01 Marek Viskot fotoLetošní Vavřinecké hody s pořadovým číslem 25 jsou již téměř měsíc minulostí. Jaké byly? Nepochybně o něco slavnostnější než obvykle. Oprávněná radost z toho, že se nepřetržitě po dobu 25 let daří hody úspěšně pořádat, se linula celým víkendem. Právem byli často zmiňováni zakladatelé obnovené tradice z počátku devadesátých let, z nichž mnozí byli osobně přítomni. Organizačně náročná akce proběhla hladce a bez větších komplikací, za což bych ještě chtěl i touto cestou poděkovat stárkům na čele s hlavním párem Annou Maškovou a Pavlem Mlčochem, pracovníkům úřadu a všem, kteří se na přípravách letošních hodů podíleli. Na příští ročník se můžeme těšit 11.–13. srpna, jak jsem přislíbil při nedělním vracení hodového práva.

01 Slovo starosty foto 1

Nedávno jsem ve zpravodaji informoval, že městská část nabyla pozemky tvořící převážně travnaté plochy v bytovém souboru Duhová pole. To s sebou přináší nejen možnost pravidelné údržby zeleně, ale také potřebu nových investic. V srpnu začaly práce na novém dětském hřišti při ulici Oranžová, které vzniká na místě původního herního prvku, instalovaného ještě developerskou společností. Hřiště poskytne osm herních prvků a nové lavičky k posezení. Dokončeno bude nejpozději na konci září. Zároveň úřad městské část prostřednictvím institutu stanovení náhradní výsadby využil možnosti doplnit do této lokality dosud chybějící stromy, převážně uvnitř vnitrobloku. Výsadba bude provedena nejpozději koncem roku.

Na své 24. schůzi 29. června 2016 rada:
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Výměna umělého povrchu víceúčelového hřiště ZŠ Novoměstská“ nabídku společnosti PROSTAVBY, a. s., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila provedení oprav chodníků a dalších komunikací v roce 2017 v pořadí podle priority: 1. chodníky před vchody domu č. o. 13 v ul. Žitné,
2. schodiště u domů č. o. 5 a 7 v ul. Žitné,
3. chodník před domem č. o. 3 v ul. Žitné včetně příjezdové komunikace,
4. chodníky před domy Medlánecká 16, 18, 20,
5. chodník od schodiště z ul. Prumperku k ul. Uprkově,
6. chodník v ul. Bratří Kříčků v úseku od přístupu k domu č. o. 25 po roh budovy č. o. 23,
• schválila smlouvu o narovnání mezi městskou částí a společností UniCab, s. r. o., jejímž předmětem je náhradní výsadba stromů jako kompenzace za poškození dřevin při výkopových pracích.
Na své 25. schůzi 27. července 2016 rada:
• schválila poskytnutí prostoru k prezentaci subjektů zaregistrovaných do voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v říjnovém vydání zpravodaje ŘEČ v rozsahu ¼ strany pro každý subjekt za poplatek 2 500 Kč bez DPH zaplacený předem,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Rekonstrukce dětského hřiště při ul. Oranžová“ nabídku společnosti hřiště.cz, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce budovy Hapalova 20 se spolkem NADĚJE ke dni 31. 12. 2016 a záměr městské části pronajmout budovu Hapalova 20 spolku NADĚJE,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí s Centrem sociálních služeb k uspořádání integrační společenské akce s kulturním programem „Den pro Terezu“ dne 30. 9. 2016.
Na své 26. schůzi 24. srpna 2016 rada:
• schválila harmonogram přípravy návrhu rozpočtu městské části na roku 2017,
• souhlasila na žádost Majetkového odboru Magistrátu města Brna s možností prodloužení pronájmu do roku 2026 části pozemku p. č. 3245 o výměře 36 000 m2 v k. ú. Řečkovice, lokalita Zamilovaný hájek, Vysokoškolskému sportovnímu klubu MENDELU.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

