Na své 45. schůzi 24. ledna 2018 rada:
• Konstatovala, že nepožaduje vyhlášení konkurzního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ Horácké nám. 13, MŠ Měřičkova 46 a MŠ Paraplíčko – Tumaňanova 59 a odvolání některé z ředitelek,
• schválila smlouvu o zajištění výkonu přenesené působnosti s městskou částí Brno-Ořešín,
• schválila příkazní smlouvu se společností S–Invest CZ, s. r. o., jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ulici Novoměstské“,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Škrétova, Brno“ nabídku předloženou uchazečem Středisko OS Brno, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru s MŠ Kárníkova za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 22. 5. 2018,
• souhlasila s uspořádání orelského Folklorního festivalu dne 19. 5. 2018, souhlasila s užitím znaku městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na veškerých informačních a propagačních materiálech souvisejících s touto akcí, schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru se spolkem Orel za účelem uspořádání Folklorního festivalu dne 19. 5. 2018.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 Nabídka pronájmu kanceláře fotoMěstská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytový prostor (kancelář v objektu bývalého pivovaru) Palackého náměstí 9a. Jedná se o prostor o výměře 17,2 m2. Bližší informace je možné získat a prohlídku nebytového prostoru dohodnout s pracovnicí Odboru správy majetku ÚMČ paní Širhalovou na tel. čísle 541421722.

ReneCernyFBOJ PROTI ČERNÝM STAVBÁM
Spousta z nás se jistě setkala s provedenou stavbou, která neodpovídala stavebnímu povolení. Vzniká tak často podoba objektu, která vůbec neodpovídá původnímu projektu, ostře vybočuje z okolní zástavby, svým umístěním je nevhodná a mnohdy znehodnocuje bydlení v blízkém okolí. Pro tyto případy se už dávno vžil termín černá stavba. O tyto černé stavby se pak často vedou letité soudní spory mezi vlastníkem a příslušným stavebním úřadem a účastníky stavebního řízení. V případě, že soudní spor dopadne ve prospěch stavebního úřadu, stojí ten nezřídka před těžko řešitelnou situací. Nepovolenou stavbu musí odstranit na svoje náklady a teprve poté může tyto náklady uplatnit vůči vlastníkovi. Jenomže městské části velmi často těžko hledaly ve svých rozpočtech rezervy na tyto účely, pro některé je takové odstranění černé stavby dokonce zcela mimo jejich finanční možnosti. Vítáme proto rozhodnutí města Brna zřídit fond na likvidaci nelegálních staveb, prozatím naplněný částkou 10 milionů korun. Umožní to všem městským částem efektivněji a rychleji bojovat proti černým stavbám. Po uplatnění nákladů na odstranění nepovolené stavby vůči vlastníkovi budou vymožené finanční prostředky vráceny do fondu. Jsme navíc přesvědčeni, že schopnost radnic odstraňovat černé stavby mnohé ze stavebníků nerespektujících stavební povolení od jejich konání odradí.

Mgr. René Černý, místostarosta

Jsme škola s daltonskou výukou, s možností profesního rozvoje a vstřícným prostředím. Žádosti s přiloženým životopisem zasílejte na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Více informací o škole na http://www.zshoracke.org. Telefonický kontakt: Ivana Melichárková (ředitelka školy), 730 516 123.

Hledáme:

Učitele/ku aprobace M - Pracovní činnosti na plný úvazek, nástup ihned. (V případě potřeby lze rozdělit i na dva úvazky.)

Učitele/ku 1. stupně (do 3. ročníku) na plný úvazek. Nástup možný ihned.

Asistenta/ku na první stupeň. Úvazek: 20 hodin týdně, nástup možný ihned.

Učitele/ku aprobace Český jazyk – anglický jazyk na plný úvazek s nástupem od 1. 3. 2018 do 29. 6. 2018, zástup za chybějícího pracovníka. Možnost následného prodloužení smlouvy.

