychom mohli posunout na pozdější termín. Stejně tak například vítání občánků uskutečníme až v momentě, jakmile to bude možné.

Bez ohledu na pandemii běžný pracovní život na radnici jde dál. Začátkem letních prázdnin začínáme s výstavbou nové třídy a cvičebního sálu v areálu Mateřské školy Měřičkova. To samé platí o víceúčelovém hřišti u TAK Hellas na Horáckém náměstí. Dvě největší letošní investiční akce jsou tedy v běhu a relativně blízko zahájení stavební činnosti. Pojďme se nyní podívat na další dva projekty, které letos připravujeme s výhledem na realizaci v blízké budoucnosti.

01 Slovo starosty foto 1Naše čtvrť se pyšní velkým počtem dětských hřišť a sportovišť. Po vybudování dětského hřiště v parku na Palackého náměstí se dostáváme už na číslovku dvacet sedm. Zároveň si hřiště vybudovaná před nějakými deseti až patnácti lety nepochybně zaslouží, abychom se podívali na jejich aktuální stav a zvážili případná vylepšení či obnovu. Přesně za tímto účelem letos vzniká projekt Revitalizace vybraných dětských hřišť v Řečkovicích a Mokré Hoře. Celkem bude takto řešeno devět dětských hřišť. Někde půjde jen o drobná vylepšení, jako například zastínění nebo doplnění nového herního prvku či mobiliáře. Jinde si může stav hřiště vyžádat důkladnější rekonstrukci. Chtěl bych touto cestou vyzvat kohokoliv, především však rodiče nejmenších dětí, aby mi posílali své podněty na možná vylepšení. Shromážděné podněty budou předány projektantovi, který je vyhodnotí, a tam, kde to bude možné, se je pokusí zapracovat do výsledné dokumentace. Podněty prosím posílejte do konce měsíce května nejlépe přímo na můj pracovní e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Konkrétně se jedná o následující dětská hřiště: Jandáskova, Kubova, Medlánecká, Horácké náměstí, Kárníkova 14, Novoměstská 13, Žitná 21, Vlasty Pittnerové a Nové náměstí.

02 co do bio popelnice patříHnědé nádoby na biologický odpad
Nedávno jsem vás v řeči informoval, že naše městská část ve spolupráci s MMB vytipovala místa pro rozmístění kontejnerů na biologicky rozložitelný odpad. Během minulého týdne začala společnost SAKO Brno do jednotlivých městských částí tyto tzv. hnědé popelnice rozmisťovat. Budou sloužit pro systematický sběr kuchyňského odpadu, který bude svážen na předem určené místo a separovaně dále zpracován a energeticky využit. Domníváme se, že tak společně s vedením města přispějeme k lepšímu ekologickému stavu nejen v naší městské části, ale v celém Brně. Jsme si vědomi, že se jedná o zcela novou věc, která je pochopitelně dobrovolná, ale v případě, že se rozhodnete tímto způsobem odpad třídit, vyžaduje dodržování určitých pravidel. Prosíme vás o jejich respektování a pro lepší orientaci v tom, co do hnědé popelnice patří a co nikoli, přikládáme ilustrační leták. Seznam jednotlivých stanovišť pro biologický odpad v Řečkovicích a Mokré Hoře najdete v článku Stanoviště popelnic na bioodpad.

 

Na své 33. schůzi 24. března 2021 rada:

• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 28. 2. 2021,
• schválila
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím žadatelům:

Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Frikulín 13 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Domino 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 33 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 39 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 4 000
Lesní mateřská škola Sýkorka - Frank Bold Kids (děti a mládež) 6 000
„VERBUM ET MUSICA“, spolek (děti a mládež) 6 000
T- Group Dance Studio, z. s., Brno (kulturní činnost) 12 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 6 000
Český svaz bojovníků za svobodu 1 000
Orel - jednota Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 12 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno–Řečkovice (kulturní činnost) 24 000
„VERBUM ET MUSICA“, spolek (kulturní činnost) 7 000
Spolek Kultura & Management, z. s. 2 000
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (kulturní činnost) 9 000
inBalance, z. s. 15 000
Dětský futsal, z. s. 18 000
Orel - jednota Brno–Řečkovice (sportovní činnost) 40 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (sportovní činnost) 6 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s. oddíl badminton 25 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 25 000
JUNIOR JUDO BRNO, z. s. 15 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. 10 000
TAK Hellas Brno, z. s. 25 000

Ze zdravotních a osobních důvodů rezignoval v dubnu na mandát zastupitele docent Ivan Mašek, kterého tak ve zbytku tohoto volebního období nahradí Jana Trávníčková. Pan docent byl poprvé zvolen do funkce zastupitele městské části v roce 2002. V letech 2010 až 2014 zastával funkci místostarosty a od roku 2014 až dosud funkci radního. Byl mi vždy dobrým, zkušenějším kolegou, který mi poskytoval cennou zpětnou vazbu i nové podněty. Přeji mu hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let a děkuji za všechny ty roky práce pro naši krásnou městskou část.