06 ReneCernyFNové vedení na ZŠ Novoměstská
Již v červnovém čísle zpravodaje jsme vás informovali, že od nového školního roku povede Základní školu Novoměstská nové vedení. Na základě konkurzního řízení a následně usnesení Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora jmenovala Rada města Brna do funkce ředitele pana Mgr. Josefa Jelínka. Zástupkyní ředitele školy bude paní Mgr. Lenka Svobodová. Oba jsou dlouholetými členy zdejšího pedagogického sboru, velmi dobře znají klady i zápory školy, svoje kolegy, žáky i rodiče. Pevně věříme v další rozvoj školy a zároveň se těšíme na nový rozměr spolupráce s novým vedením školy, na nové nápady, příležitosti pro žáky i rodiče, na radostné vzdělávání i příležitosti pro sport a volnočasové aktivity. Rozhovor s novým ředitelem školy Mgr. Josefem Jelínkem si můžete přečíst v tomto čísle zpravodaje.

Uzavírka a dopravní omezení
Z důvodu provádění výkopových prací pro stavbu ,,Brno, Cupákova, rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (zřízení a přepojení řadů vč. přípojek a propojení řadu až do ul. Jehnická s následnou obnovou komunikací včetně chodníků) byla povolena úplná uzavírka ulic Cupákova a Sněžná v termínu 1. 8. 2016 – 30. 9. 2017. Provoz bude upraven přechodným dopravním značením bez vyznačení objížďky. Kolmá ulice Dolnice bude po dobu uzavírky Cupákovy slepá s obousměrným provozem. Provoz vozidel je veden po přilehlých hlavních komunikacích Gromešova a Jandáskova.
Součástí stavby bude ale bohužel také nezbytné dopravní omezení na ulici Jandáskově, kde bude kyvadlový provoz řízen semaforem, a související zaslepení ulice Jehnické. Důvodem je propojení řadů až do ulice Jehnické. Stavba by měla na naši žádost probíhat zrychleným způsobem a omezení by mohlo trvat cca 2 měsíce, nejspíše od 1. 8. do 30. 9. 2016.
V uzavřených ulicích bude příjezd k nemovitostem a případné parkování umožněno, ale pouze s povolením stavby. Trvale bude zajištěn bezpečný průchod chodců a přístup k nemovitostem. Musí být umožněn příjezd vozidlům hasičů a záchranné služby k budovám.
Všem spoluobčanům, kterým výše uvedené skutečnosti způsobí potíže, děkujeme za pochopení, celá rekonstrukce je ovšem nutná. Vždy se snažíme, aby omezení byla co nejmenší.

Mgr. René Černý, místostarosta

V sobotu 22. října 2016 se uskuteční v zasedací síni radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, vítání nových občánků naší městské části. Rádi bychom na této slavnostní akci přivítali děti narozené v letošním roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí se mohou přihlásit osobně do 5. října 2016 u paní Hany Fišlové, kancelář 92 (matrika), tel.: 541 421 748, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Oddělení sekretariát ÚMČ

Jaroměřice nad Rokytnou - Dalešice - Moravské Bránice

Klub seniorů Renčova 5 (dříve Kořenského 23b) s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
v úterý 27. září 2016, odjezd v 7:30 hod. od konečné zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 18:00 hodin.
Trasa: Jaroměřice nad Rokytnou - prohlídka zámku a kaple, Dalešice - exkurze v přečerpávací vodní elektrárně a prohlídka pivovaru, Moravské Bránice - návštěva Stříbského mlýna.
Přihlásit se lze osobně před přednáškou v Klubu seniorů, Renčova 5, dne 15. 9. a 22. 9. 2016 v době od 15:30 do 16:00 hod. Cena zájezdu 200 Kč.

Moravská Třebová - Nové Město na Moravě - Předklášteří u Tišnova

Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 21. září 2016, odjezd v 8:00 hodin z Mokré Hory, roh ulice Jandáskova a Tumaňanova, návrat do 18:00 hod.
Trasa: Moravská Třebová - prohlídka zámku, Nové Město na Moravě - návštěva Horáckého muzea, Předklášteří u Tišnova - prohlídka kláštera Porta Coeli.
Přihlásit se lze osobně ve Stacionáři Naděje, Hapalova 20, v pondělí 12. září 2016, před přednáškou od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie Fialové nebo telefonicky v pracovních dnech od 13. září do 20. září 2016 mezi 19:00-20:00 hod. na tel. čísle 607 962 895.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

17 Den seniorů fotoMěstská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá v pondělí 3. října 2016 v 15.00 hodin Den seniorů na radnici.