Od loňského jara Brno postupně připravovalo novou vizi a strategii #brno2050. Brněnští zastupitelé tento hlavní strategický dokument města, který určuje jeho dlouhodobý směr rozvoje, v prosinci 2017 schválili. Vize a strategie #brno2050 představuje stav města Brna, v jakém ho chceme předat budoucím generacím.
Vize a strategie je postavena na 25 hodnotách. Na jejich identifikaci a rozpracování spolupracovalo více než 200 odborníků z univerzit, firem, neziskového sektoru, řada aktivních občanů, zástupců veřejné správy a zástupců politických klubů, kteří dohromady tvoří brněnský městský ekosystém. Každá hodnota má svého odborného garanta, má jasně stanovené cíle a měřitelné indikátory. Do tvorby byla zapojována brněnská veřejnost. A jaké tedy bude Brno v roce 2050? Bude městem příjemným, ve kterém se propojuje příroda se zástavbou. Stane se moderním dopravním uzlem, kombinujícím různé druhy dopravy. Cesta vlakem do Prahy za hodinu a do Vídně do 45 minut. Lidé se budou v Brně cítit bezpečně – ve dne i v noci. Čistota města se stane běžným standardem. Lepší recyklace odpadu a jeho využití jako nového surovinového zdroje. Běžné úřední záležitosti budou moci Brňané vyřídit on-line odkudkoliv na světě. Informace o městě budou přehledné a srozumitelné všem.
Co bude dál? Schválenou vizí a strategií #brno2050 práce nekončí. Z hlediska hokejové terminologie jsme v závěru první třetiny. V současnosti se pracuje na detailnějším rozpracování, který určí, co je konkrétně v Brně nejdůležitější realizovat v příštích 10 letech. Na jaře začne příprava Akčního plánu s přehledem konkrétních projektů a aktivit pro nejbližší tři roky. Nejdříve však bude zahájena přímá diskuse se starosty městských částí, série setkání s širokou veřejností včetně veřejných panelových diskuzí na vybraná témata a další aktivity pro zapojení obyvatel města. První veřejné debaty se uskuteční již v únoru. Na té první bude diskutována elektronizace správy města. V této souvislosti si například zkuste odpovědět na otázku. Máte již svůj online účet Brno iD? Že nevíte, o co jde? Přitom svůj účet Brno iD již má přes 50 000 Brňanů. Jedná se o jedinečný městský projekt v rámci Smart City v Evropě. Více o Brno iD a o jednotlivých funkčních aplikacích najdete na www.brnoid.cz. Přijďte, zapojte se do nejen do další fáze tvorby #brno2050. Sledujte www.brno2050.cz nebo www.facebook.com/chytrebrno, kde najdete více informací včetně plánu akcí s konkrétními termíny událostí.
Ing. Jaroslav Kacer, náměstek primátora pro oblast Smart city