Marek Viskot
starosta

Azurová x Oranžová, Banskobystrická 182, Boskovická 9, Družstevní - konečná MHD, Horácké náměstí 1, Horácké náměstí 5, Horácké náměstí 7, Horácké náměstí 9, Jandáskova x Cupákova, Ječná 28 a 36, Kárníkova 6 a 20, Kořískova 55, Kunštátská 9 a 21, Leknínová 11, Letovická 12, Maříkova x Královka, Medlánecká x Renčova, Měřičkova x Kolaříkova, Měřičkova 18, Nachová x Duhová, Novoměstská 13 – 19, Novoměstská 2, Novoměstská 23 – 29, Novoměstská 3, Novoměstská 33, Novoměstská 37 – 41, Novoměstská 45 – 59, Novoměstská 5, Novoměstská 7 – 11, Oranžová - spodní část, Palackého náměstí 23, Pod zahradami 15, Renčova x Družstevní, Renčova 26, Sibiřská 91, Škrétova, Terezy Novákové 115, Tumaňanova 43a, Uprkova 15, Vlasty Pittnerové 3, Žitná 1-3, Žitná 15, Žitná 21.

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Ing. Jan Klement, OŽP

 

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu kancelářské prostory (2 místnosti a kuchyňka) o celkové výměře 55,9 m2 v objektu bývalého pivovaru Palackého náměstí 9a. Bližší informace jsou k dispozici na úřední desce MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (v elektronické verzi na www.reckovice.brno.cz.
Odbor správy majetku

01 Slovo foto 3 cihelnaZačínáme řešit lokalitu bývalé Cihelny, mohly by zůstat i zahrádky

V posledních týdnech jsem byl často dotazován na novinky ohledně revitalizace lokality tzv. Cihelny, území na hranici Řečkovic a Medlánek. Tento brownfield (nedostatečně využívaný, zanedbaný areál) se nachází vedle areálu bývalé Geofyziky a parku za domy v Sibiřské ulici, kousek od medláneckého „ovocného“ sídliště a také prodejny Billa. V následujícím textu chci proto představit novinky a zopakovat fakta k tomuto nesporně zajímavému tématu.

Zvýšený zájem veřejnosti byl nepochybně vyvolán díky pozornosti, kterou Cihelně věnovala brněnská média. Nutno podotknout, že média informovala věcně. Bohužel zmatky, nepřesnosti a až smyšlené teorie se objevily na facebookových stránkách některých politických uskupení, a to celoměstských i místních. To je však příznačné pro současnou dobu, kdy některé, typicky aktivistické subjekty soupeří spíše v tom, kdo na sociální sítě přinese danou informaci nejrychleji a čí zpráva bude senzačnější.

Na prvním místě je třeba připomenout, že už dnes tvoří velkou část lokality stavební pozemky. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví soukromé firmy, která zde připravuje výstavbu víceúčelového domu s byty a službami. To celé nemá nic společného s připravovaným novým územním plánem. Výstavba by měla být rozdělena do dvou etap. První etapa je ve fázi územního řízení. Druhá etapa se potom týká samotné budovy bývalé Cihelny (na fotce). Novinkou v tomto případě je, že zastupitelstvo města schválilo v únoru směnu pozemku pod touto budovou, kdy soukromý vlastník získává i pozemek pod ní a město naopak pozemky v okolní zeleni. Pochopitelně s doplatkem ze strany investora. To je krok, který opravdu otvírá cestu k rekonstrukci tohoto objektu, byť zde je kýžený výsledek ještě poměrně daleko.