Vážení senioři, přijďte společně oslavit svůj svátek. Připraveno je hudební a pěvecké vystoupení studentů brněnské konzervatoře i praktické rady odborníka ze Sdružení obrany spotřebitelů, a to ve věcech reklamací. Kromě občerstvení je pro Vás připravena i soutěž s výhrami a nakonec můžete pobesedovat se starostou panem Mgr. Markem Viskotem.

Těšíme se na Vás na řečkovické radnici.

Božena Trnková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

15. září Lobpreisová Eva Indonésie, Jáva, Bali 16:00
22. září RNDr. Kolejka Jaromír Kolyma, Sibiř 16:00
6. říjen Vlasák Jan Albánie 16:00
13. říjen RNDr. Žákovská Alena Thajsko 16:00
20. říjen Ing. Charvát Jiří Západní Kanada - Aljaška 16:00
3. listopad RNDr. Žákovská Alena Laos 16:00
10. listopad RNDr. Kolejka Jaromír Cejlon - ostrov andělů 16:00
24. listopad Ing. Sochorec Lumír Gruzie - závěr 16:00
1. prosinec Ing. Novák Jaromír Trochu jiná Británie - Wales 16:00
8. prosinec Mgr. Lollok Klementová Marie Cestujeme s dětmi 16:00
15. prosinec Ing. Bobčík Ladislav Obrázky z letošních zájezdů 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v budově Naděje na ulici Hapalova 20, Brno

12. září Krutilová Jana Kavkaz 16:00
26. září Mgr. Jarolínová Iva Hongkong a Peking 16:00
10. říjen RNDr. Kolejka Jaromír Jakutsk-Madagan: Sibiřská cesta kostí 16:00
24. říjen Ing. Novák Jaromír Sever Sardinie na kole 16:00
7. listopad Mgr. Lollok Klementová Marie Via ferraty - zajištěné cesty v horách 16:00
21. listopad Ing. Charvát Jiří Jižní Afrika 16:00
5. prosinec Vánoční beseda 16:00

ZMĚNA MÍSTA A TERMÍNU PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY

Upozornění pro seniory docházející na přednášky dříve pořádané v budově Základní umělecké školy Universum na ul. Kořenského 23b. Od měsíce září 2016 jsou přednášky a činnost klubu přesunuty do nových prostor v přízemí budovy bytového domu na ulici Renčova 5 v Brně-Řečkovicích. Změna se týká i termínů - nově se přednášky konají ve čtvrtek od 16:00 hod., počínaje 15. zářím 2016.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vážení spoluobčané,

ViskotMarek vyřezve středu 22. června se velká zasedací místnost radnice zaplnila při příležitosti konání veřejné debaty k návrhu revitalizace Palackého náměstí. Předmětem jednání byla studie zpracovaná Ing. Zdeňkem Sendlerem z Atelieru zahradní a krajinářské architektury. Tato studie měla za cíl koncepčně zpracovat celý prostor Palackého náměstí, jak bylo přislíbeno na předchozí debatě k této lokalitě. Úkol to jistě nebyl jednoduchý, protože bylo třeba do relativně malého prostoru vměstnat několik funkcí, které by náměstí mělo plnit. Vedle funkce odpočinkové a rekreační (dětské hřiště, možnost posezení) či estetické (revitalizovaný park a parková zeleň) to byla i velice potřebná funkce tzv. dopravy v klidu - čili parkování. Ing. Sendler na úvod představil svůj návrh řešení celého prostoru. Následující diskuse probíhala ve věcném duchu. Povětšinou bylo oceňováno ponechání dětského hřiště na části dnešní asfaltové plochy a zároveň citlivé zasazení parkovacích míst převážně na místě bývalé hasičky. Zajímavý je také návrh sjednotit dlažbu na silnici vedoucí před kostelem a dlažbu nového parkoviště s cílem dodat celému prostoru jednotný ráz. Po odevzdání dopracované studie bude následovat zadání projektové dokumentace, která nastíní i předpokládané náklady na celou stavbu.