Čtenáři, kteří před Vánocemi měli co do činění s poštou, mi jistě dají za pravdu, že s Českou poštou se člověk věru nenudí. Přes včasné předání z tiskárny a všechna smluvní ujednání probíhala distribuce prosincového vydání zpravodaje Řeč s několikadenním zpožděním až do poloviny měsíce. S ohledem na všeobecný předvánoční kolaps služeb České pošty jsme se snažili situaci pochopit a byli jsme rádi, že vánoční vydání dorazilo k lidem ještě do Vánoc.
S ohledem na odstávku tiskárny přes Vánoce bylo lednové číslo Řeči připravováno s větším předstihem a do skladů pošty byly vytištěné zpravodaje přivezeny těsně před Štědrým dnem. Říkal jsem si, že by bylo skutečně hloupé, kdyby lidé obdrželi opožděně prosincovou Řeč v polovině měsíce a za dva týdny, tedy na konci prosince, dostali předčasně už lednovou Řeč. Do zakázkového listu jsme tedy velmi výrazně uvedli požadavek na roznos zpravodaje od 2. ledna 2018. Protože nás provázely jisté pochybnosti o fungování našeho distributora, pojistili jsme tento náš standardní požadavek ještě e-mailem velmi ochotné obchodní manažerce České pošty. Když jsem 29. prosince našel ve schránce lednovou Řeč, málem mě museli křísit.
K rukám obchodní manažerky jsem zaslal stížnost na špatně provedený roznos zpravodaje. Ing. Stejskalová ve své odpovědi mimo jiné uvedla: „Šetřením bylo zjištěno, že u dvou listovních doručovatelů byl roznos proveden již 29. 12. 2017. Tedy před termínem roznosu. Při kontaktování dvou daných doručovatelů bylo zjištěno, že chtěli předat pracoviště s co nejmenším počtem RIPM k doručení, a proto Zpravodaj ŘEČ doručili před termínem roznosu, oba doručovatelé ukončili pracovní poměr u České pošty, s. p. k 31. 12. 2017.“ Namítl jsem, že dřívější roznos musel být u více než dvou uváděných řečkovických okrsků, protože já bydlím na Mokré Hoře. V následující reakci paní inženýrka uvedla: „Na základě Vašeho sdělení jsem nechala prověřit i roznos v Mokré Hoře, zda bylo doručeno před termínem roznosu. Paní vedoucí příslušného depa zjistila, že opravdu došlo k pochybení další ze stálých pracovnic a vyvodila z tohoto pochybení patřičné důsledky. Bohužel příslušná dodejna pro Řečkovice, Mokrou Horu, Královo Pole je nyní ve velké personální krizi a všemi silami se snaží zajistit kapacitně doručování. Zpravodaj ŘEČ zaměstnanci dodejny v dobré víře roznesli předčasně, protože se mylně domnívali, že to bude v dobré víře. Vedoucí dodejny i doručovatelé byli opakovaně poučeni o nutnosti dodržování sjednaného termínu roznosu. Nastalé situace velice litujeme a za způsobené nepříjemnosti se Vám zdvořile omlouváme. Celá záležitost byla s vedoucími pracovníky specializované dodávací pošty Depo Brno 73 důrazně projednána a zároveň byla neprodleně přijata opatření k zabránění opakování tohoto nedostatku. Vůči odpovědným doručovatelům bylo postupováno v souladu s vnitřními směrnicemi.“
Doufejme, že náprava nedostatků nebude znamenat to, že si na dodejně zafixují, že pokud dodají do Řečkovic zpravodaj brzy, bude zle, a tak budou roznos v dobré víře zpožďovat😊.

Oliver Pospíšil, místostarosta

Komise sociální a zdravotní zve všechny rodiče školních dětí i seniory na besedu „Bezpečně na internetu“. Připravila ji Městská policie Brno, aby upozornila na nebezpečí, jež mnohým uživatelům internetu hrozí a poskytla návod, jak čelit těmto hrozbám.

Beseda se koná ve čtvrtek 15. března 2018 v 17.30 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v přízemí radnice naší městské části, Palackého náměstí 11.

Srdečně zve
Dana Filipi
předsedkyně komise

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

čas letí tak neúprosně, že mi to přijde skoro jako včera, když jsem do ŘEČI psal článek o rozpočtu naší městské části. Najednou tu máme rok nový a s ním i čerstvě schválený rozpočet verze 2018. Protože se jedná o stěžejní záležitost pro fungování každé městské části, dovolte mi, abych se tomuto tématu v lednovém čísle zpravodaje věnoval na prvním místě.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet s celkovými příjmy 84 milionů a výdaji 92 milionů korun. Jelikož lze očekávat další příjmy v průběhu roku, není třeba se obávat schodkového rozpočtu. Podobné to bylo také v předchozích dvou letech, kdy jsme vždy končili s mírně přebytkovými rozpočty.

Které nové významné investice nás letos čekají? Jedná se o druhou etapu revitalizace venkovních ploch mezi bytovými domy v ulici Družstevní. Tato rozsáhlá akce zahrnuje opravu stávajících chodníků, nezbytné sadové úpravy a zatravnění dnešních asfaltových ploch. Vznikne také nové dětské hřiště a místa k posezení. O krůček pozadu je akce obdobného charakteru v okolí bytových domů v Ječné ulici. Zde vyřizujeme potřebná povolení. Jedná se také o finančně náročnou akci, cílem je určitě letos začít první etapou (chodníky, komunikace).