01 Slovo foto 1

ReneCernyFOdstřel divokých prasat na Mokré Hoře
Již loni jsem vás informoval o přemnožení divokých prasat na Mokré Hoře. Po konzultaci s mysliveckým spolkem Paseka jsme tehdy uspořádali naháňku černé zvěře s cílem vytlačit prasata z Mokré Hory a na vytipovaných místech umístili pachové ohradníky. Toto opatření se ukázalo jako málo účinné, proto jsme po dohodě s myslivci přistoupili k razantnějším opatřením. Myslivecký spolek Paseky se tak v minulých dnech na Mokré Hoře začal intenzivně zabývat lovem přemnožených divokých prasat. Na místech vhodných k odstřelu byla vytvořena krmná místa k nalákání černé zvěře a postaveny posedy k jejich odstřelu. Jedno z těchto míst se nachází na louce mezi ulicemi Pod Zahradami a Boženy Antonínové a další na Mokrohorských mezích nad ulicí Skoumalovou. Krmná místa budou měněna dle potřeby. Prosíme občany, aby se těmto místům, pokud na ně narazí, vyhýbali a žádným způsobem do nich nezasahovali. Jde o zásypy jadrných nebo objemných krmiv (kukuřice, ječmen, krmná řepa apod.) Nejedná se pochopitelně o jednorázovou akci, myslivci budou v redukci prasat odstřelem pokračovat po několik týdnů. Bezpečnost při střelbě je zajišťována městskou policií a hlídkami z řad mysliveckého spolku, přesto vás prosíme o zvýšenou míru opatrnosti. Přesné datum a čas lovu nejde stanovit (zvěř se zde nezdržuje stále, myslivci reagují aktuálně), proto vás bohužel nemůžeme přesně informovat o každém odstřelu zvlášť, např. letáky do schránek. Věříme, že se konečně, díky tomuto řešení, které vás ovšem omezuje na svobodném pohybu, bohatě vrátí a situace s přemnoženou černou zvěří se výrazně zlepší.
Dopravní omezení na křižovatce Semilasso a jeho vliv na dopravu v Řečkovicích a Mokré Hoře
Rekonstrukce křižovatky u Semilassa se citelně dotkne i nás všech v Řečkovicích a na Mokré Hoře, jedná se totiž o zásadní příjezdový uzel. Celá křižovatka je dlouhodobě v neutěšeném stavu jak pro řidiče, tak pro chodce, kteří využívají MHD. Ve špatném stavu je i tramvajová trať. Město Brno již zahájilo stavbu a je zcela jasné, že to bude znamenat výrazná dopravní omezení nejen pro občany naší městské části. Od 22. března dojde k uzavření pruhu ve směru do centra, trolejbusy pojedou po objízdné trase. Od 15. dubna do června bude přerušen provoz tramvají ke královopolskému nádraží, linka číslo 6 pojede do vozovny Medlánky. Přes léto dojde k obnově provozu tramvají směrem ke královopolskému nádraží, ale zároveň dojde k přerušení provozu tramvají do Řečkovic. Celkově se změny v dopravě, i v té osobní, budou odvíjet podle postupu stavebních prací. Podrobnější časové údaje nemá městská část k dispozici a dle sdělení MMB je nelze odhadnout. Veškerá omezení by měla trvat do konce prázdnin.

Na svém XIII. zasedání 18. února 2021 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2020,
• schválilo
dohodu o společném postupu při budování parkoviště při ul. Renčova se společností KUKLY II., s. r. o., IČ 06260888, se sídlem Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno,
• navrhlo
jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 4. 6. 2021 na sobotu 5. 6. 2021 a ze soboty 5. 6. 2021 na neděli 6. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 11. 6. 2021 na sobotu 12. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 12. 6. 2021 na neděli 13. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- Folkové léto Řečkovice, při kterém se v noci z pondělí 19. 7. 2021 na úterý 20. 7. 2021, z úterý 20. 7. 2021 na středu 21. 7. 2021, ze středy 21. 7. 2021 na čtvrtek 22. 7. 2021, ze čtvrtka 22. 7. 2021 na pátek 23. 7. 2021, z pátku 23. 7. 2021 na sobotu 24. 7. 2021 a ze soboty 24. 7. 2021 na neděli 25. 7. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- 12. Brněnský Beatfest – 30 let FT Records, při kterém se v noci z pátku 30. 7. 2021 na sobotu 31. 7. 2021 a ze soboty 31. 7. 2021 na neděli 1. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 7. 8. 2021 na neděli 8. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 28. 8. 2021 na neděli 29. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Na své 32. schůzi 3. března 2021 rada městské části:
• schválila
poskytnutí věcného daru ve formě nákupu knih v hodnotě do 10 000 Kč Knihovně Jiřího Mahena, pobočce Brno-Řečkovice,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Oprava elektrické instalace v objektu MŠ Brno–Řečkovice, ul. Kárníkova 4“, nabídku předloženou uchazečem Jiřím Liškou, Nové náměstí 890/1, 621 00 Brno, IČ 67052771, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace veřejného prostranství u bytových domů ul. Žitná a Novoměstská, Brno“ nabídku předloženou uchazečem Ing. arch. Pavlem Pekárem, ulice Čoupkových 658/4, 624 00, Brno, IČ 63723450, a současně schválila smlouvu o dílo s uvedeným uchazečem,
• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Hřiště u TAK Hellas“,
• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Adaptace budovy bývalé kotelny na novou třídu“,
• schválila
smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností HŘIŠTĚ PRO VÁS, s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 09650121.