01 foto z debaty

Také letos pokračujeme v pracích zahrnutých mezi projekty regenerace panelového sídliště. Městská část žádala o dotaci z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj, prozatím je naše žádost zařazena mezi tzv. náhradní akce. Důvodem je zejména celkově nižší alokace finančních prostředků na zmíněný dotační titul (letos 40 mil. korun na celou republiku, dříve bývalo alokováno přes 100 mil. korun). S tím souvisí i postoj ministerstva, kdy v rámci jednoho města pošle dotaci pouze na jednu žádost, což při počtu městských částí není pro Brno výhodné.

Na své 23. schůzi 1. června 2016 rada:
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Tisk zpravodaje ŘEČ“ nabídku společnosti AMAB PRESS GROUP, a. s.,
• souhlasila s vyvěšením moravské vlajky na budově ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora o státním svátku 5. 7. 2016, Dni slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, IX. etapa“ nabídku společnosti MTc-stav, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce elektroinstalace, zdravotnětechnických instalací a slaboproudých rozvodů pavilonů C, F na ZŠ Novoměstská“ nabídku předloženou uchazečem FRAMA, spol. s r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s MŠ Brno, Tumaňanova 59, k pořádání slavnostního vystoupení školáků pro rodiče dne 9. 6. 2016.

V termínu 27. 6. - 31. 8. 2016 by měl být realizován výkop pro optický kabel v chodníku ulice Boženy Antonínové v úseku Tumaňanova – Skoumalova. V 2. polovině července (během 5 pracovních dnů) plánují Brněnské komunikace celoplošnou opravu povrchu komunikace Žitná v úseku Vránova – Kořískova.


Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

V poslední době dochází ke zvýšenému výskytu černé zvěře a tím i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na pozemcích a zemědělských plodinách.
K zabránění vzniku těchto škod je především nutné, aby samotní vlastníci pozemků učinili přiměřená opatření, a to například instalací pachových ohradníků, vybudováním dostatečného oplocení, apod. Současně upozorňujeme, že se škody způsobené zvěří na nehonebních pozemcích nehradí.
V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře doporučujeme obrátit se nejdříve na myslivecké sdružení, které v dané lokalitě působí, a zjistit, zda se jedná o honební nebo nehonební pozemky.

V případě honebních pozemků se členové mysliveckého sdružení zaměří na daný pozemek a budou zde provádět zvýšený odlov zvěře dle platného plánu lovu.

Jestliže se bude jednat o nehonební pozemky, musí se vlastník nebo nájemce nehonebního pozemku obrátit na Magistrát města Brna, Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, 601 67 Brno, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti.

Žádost se podává u Ing. Tomáše Pohla, tel.: 542174018, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo u Ing. Vladimíra Votavy, tel.: 542174036, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích na území města Brna lze povolit lov zvěře přímo na předmětném nehonebním pozemku, např. zaplocené zahradě. Tento lov se povoluje za přesně stanovených podmínek a pouze tam, kde konfigurace terénu umožňuje bezpečnou střelbu z lovecké zbraně. V povolení se zejména určí denní doba lovu, zásady vzájemné koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na nehonební pozemek.

Magistrát města Brna
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Ing. Tomáš Pohl, referent státní správy myslivosti
Tel.: 542174018, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kounicova 67, 601 67 Brno

ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás v tomto čísle ŘEČI seznámil s připravovanými investicemi, které mají za cíl zvelebit frekventovaná veřejná prostranství v naší městské části. V současnosti jsou zpracovávány projektové dokumentace na dvě nové investiční akce.

Momentálně probíhají práce na projektové dokumentaci, která má za úkol řešit okolí konečné stanice tramvaje číslo 1. Cílem projektu je rekonstrukce zpevněných ploch a přilehlých chodníků včetně zajištění bezbariérovosti prostoru. V části, kde se dnes nacházejí kontejnery na tříděný odpad, bude vybudován přístřešek na nové kontejnery. Součástí řešení budou i nové výsadby.