01 Slovo starosty foto1 1Co se školství týče, na rekonstruované plochy se může těšit škola v Uprkově ulici. Víceúčelové hřiště se dočká nového povrchu a vedlejší dětské hřiště bude osazeno novými herními prvky. Součástí projektu je také venkovní učebna, kterou žáci a učitelé jistě rádi využijí především za hezkého počasí. Mezi další významné akce řadíme rekonstrukci elektroinstalací ve školce v Kárníkově ulici a zastřešení vstupu a opravu zpevněných ploch u školy v ulici Novoměstské.

V rámci provozních výdajů pokračujeme ve zvyšování prostředků na opravy chodníků (konkrétně půjde o opravy v ulicích Novoměstská, Renčova, Kárníkova, Žitná, Horácké nám.). Posílení této položky bylo nepochybně potřeba, proto letos zvyšujeme celkovou částku o třiatřicet procent na čtyři miliony korun. O deset procent, na částku půl milionu korun, zvyšujeme též příspěvky spolkům. Jedná se o organizace, jejichž práce využíváme prakticky všichni, ať už přímo my, nebo naše děti (Junák, Sokol, Pionýr, Knihovna Jiřího Mahena, Orel, TAK Hellas, SK Řečkovice a mnoho dalších).

V rozpočtu je myšleno také na přípravu nových projektů v letech následujících. Vyzdvihl bych například projektovou přípravu hřiště na Cupákově nebo Boskovické. Vyčleněna je též položka na studii budoucí podoby areálu Vysočina (zpevněné plochy před bývalou lékárnou, prostranství vedle sokolovny a další části).

Na své 44. schůzi 29. listopadu 2017 rada:
• schválila smlouvu o sdružených službách na dodávky elektřiny a plynu v roce 2018 se společností Teplárny Brno, a. s.,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru na Palackého nám. včetně sociálního zařízení v budově pivovaru s firmou CRAFTBEER, s. r. o., za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovického festivalu minipivovarů) dne 9. 6. 2018,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru na Palackého nám. včetně sociálního zařízení v budově pivovaru s panem Karlem Malanou za účelem pořádání akce „Řečkovická zabijačka“ dne 20. 1. 2018.
Na své 13. mimořádné schůzi 14. prosince 2017 rada:
• jmenovala členy školské rady Základní školy Brno, Horácké nám. 13, Mgr. Michaelu Malinovou a p. Oldřicha Gardáše, a Základní školy Brno, Novoměstská 21, Mgr. René Černého a Ing. Vítězslava Nekováře.


Na svém XVII. zasedání 14. prosince 2017 zastupitelstvo městské části:
• schválilo termíny svých zasedání v roce 2018: 22. 2., 19. 4., 21. 6., 13. 9.,
• požádalo Zastupitelstvo města Brna o souhlas s použitím části kladného výsledku hospodaření z VHČ (bytové hospodářství) ve výši 7 mil. Kč na akci Revitalizace plochy bytové zóny ulice Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa,
• schválilo návrh rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2018 s příjmy 84,012 mil. Kč, výdaji 92,006 mil. Kč a financováním 7,994 mil. Kč,
• navrhlo jako výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, tyto akce: Řečkovický rockfest, při kterém se v noci ze soboty 2. 6. 2018 na neděli 3. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Řečkovický festival minipivovarů, při kterém se v noci ze soboty 9. 6. 2018 na neděli 10. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Country fontána Řečkovice, při které se v noci ze soboty 16. 6. 2018 na neděli 17. 6. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 0:00 do 6:00 hod., Vavřinecké hody, při kterých se v noci ze soboty 11. 8. 2018 na neděli 12. 8. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod., Letní noc, při které se v noci ze soboty 1. 9. 2018 na neděli 2. 9. 2018 doba nočního klidu vymezuje od 2:00 do 6:00 hod.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