Dana Filipi, místostarostka

hruzaBlíží se zdárný konec nešťastného a složitého příběhu výstavby v Duhových Polích
Pravděpodobně mnoho z nás se už setkalo s nešťastným a opakovaně medializovaným příběhem výstavby bytových domů v ulici Nachová v Duhových Polích. V roce 2008 bylo společností Residence Brno, spol. s r. o., v této lokalitě vybudováno devět bytových domů. Sehnat bydlení v Řečkovicích a Mokré Hoře není v současnosti vůbec nic lehkého ani levného - s ohledem na rostoucí ceny prodejů i pronájmů - a nejinak tomu bylo už před třinácti lety. Množství Brňanů marně hledajících bydlení a stěhujících se kvůli tomu mimo Brno by mohlo vyprávět, a tento trend je dle dostupných statistik a údajů dlouhodobý a postupně se zvýrazňující. Jsme proto rádi, že současná snaha nového majitele zmíněných objektů by konečně měla vést k úspěšné kolaudaci zbylých domů, a tím i k odblokování této patové situace a souvisejících bytů.
Bohužel společnost Residence Brno tehdy nedodržela podmínky stavebního povolení a postavila domy s byty, pro něž neměla odpovídající počet parkovacích míst. Stavební úřad proto zkolaudoval pouze tři domy, společnost šla mezitím do úpadku a celý proces dokončení se zastavil. Zbývajících šest nezkolaudovaných domů koupila v rámci velice komplikovaného konkurzního řízení společnost Kukly II, s. r. o., Tato společnost se nyní snaží celou záležitost konečně dořešit, aby bylo možné podle platných pravidel užívat i zbylé bytové jednotky. Za to jim určitě patří dík, jelikož se díky tomu snad konečně po více než dekádě podaří rozplést tento velmi složitý uzel.
K tomu je potřeba v první řadě zajistit dostatečný počet chybějících parkovacích stání dle normového výpočtu. Z toho důvodu už společnost na svém pozemku vybudovala v první fázi dvě parkovací věže, díky kterým není nutné zabírat další větší plochy zeleně okolo. Toto řešení je sice v našich končinách zatím nepříliš obvyklé, nicméně v zahraničních městech jde o běžnou praxi, právě i kvůli minimalizaci zabírání dalších dostupných ploch. Další parkovací místa do potřebného počtu vzniknou v docházkové vzdálenosti těsně na hranici Řečkovic a Medlánek při ulici Nadační. Zbývající potřebná parkovací místa budou na náklady stavebníka vybudována v ulicích Renčova a Družstevní. Dohodu o postupu při budování čtrnácti parkovacích míst v Renčově ulici a šestnácti parkovacích míst v Družstevní ulici projednala naše rada a zastupitelstvo v únoru. Je logické a zřejmé, že v případě ulice Družstevní budou tato místa nakonec reálně využívána spíše tamními obyvateli, stavební předpisy nicméně v rámci tzv. docházkové vzdálenosti tento krok umožňují. Zároveň by už v té době měla tato část ulice spadat do režimu obytné zóny, jejímž hlavním znakem je přednost chodců před vozidly. Tento na první pohled možná kostrbatý plán se po prověření všech dostupných možností jeví být tou nejlepší variantou z možných. Úspěšné dokončení tohoto nelehkého procesu by pak konečně po dlouhých letech mělo vést k odblokování patové situace v lokalitě Duhových Polí. Pokud chceme využívat dostupné a v tomto případě již existující zdroje (hotové byty) efektivně, pak je celý tento proces nezbytný.