Zároveň komunikujeme s Dopravním podnikem města Brna, kterému patří budova poskytující mimo jiné zázemí řidičům MHD. Dopravní podnik přislíbil, že se bude zabývat vzhledem této budovy, kterou by nechal zrenovovat. Jak by vše mohlo vypadat, je nastíněno ve vizualizaci.
Projektové práce skončí na podzim, bude tedy možné navrhnout investici spočívající ve zvelebení prostranství v okolí konečné stanice do rozpočtu roku 2017.

Dalším místem, které by si nepochybně zasloužilo nové pojednání, jsou venkovní prostory nákupního centra Vysočina. Zde ovšem zdaleka ne všechny plochy patří městu Brnu. O této skutečnosti psal již v květnové ŘEČi pan místostarosta Černý. Z úrovně městské části jsme do budoucna schopni řešit část mezi objektem, kde se nachází prodejna Billa a další provozovny, na straně jedné a pobočka České spořitelny či Knihovna Jiřího Mahena na protější straně. Jak by tento prostor mohl v budoucnu vypadat, naznačuje taktéž vizualizace. I v případě tohoto projektu platí, že by měl být zpracován na podzim tohoto roku s vidinou zařazení do rozpočtu roku 2017.

Příjemné a pohodové letní měsíce přeje

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na své 21. schůzi 20. dubna 2016 rada:
• schválila smlouvu o vzájemné propagaci s KOMOTOU GROUP a.s., jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v letech 2016 a 2017 v rámci projektu „Děti dětem – Kometa městu“,
• schválila potvrzení závazku, že akce „Rekonstrukce dětského hřiště při ulici Oranžová“ a „Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště u bytových domů Měřičkova 50 – 52“, na jejichž realizaci poskytne statutární město Brno finanční transfer, budou dokončeny, proplaceny a v případě nutnosti i dofinancovány městskou částí do 31. 12. 2016,
• schválila smlouvu o výpůjčce nebytových prostor – zasedací místnosti zastupitelstva a Síně Jana Hrušky v objektu ÚMČ se Soukromou základní uměleckou školou Universum s. r. o. za účelem uspořádání absolventského koncertu žáků hudebního oboru dne 2. 6. 2016,
• schválila smlouvy o výpůjčce areálů bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Centrem sociálních služeb, p. o., za účelem integrační společenské akce s kulturním programem „Strom života domova Tereza“ dne 19. 5. 2016 a s MŠ Brno, Kárníkova 4, za účelem pořádání slavnostního vystoupení školáků pro rodiče dne 26. 5. 2016.

Na své 22. schůzi 11. května 2016 rada:
• jmenovala od 1. 6. 2016 do funkce vedoucího bytového odboru Ing. Ivana Melichara,
• souhlasila s umístěním vodovodní přípojky a přípojky nízkého napětí na pozemcích p. č. 2414/1 a 2414/3 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města Brna, souhlasila se zřízením věcného břemene služebnosti k pozemku p. č. 2414/1 v k. ú. Řečkovice ve vlastnictví města Brna ve prospěch společnosti Větrník, s. r. o., souhlasila s vydáním územního souhlasu a souhlasu s ohlášenou stavbou „Prodejní stánek cukrárny Větrník, Palackého náměstí, Brno“ na pozemku p. č. 2414/1 v k. ú. Řečkovice,
• udělila souhlas s podpisem darovací smlouvy na účelově určený finanční dar ve výši 50 000 Kč na vybavení školní družiny ZŠ Brno, Novoměstská 21, nábytkovým vybavením od společnosti ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a. s., a souhlasila s přijetím tohoto daru,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálního zařízení v budově pivovaru se společností Break Point Communications s. r. o., za účelem pořádání kulturní akce „Park festival Brno v Řečkovicích“ dne 3. 9. 2016.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