ReneCernyFRekonstrukce domu na Palackého náměstí
Mnozí z Vás se ptají na právě rekonstruovanou budovu na Palackého náměstí 9, stojící hned vedle radnice. Dovolte proto, abych uveřejnil pár slov k této stavbě. Tento dům byl v minulosti součástí pivovaru, v současnosti je v majetku města Brna. Již před desítkami let zde byly zřízeny obecní byty, ale celá stavba se postupem času dostala do velmi špatného stavu, a to jak z hlediska stavebnětechnického, tak hygienického. Jako řádný hospodář přistoupilo vedení městské části a bytový odbor k celkové rekonstrukci této budovy. Nově tak vzniknou 4 moderní bytové jednotky, prostory pro uskladnění materiálů radnice a v neposlední řadě přispěje oprava k celkově lepšímu pohledu na celou historickou část Palackého náměstí. Tento dům je navíc významný i tím, že se v něm nachází hlavní přístup do tzv. řečkovického podzemí. Jedná se o poměrně rozsáhlý komplex bývalých pivovarských sklepů, který si jistě zaslouží naši pozornost. Celkově ještě není Palackého náměstí v té kondici, jakou bychom si všichni představovali, ale jeho nová podoba je již vyprojektována a rekonstrukce zmíněného domu je jedním z kamenů pomyslné mozaiky.

Mgr. René Černý, místostarosta

06 Slovo místostarosty foto 1

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

11. leden Ing. Sochorec Lumír Perly uloupené na cestách 16:00
18. leden Ing. Novák Jaromír Andalusie 16:00
25. leden Ing. Charvát Jiří Střední Amerika III. 16:00
1. únor Čefelín Jiří Sýrie 16:00
8. únor Ing. Sochorec Lumír Afrika III. 16:00
15. únor Ing. Charvát Jiří Japonsko 16:00
22. únor Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Himalájské království Bhútán 16:00
8. březen Fiala Luboslav Prevence majetkové kriminality 16:00
15. březen Ing. Novák Jaromír Toskánsko 16:00
22. březen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Amazonské ostrovy II. 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Z důvodu četných stížností obyvatel přilehlé ulice Kronovy na hlučnost, kterou působí činnost ve středisku, bude zrušen jeho nedělní provoz. Pondělní provozní doba bude kvůli zachování celkového počtu hodin, kdy je sběrné středisko otevřeno, rozšířena o dopolední provoz.

Provozní doba sběrného střediska odpadů Hapalova od 1. 1. 2018:
- pondělí až pátek 9–13 hod., 14–18 hod.,
- sobota 9-12 hod., 13-17 hod.,
- v neděli zavřeno.

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí
Magistrátu města Brna

fotka starosty oříznutáVážení a milí spoluobčané,

máme zde prosinec, blíží se vánoční svátky a s nimi konec roku. Dovolte mi proto, abych vám popřál co nejpříjemnější prožití adventu, Vánoc a zdařilý vstup do roku nového. Nechť se vám podaří si toto období užít, ideálně v klidném duchu, se svými blízkými.

Váš

Marek Viskot
starosta

 

01 Luneta zimní

Na své 43. schůzi 8. listopadu 2017 rada:
• vzala na vědomí předběžný návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2018,
• schválila termíny sňatků v roce 2018: 23. 2., 16. 3., 6. 4., 28. 4., 18. 5., 8. 6., 23. 6., 14. 7., 18. 8., 1. 9., 21. 9., 7. 12.,
• schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v sezóně 2017/2018 v rámci projektu „Děti dětem – Kometa městu“,
• schválila smlouvu o Roznášce informačních/propagačních materiálů s Českou poštou, s. p., na zajištění distribuce zpravodaje ŘEČ,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Horácké nám. 13 v Brně-Řečkovicích, pavilony B a E“ nabídku předloženou uchazečem ERDING, a. s., a smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále radnice, Palackého nám. 11

10. leden Čefelín Jiří Jordánsko, Egypt 16:00
24. leden Mgr. Klementová Lollok Marie Korsika 16:00
7. únor Ing. Charvát Jiří Mexiko 16:00
21. únor Ing. Novák Jaromír Alpy blízké i vzdálené 17:30
7. březen Čefelín Jiří Santiago de Compostela 16:00
21. březen Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Himalájské království Bhútán 16:00

Podzimní úklid od spadaného listí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

ReneCernyFŘíjen a listopad přináší každoročně období podzimních prací a úklidu v ulicích a na veřejných místech. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících způsob úklidu je spadané listí. Protože jsme si vědomi, že ne vždy se daří úklid ploch zeleně přesně podle Vašich i našich představ, dovolte mi, vážení spoluobčané, několik poznámek a postřehů k této problematice.