05 Pronájem fotoNabídka pronájmu nebytového prostoru
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu kancelářské prostory (2 místnosti a kuchyňka) o celkové výměře 55,9 m2 v objektu bývalého pivovaru Palackého náměstí 9a. Bližší informace jsou k dispozici do 30. 4. 2021 na úřední desce MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (v elektronické verzi na www.reckovice.brno.cz.)
Odbor správy majetku ÚMČ

fotka starosty oříznutáV roce 2021 pokračujeme v projektech, kterými si děláme naši čtvrť hezčí

Vážení spoluobčané,

v minulém čísle zpravodaje se místostarosta Filip Hrůza věnoval rozpočtu městské části na rok 2021. Mimo jiné jej označil jako proinvestiční, neboť náklady na investice činí čtyřicet procent celkových výdajů. Takto vysoký podíl kapitálových výdajů vůči výdajům provozním je bezpochyby úspěchem. O to příjemněji se mi píšou následující řádky o konkrétních nejvýznamnějších akcích, které letos řešíme.

V oblasti školství nás v létě čeká zahájení výstavby nové třídy mateřské školy při stávající školce v Měřičkově ulici. Za významné finanční podpory města vznikne na místě objektu bývalé kotelny nejen nové oddělení, ale také prostory pro společenské a cvičební aktivity všech dětí navštěvujících školku. Prostory v přízemí nové budovy budou mít kapacitu osmnáct dětí. Uvědomuji si, že nejméně výhodnou pozici při přijímání do školky mají děti narozené na podzim, které v rozhodném roce nedosáhly k 31. srpnu tří let věku. Realizací této menší třídy proto umožníme paní ředitelce přijmout také tyto mladší děti. Cvičební sál v patře je pomyslnou třešničkou na dortu, která rozšíří možnosti školky v mnoha oblastech výuky. Stavební práce začnou bouráním stávající budovy o letošních letních prázdninách. Otevření nové budovy bychom tak ve vztahu k zahájení školního roku v září 2022 měli snadno stihnout.

01 Slovo starosty VIZUALIZACE 1 1U Základní školy Horácké náměstí začneme v létě stavět nové víceúčelové hřiště na míčové hry a také hřiště pro workout. Nové sportoviště je situováno před Sportovním centrem TAK Hellas Brno na asfaltové ploše, která je v současnosti již notně poznamenaná zubem času. Bude veřejnosti volně přístupné, nicméně skutečnost těsného sousedství s posilovnou a jejím občerstvením utváří sympatický sportovní areál. Stavební práce začnou v létě.

V oblasti péče o zeleň je letošním největším počinem revitalizace parku na Novém náměstí, který je tak dalším rekonstruovaným veřejným prostranstvím. Součástí projektu jsou nové výsadby akcentující vytvoření klidové odpočinkové plochy. V místě původní asfaltové plochy je navržen parkový trávník, doplněný o kvetoucí stromy. V okolí nově navržených a zrušených zpevněných ploch bude také založen nový trávník.

Brzy na jaře bude dokončena revitalizace Palackého náměstí s jeho parkem. V současnosti probíhá kolaudační řízení. Poté bude park co nejdříve odplocen a zpřístupněn. Z nedokončených prací zbývá už pouze vysetí trávníku a probarvení asfaltových chodníčků. Dokončována je rovněž rekonstrukce bytových jader v domě Sibiřská 64 - také akce zahájená už v roce 2020.

ReneCernyFV poslední době jsme zaznamenali, zejména z řad občanů Mokré Hory, jisté znepokojení nad údajnou změnou stanoviska městské části k výstavbě v Jehnicích a Ořešíně. Dovolte, abych konstatoval, že k žádné změně stanoviska, tím méně ke změně usnesení Zastupitelstva městské části (ZMČ) nedošlo. Tyty informace jsou nepravdivé. Nelze zároveň spojovat rekonstrukci komunikace na ulici Tumaňanové se zmíněnou výstavbou v Jehnicích. Jedná se o krajskou silnici, jejž technický stav je nevyhovující již dlouhou dobu a MČ žádá o její rekonstrukci, včetně nové zastávky a přechodu pro chodce u Mateřské školy, Jihomoravský kraj již dlouhodobě. Níže připojuji svůj článek z květnové Řeči roku 2019, ve kterém podrobně informuji o zmíněné záležitosti a uvádím i nesouhlasné usnesení ZMČ k výstavbě v Jehnicích.

02 Slovo foto

Na své 30. schůzi 20. ledna 2021 rada:
• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2020,
• schválila Dohodu o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2021“ s MUDr. Pavlem Kopřivou,
• vybrala jako dodavatele služeb „Poradenství, podpora a zastupování zadavatele v zadávacích řízeních v oblasti veřejných zakázek“ společnost ikis tender, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ 09102761, a schválila příkazní smlouvu s uvedenou společností.