06 ReneCernyFOprava Hradecké ulice začne v červenci
Vážení spoluobčané, motoristé,
dle sdělení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje začne v druhé polovině července oprava povrchu na Hradecké ulici, která se pochopitelně dotkne i nás v Řečkovicích a Mokré Hoře. Oprava bude totiž probíhat systémem částečných a úplných uzavírek, což může vést k přechodnému zvýšení dopravy přes naši městskou část, a to i přesto, že objízdná trasa přímo ulicemi Řečkovic a Mokré Hory plánována není. Celá stavba by měla být ukončena na přelomu srpna a září.
Trasy objížděk v jednotlivých etapách stavby:
1. Objízdná trasa při uzavření výjezdu z mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Hradecká – Purkyňova povede z ulice Žabovřeské a Hradecké přes kruhový objezd na ulici Purkyňova. Z Královopolské povede přes Skácelovu na Purkyňovu. Při uzavření vjezdu a výjezdu z křižovatkové větve ulice Podnikatelské povede přes MÚK Hradecká – Purkyňova.
2. Objízdná trasa při uzavření výjezdu z MÚK Hradecká – Purkyňova povede přes křižovatkovou větev ulice Podnikatelské.
3. Objízdná trasa při uzavírce křižovatkové větve na Palackého třídě směrem od Svitav bude vedena na ulici Sportovní, dále sjezdem na Budovcovu a na ulici Kosmovu s připojením na Palackého třídu. Od centra povede trasa přes sjezd na MÚK Hradecká – Purkyňova po Purkyňově, pokračovat bude na Skácelovu a přes Slovanské náměstí a Husitskou se napojí až na Palackého třídu.
Z objízdných tras se dá vyvodit, že někteří řidiči se již zpět na Hradeckou nenapojí a budou pokračovat přes Palackého třídu na Kuřimskou a Banskobystrickou a dále do Řečkovic. Prosíme proto všechny občany Řečkovic a Mokré Hory o zvýšenou opatrnost a větší míru trpělivosti v uvedené době.

Děkujeme za pochopení.


Mgr. René Černý, místostarosta

Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
zve občany na
veřejnou debatu o revitalizaci Palackého náměstí

Setkání se koná ve středu 22. 6. v 17:30 ve velké zasedací místnosti na radnici městské části, Palackého nám. 11.

ViskotMarek vyřezVážení spoluobčané,

někteří z vás pravděpodobně v minulých týdnech v médiích zaznamenali, že se na úrovni orgánů města Brna připravuje řešení problematiky sociálního začleňování. Zastupitelstvo naší městské části projednávalo na svém dubnovém zasedání materiál s názvem „Zapojení bytů svěřených městské části do projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování (Rapid Re-housing, Housing First).“ Jedná se o dva konkrétní projekty, které jsou součástí rozsáhlého rámcového dokumentu s názvem Strategický plán sociálního začleňování, schváleného v březnu zastupitelstvem města. Strategický plán se věnuje celkem 7 tematickým kapitolám, jako například vzdělávání, zaměstnanost nebo bydlení. „Housing First“ a „Rapid Re-housing“ jsou projekty z oblasti bydlení, ohledně kterých byla městská část městem Brnem oslovena v březnu tohoto roku. Magistrát města Brna se městských částí dotazoval, zda jsou ochotny poskytnout byty, které mají ve své správě, pro potřeby dvou zmíněných projektů.

V případě „Rapid Re-housing“ se jedná o „rychlé zabydlování“ rodin s dětmi, jež jsou v bytové nouzi (žijí na ubytovnách, v azylových domech nebo jiných nevyhovujících podmínkách). „Housing First“, čili „bydlení nejdříve“, má být určen jednotlivcům bez domova či v bytové nouzi. Oba uvedené přístupy jsou založeny na filozofii, že v první řadě je třeba zajistit člověku bydlení s tím, že následně je lépe schopen stabilizovat svou životní situaci v dalších oblastech (práce) a řešit snáze svoje problémy. Jedná se v podmínkách nejen města Brna o poměrně revoluční přístup. Jeho autoři jako by v podstatě popírali dosavadní praxi města v sociální a bytové oblasti. Těžko přitom lze tvrdit, že by v bytové politice města Brna chyběly významné prvky solidarity. Projekty v oblasti sociálního bydlení byly nastaveny už v minulosti. Dosud však byl podstatný také princip zásluhovosti, a to i v projektech jako „prostupné bydlení“ či projekty ve spolupráci s neziskovými organizacemi jako Armáda spásy či Práh v oblasti tréninkového bydlení. Městským částem byl ovšem letos nabízen, doufejme, že v budoucnu nebude direktivně stanovován, jiný model.