• Podzimní výhrab a úklid ploch sídlištní a parkové zeleně od spadaného listí byl zahájen již v druhé polovině října. Od této doby se z těchto ploch, které jsou ve správě městské části, opakovaně odstraňuje spadané listí v závislosti na počasí a intenzitě opadu listí z jednotlivých druhů stromů. V rámci tohoto podzimního výhrabu je spadané listí odstraňováno z ploch zeleně, chodníků a ostatních zpevněných ploch v sídlištích a parcích. V současné době je většina spadaného listí z ploch zeleně odstraněna a finální dočištění a předání ploch zeleně bude probíhat v termínu stanoveném do 15. 12. Podzimní úklid od spadaného listí patří co do náročnosti a rozsahu prací k nejnáročnějším činnostem, které se při údržbě zeleně provádí, a téměř vždy je komplikován zhoršujícím se podzimním počasím.
• Zvlášť je prováděno na místních komunikacích (vozovkách a parkovištích) - vyjma vozovek v trasách linek MHD - podzimní čištění od listí s využitím přenosného dopravního značení zákazu stání. Čištění vozovek proběhlo od 13. do 21. 11. v nejzazším možném termínu z hlediska zhoršujících se klimatických podmínek, souvisejících s nástupem zimního období a každoročně proměnlivého průběhu a intenzity opadu listí ze stromů. Současně s čištěním vozovek proběhl úklid od listí i na souběžných chodnících.
• Pásy zeleně mezi vozovkami a chodníky v mnoha případech nejsou ve správě městské části, která proto jejich úklid od listí nezajišťuje. Stará se o ně společnost Brněnské komunikace. Koordinaci úklidu v tomto případě komplikuje několik faktorů, jako jsou rozdílní dodavatelé služeb sjednaní Brněnskými komunikacemi, a odlišně nastavená kritéria a termíny prováděných prací. V příštím roce se budeme snažit s dostatečným předstihem efektivněji zkoordinovat průběh úklidu listí zajišťovaného jednotlivými dodavateli.

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ve spolupráci s uměleckou agenturou COMMUNIO PRO ARTE pořádá adventní koncert v řečkovickém kostele sv. Vavřince dne 12. 12. 2017 v 18.00 hod.
Se svým repertoárem vystoupí Duo Lyriko ve složení Magdalena Graffová a Štěpán Graffe (oba hrají na housle), které doplní Šárka Pilátová na cembalo. Zazní sváteční skladby italského baroka. Slovem bude provázet nám všem již známý pan Milan Klapetek.
Všichni jste srdečně zváni.
JUDr. Jana Otevřelová

34 Vánoční strom 2016 foto1 1Radnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá již tradiční akci Řečkovický vánoční strom

KDY: 11. 12. 2017 od 15:00 hodin

KDE: vedle kostela před Vavřineckou vinárnou

PROGRAM:
vystoupí děti z mateřských a základních škol městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK
PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

Podobně jako letos navštívíme s výborem pro národnostní menšiny počátkem roku 2018 další významnou moravskou vinařskou podoblast – Slovácko. Vinná réva, bílé i červené odrůdy, se zde pěstuje od nepaměti a vína z nich vyrobená patří k těm nejoblíbenějším. Pozvání do Řečkovic tentokrát přijali vinaři z Kyjova a blízkého okolí.
Setkání nad víny ze Slovácka se uskuteční 1. února 2018 v 17 hodin ve velkém sále řečkovické radnice. Poznačte si termín do kalendáře, v lednovém zpravodaji o přednášce napíšeme více.
RNDr. Ivan Koláčný
předseda výboru pro národnostní menšiny

ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora bude dne 27. 12. 2017 z provozních důvodů uzavřen.
JUDr. Jana Otevřelová – tajemnice úřadu