Na své 31. schůzi 10. února 2021 rada:
• navrhla na ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost paní Mgr. Irenu Procházkovou, učitelku na ZŠ Brno-Horácké nám. 13,
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností FRAMA, spol. s r. o., se sídlem Žižkova 995/17a, 602 00 Brno, IČ 44961219, na provedení díla „Rekonstrukce bytových jader v bytovém domě Sibiřská 64“, spočívající v rozšíření předmětu díla, prodloužení lhůty dokončení díla a ve zvýšení ceny,
• schválila smlouvu o dílo se společností PROTECHSTAV, s. r. o., IČ 28334043, se sídlem Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, na plnění zakázky „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 3 a Novoměstská 11, Brno-Řečkovice“,
• schválila dohodu o společném postupu při budování parkoviště při ul. Družstevní se společností KUKLY II., s. r. o., IČ 06260888, se sídlem Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno,

Na svém XIII. zasedání 18. února 2021 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2020,
• schválilo dohodu o společném postupu při budování parkoviště při ul. Renčova se společností KUKLY II. s. r. o., IČ 06260888, se sídlem Rybářská 1006/5a, 603 00 Brno,
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu na území MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora vymezena dobou kratší nebo žádnou, tyto akce:
- Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci z pátku 4. 6. 2021 na sobotu 5. 6. 2021 a ze soboty 5. 6. 2021 na neděli 6. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Řečkovický GREGORYFEST, při kterém se v noci z pátku 11. 6. 2021 na sobotu 12. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 1:00 do 6:00 hod.,
- Brněnská Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 12. 6. 2021 na neděli 13. 6. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- Folkové léto Řečkovice, při kterém se v noci z pondělí 19. 7. 2021 na úterý 20. 7. 2021, z úterý 20. 7. 2021 na středu 21. 7. 2021, ze středy 21. 7. 2021 na čtvrtek 22. 7. 2021, ze čtvrtka 22. 7. 2021 na pátek 23. 7. 2021, z pátku 23. 7. 2021 na sobotu 24. 7. 2021 a ze soboty 24. 7. 2021 na neděli 25. 7. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 23:00 do 6:00 hod.,
- 12. Brněnský Beatfest – 30 let FT Records, při kterém se v noci z pátku 30. 7. 2021 na sobotu 31. 7. 2021 a ze soboty 31. 7. 2021 na neděli 1. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod.,
- Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 7. 8. 2021 na neděli 8. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.,
- Letní noc v Řečkovicích a na Mokré Hoře, při které se v noci ze soboty 28. 8. 2021 na neděli 29. 8. 2021 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Dana Filipi, místostarostka

Letošní čištění komunikací s využitím přenosného dopravního značení bude jako obvykle zahájeno na přelomu března a dubna. Část dopravně významných vozovek s provozem linek MHD bude čištěna již v polovině března. Chodníky podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé poloviny března. Následně v období od června do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní místo během prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a. s. Bližší informace o systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k dispozici na webových stránkách společnosti https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.
Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací, se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimě:
Část č. 1
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, KUBOVA vč. parkoviště, LETOVICKÁ vč. parkovišť, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, VRÁNOVA, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 29. 3.
Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 30. 3.
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 31. 3.
Část č. 4
ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, KOŘÍSKOVA 47–55, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, ŽITNÁ 1–3, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, , RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 1. 4.

Brněnská vyhláška o čistotě (č. 10/2010) sice přímo nezakazuje krmení holubů, ale rozhazování krmiva na veřejných prostranstvích považuje za znečišťování. Někteří lidé tak přesto činí (nyní jsme zaznamenali stížnost na takové jednání v sídlišti v ul. Renčově a v ul. Kunštátské), a kromě holubů tak přikrmují rovněž potkany. Oba tyto živočišné druhy přitom přenášejí řadu nákaz i cizopasníků.
V důsledku krmení pak dochází k místnímu přemnožení, či spíše shromažďování holubů, kteří obtěžují lidi a znečišťují jak veřejná místa, tak i nemovitosti, na kterých usedají a hnízdí. Vznikají tím škody na majetku a zvyšují se výdaje na úklid. Zdánlivě dobrý skutek, za který „krmiči“ holubů své jednání mylně považují, navíc vede k záporným a odmítavým postojům lidí, kteří popsanými nežádoucími jevy strádají. Ti pak někdy požadují, aby byli holubi zabíjeni.
K tomuto krajnímu řešení naše městská část zatím nepřistoupila, ale v loňském roce objednala opakované plašení holubů pomocí dravých ptáků ve středisku Vysočina a okolí. Aby problém s holuby nenarůstal, je žádoucí přestat s jejich přikrmováním jak na veřejnosti, tak i třeba na domovních balkónech. Na budovách je pak dobré v případě potřeby odborně umístit bodce a sítě, které usedání a hnízdění holubů brání.
Ing. Jan Klement, OŽP

Na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora můžete od 1. 3. 2021 hradit poplatky ze psů, za ověřování či jiné platby (kromě úhrad pro bytový odbor) rovněž bezkontaktně (platba kartou).