Faktem také je, že Řečkovice a Mokrá Hora mají jeden z nejmenších obecních bytových fondů v Brně. Městská část spravuje celkem 427 obecních bytů. Každoročně se uvolní a je nově přidělováno přibližně 5-6 bytů. Ke konci roku 2015 jsme přitom evidovali 135 žadatelů. Pravidla přidělování bytů nepochybně zohledňují sociální situaci žadatele (zvýhodnění pro matky s dětmi, posuzování stávající bytové situace), ale zároveň vyžadují i doložení stabilního příjmu.

Materiál byl projednán v komisi bytové, následně v radě městské části a konečně v zastupitelstvu. V rámci diskuse ve všech zmíněných orgánech zaznívaly obavy zejména z toho, že nebylo dostatečně vysvětleno, kdo by odpovídal za výběr nových nájemníků. Kritizována byla také zmíněná absence principu zásluhovosti. Zastupitelstvo městské části nakonec hlasy 17 z 20 přítomných zastupitelů zapojení bytů svěřených městské části do uvedených projektů neschválilo.

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na svém IX. zasedání 14. dubna 2016 zastupitelstvo městské části:
• projednalo a vzalo na vědomí zprávu Městské policie Brno, revír POLE, a Obvodního oddělení Policie ČR, Brno – Královo Pole, o bezpečnostní situaci v naší městské části za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015,
• nesouhlasilo se zapojením bytů svěřených městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora do projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování (Rapid re-housing, Housing first),
• souhlasilo s využitím předkupního práva ke dvěma garážím v lokalitě Cihelna za předpokladu úhrady kupní ceny z rozpočtu města Brna,
• nesouhlasilo s Návrhem změny RP 18/13 Regulačního plánu MČ Brno – Medlánky.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

07 ReneCernyFÚdržba zeleně v Řečkovicích a Mokré Hoře
S nastávajícím jarem a probouzením přírody ze zimního spánku přichází jako každý rok určitá polemika o údržbě zeleně v naší městské části. Zejména jde o intenzitu a rozsah kácení a pravidelný prořez dřevin rostoucích na plochách veřejné a sídlištní zeleně. Dovolte proto, abych zde uvedl několik faktů a pravidel, jimiž se tato činnost řídí.
Kácení dřevin se provádí vždy po vyhodnocení funkčního a estetického významu konkrétního stromu s ohledem na jeho umístění, druh, vzrůst, zdravotní stav, provozní bezpečnost a také s přihlédnutím k požadavkům místních obyvatel. Stromy, u nichž je požadováno z různých důvodů jejich pokácení, jsou na místě posouzeny členy komise životního prostředí, bezpečnosti a veřejného pořádku, kteří následně dávají doporučení starostovi městské části k podání žádosti o povolení kácení ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. O konečném povolení kácení rozhodne po ukončení správního řízení správní orgán. Tento systém má zaručit dostatečnou objektivitu při rozhodování o kácení stromů. Naprosto chápeme vaše případné požadavky na pokácení stromu, který nepřiměřeně stíní, ohrožuje či narušuje stavbu, která je vámi obývána. Těmto žádostem se snažíme bez zbytečných průtahů vyhovět. Zároveň je, dle mého názoru, při kácení dřevin nutné postupovat obezřetně, protože právě stromy a keře výrazně pomáhají vytvářet ochranné zastínění, které je ve stále teplejších létech velmi důležité. V rozpáleném nejen panelovém domě i při chůzi venku tak sehrává zeleň svoji nezanedbatelnou roli. Snažíme se proto o vyvážený přístup.
Vážení občané, jsme rádi za každé vaše upozornění, žádost či vyjádření k údržbě zeleně v naší městské části, protože jistě chápete, že není v našich silách si povšimnout všech nedokonalostí a problémů se starostí o zeleň spojených.