Kde: pokladna ÚMČ v 1. poschodí na adrese Palackého nám.11, Brno.

fotka starosty oříznutáÚzemní plán: Naše městská část byla aktivní a uspěla s připomínkami

V tomto roce bude pokračovat projednávání návrhu nového územního plánu města Brna. O jeho potřebě není žádných pochyb, především s ohledem na zastaralost stávajícího plánu. To však neznamená, že musíme v pasivní roli akceptovat vše, co je nám navrženo. Právě naopak, je potřeba být aktivní a obezřetný. Zastupitelstvo naší městské části proto podalo už téměř čtyřicet připomínek, týkajících se našeho území Řečkovic a Mokré Hory.

V listopadu 2020 jsem se osobně zúčastnil projednání našich připomínek s pověřeným zastupitelem města Brna pro územní plánování Filipem Chvátalem, a to za přítomností zástupců Kanceláře architekta města Brna. Letos v lednu jsem se pak s místostarostou René Černým zúčastnil jednání Rady města Brna, kde jsme řešili nejvýznamnější lokality naší čtvrti. Výsledek mě těší, klíčové připomínky se nám podařilo prosadit.

Co se týče lokality za ulicemi K Západi a Lacinova, dlouhodobě jsme odmítali poměrně rozsáhlou a dopravně špatně napojitelnou výstavbu ke kopci Zápaď. Z úrovně města naopak byly průběžně činěny kroky minimálně k prověření možnosti umístit zde plochy pro bydlení. Tyto snahy jsme registrovali v minulosti a výstavba zůstala navržena i v plánu novém. Město však nakonec akceptovalo požadavek našeho zastupitelstva a větší část území zůstane pojata jako zahrádky s tím, že pouze menší část plochy nad ulicí Lacinova bude vyčleněna pro rodinné domy. Tento požadavek městu adresovala většina vlastníků tamních pozemků. Výstavbě směrem k Západi jsme tak snad konečně zabránili.

V případě lokality v proluce Terezy Novákové, směrem k ulicím Družstevní a Škrétova, byla mezi všemi zastupiteli stoprocentní shoda na tom, aby tyto pozemky zůstaly stavebními. Chtěli jsme ovšem, aby část pozemku pod Mateřskou školou Škrétova mohla být do budoucna využita jako plocha veřejné vybavenosti, která umožňuje široké využití pro veřejnou potřebu (rozšíření školky, seniorské bydlení). Také tuto změnu se nám podařila prosadit, což považuji za nesmírně důležité.

Největší částí území, ke které se zcela pochopitelně upíná největší pozornost, je rozvojová lokalita bývalých řečkovických kasáren. Zde je potřeba zdůraznit fakt, že pokud by někdo čekal, že samotný územní plán vyřeší takovou lokalitu dopodrobna, bude zákonitě zklamán. Po obecném koncepčním dokumentu to z podstaty věci nelze chtít. Je proto dobře, že pro řečkovická kasárna je nepřekročitelnou závaznou podmínkou budoucí zpracování územní studie, která teprve bude definovat konkrétní podmínky. Do té doby uplyne ještě spousta času a podmínka vypracování studie nyní působí de facto jako stavební uzávěra.

ReneCernyFByty, nástavba ve Vysočině a naše námitky
Jistě jste zaznamenali, že se v části Vysočiny, kde dříve bylo třeba kadeřnictví nebo papírnictví a nahoře herna, bowling a ještě dříve restaurace, něco chystá. Obchody a služby dostaly od vlastníka výpověď, protože ten naplánoval rekonstrukci objektu a výstavbu bytů. Městská část podala proti tomuto stavebnímu záměru námitky, které směřují k ochraně zájmů obce a jejích občanů. V čem spočívají a co se nám vlastně nelíbí? Pojďme se na to podívat pěkně v souvislostech a popořádku.
02 Foto 1 Stávající situace 1Právě o vývoji v obchodním centru Vysočina vás informuji pravidelně, protože stejně jako vy cítím, že se jedná o důležitou stavbu v samém centru obce. Dovolím si malou rekapitulaci současných vlastnických poměrů a plánů jednotlivých vlastníků. Naše městská část, město Brno, ani stát nevlastní v areálu žádné budovy. Přímý vliv na to, co se zde bude dít, jaké tady budou obchody a služby, tedy nemáme. Přesto chceme, aby celý areál co nejlépe sloužil občanům a také aby nějak vypadal. Hlavní slovo v tom budou mít současní majitelé a my jsme připraveni s nimi jednat a jejich užitečným, rozumným a moderním nápadům na rekonstrukci vyjít vstříc, protože současná podoba celého objektu je neuspokojivá, jeho technický stav je zanedbaný a oku nelahodící. Věřím však, že se blýská na lepší časy.
Lidl Česká republika, který je vlastníkem části areálu blíže k Horáckému náměstí, nám již představil vizualizační studii na přestavbu v supermarket. Majitel objektu, kde se nachází drogerie Teta, Billa a restaurace Favorit, provede rekonstrukci vnějšího pláště. Vlastník budov směrem k Vážného ulici, pan Tichý, plánuje výše zmíněnou přestavbu na bytový dům s obchody a službami v přízemí. Celá Vysočina by tak dostala novou, daleko přitažlivější podobu, odpovídající 21. století. Proč tedy městská část podala námitky vůči posledně zmíněnému stavebnímu záměru? Jak námitky vypadají a v čem spatřujeme největší problém pro naše občany?

Na svém XII. zasedání 17. prosince 2020 zastupitelstvo městské části:

• schválilo rozpočet MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2021,
• vzalo na vědomí návrh rozpočtu vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) na rok 2021,
• požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření a odpisů dlouhodobého majetku z vedlejší hospodářské činnosti (bytového hospodářství) ve výši 6 000 000 Kč na akci „Revitalizace Nového náměstí, Brno-Řečkovice“,
• projednalo žádosti o prodej a výkup pozemků,
• schválilo následující termíny svých zasedání v roce 2021: 18. 2., 22. 4., 17. 6., 16. 9., 16. 12.

Dana Filipi, místostarostka

I přes turbulentní vývoj roku 2020 proběhly přípravy a schválení rozpočtu městské části na rok 2021 tradičně dle předem schváleného harmonogramu. Návrh rozpočtu byl schválen na prosincovém zastupitelstvu. Jeho sestavování nebylo ve stínu roku 2020 jednoduché. Samo město Brno, jehož jsme součástí, počítalo na rok 2021 s výraznými omezeními a půjčkou s cílem udržet kvalitu a dostupnost veřejných služeb ve městě při současném udržení co nejvíce plánovaných investic. Negativní dopady na příjmy města se ale, jak již informoval starosta Marek Viskot v předchozí ŘEČI, naštěstí nepromítly do příjmů městských částí v plné míře. Dále jsme do příjmové stránky zapojili část zdrojů našetřených v minulosti. Na výdajové stránce jsme se zase snažili minimalizovat negativní dopady na zřízené příspěvkové organizace. Stejně jako v minulých letech byl rozpočet připraven jako proinvestiční, když investiční náklady činí cca 40 procent.

Celkové příjmy jsou naplánovány ve výši 113,3 mil. Kč a celkové výdaje v rekordní výši 130,7 mil. Kč. Jak již bylo zmíněno, plánovaný deficit rozpočtu je kryt z přebytků minulých let. Zároveň je třeba dodat, že vyšší deficit ovlivnily i některé akce z roku 2020, jejichž dokončení nakonec proběhne až v roce 2021. Část deficitu je tedy způsobena pouze vlivem rozložení financování některých akcí do dvou let. Stejně jako v minulosti očekáváme, že závěrečný účet bude z hlediska deficitu ještě příznivější. Městská část totiž při schvalování rozpočtu na nový kalendářní rok plánuje v tu chvíli s jistými příjmy, nicméně v průběhu roku pak dle zkušeností doplňuje příjmovou stránku nově zajištěnými příjmy, a vylepšuje tak celkovou bilanci.

Příjmovou stránku nejvíce ovlivňují přijaté transfery, které se na rok 2021 daří zajistit v téměř obdobné výši jako v letech předchozích. Jak již bylo zmíněno, jedním z klíčových faktorů pro tento předpoklad je snaha města Brna minimalizovat negativní fiskální dopady na městské části. Dalším důležitým faktorem je zvýšený převod z vlastních fondů hospodaření. Plánovaná příjmová stránka rozpočtu na rok 2021 si tedy sice mírně pohorší oproti předchozímu roku (cca o 0,3 mil. Kč), nicméně s ohledem na aktuální výrazné propady veřejných rozpočtů věříme, že se jedná o maximum možného.