 

06 Opěrná zeď CLP

Areál Vysočina a Poliklinika Vránova
Prostoru Centra obchodu a služeb Vysočina a s ním spojené budově Polikliniky, či Centra lékařské péče (CLP), jak zní její oficiální název, věnujeme zvýšenou pozornost. Denně tento areál a služby v něm využívají nebo jím alespoň prochází tisíce z nás. Budovy a stavby v tomto areálu mají již od privatizace na začátku 90. let minulého století své vlastníky a stejně je to tak s některými přilehlými pozemky. Většina pozemků je sice v majetku města Brna, ale stavby na nich umístěné, včetně tras pro průchod, mají své vlastníky. Zlepšení vzhledu a funkčnosti využívání těchto ploch je tak spojeno s jednáním o nápravu někdy doslova havarijního stavu s jednotlivými vlastníky. To je i případ hlavního průchodu od parkoviště nově městskou částí zrekonstruovaného, směrem na Horácké náměstí, opěrné zdi u zadní části Centra lékařské péče a okolních staveb, včetně zmíněného průchodu a navazujícího schodiště. Jednoduše řečeno, tyto prostory nejsou majetkem města Brna a proto na jejich rekonstrukci nemůže městská část či město Brno vynakládat finanční prostředky. Jsme rádi, že se nám právě s CLP podařilo dohodnout na obnově opěrné zdi, která je v jeho vlastnictví a je v havarijním stavu, a na zlepšení stavu okolních ploch, které má CLP buď ve vlastnictví nebo v pronájmu od města Brna. V jednání s ostatními vlastníky budeme pokračovat.

Mgr. René Černý
místostarosta

V období od konce května do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště seskupené do bloků podle jednotlivých ulic. Upozorňujeme, že oproti minulým rokům dochází na části území Řečkovic z technických důvodů ke změně seskupení jednotlivých vozovek a parkovišť do bloků, ve kterých se budou v jednom dni společně čistit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.

Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) a na základě rozhodnutí vydaného příslušným silničním správním úřadem. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý. Odtažená vozidla se budou umísťovat na odstavnou plochu (parkoviště) na adrese: Drážní 9, Brno-Slatina, v areálu firmy „Karel Holoubek“, autobusové spojení MHD z ulice Úzké, autobus č. 77, zastávka „Drážní“, tel.: 547 357 384, 548 217 484 nebo 606 745 412.

Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r. o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek týkajících se čištění místních komunikací se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Bloková čištění místních komunikací:
BLOK č. 1
BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, LETOVICKÁ vč. parkovišť, KUNŠTÁTSKÁ, VRÁNOVA, NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5
TERMÍN: 30. 5., 5. 9. a 14. 11.
BLOK č. 2
BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KOŘÍSKOVA – část bez MHD, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ
TERMÍN: 1. 6., 7. 9. a 15. 11.
BLOK č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť
TERMÍN: 6. 6., 12. 9. a 16. 11.
BLOK č. 4
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ vč. parkovacích zálivů, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ vč. parkovišť, AZUROVÁ vč. parkovišť, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ vč. parkoviště, ŽLUTÁ vč. parkoviště
TERMÍN: 8. 6., 14. 9. a 21. 11.
BLOK č. 5
TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, KUBOVA vč. parkoviště, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, UPRKOVA vč. parkoviště za školou
TERMÍN: 31. 5., 1. 9. a 14. 11.
BLOK č. 6
MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ – část k č. 10–11, MALÍKOVA, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, BRATŘÍ KŘIČKŮ, KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, CUPÁKOVA
TERMÍN: 2. 6., 6. 9. a 15. 11.
BLOK č. 7
SNĚŽNÁ, DOLNICE, POD ZAHRADAMI vč. parkoviště, JEHNICKÁ, KRÁLOVKA, LUH, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ, ÚHLEDNÁ
TERMÍN: 7. 6., 8. 9. a 16. 11.

Velký Meder, Slovensko

Klub seniorů Hapalova 20 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
Ve středu 11. května 2016, odjezd v 7:30 hod. od zastávky MHD Řečkovice - Palackého nám. (ve směru do Králova Pole), návrat do 21:00 hod.
Cílem zájezdu je návštěva termálních lázní Velký Meder na Slovensku.

Přihlásit se lze telefonicky u paní Marty Musilové, tel. číslo: 604 949 436, v pracovních dnech mezi 16:00 - 20:00 hod.

Pelhřimov – Želiv – Křemešník

Klub seniorů Kořenského 23b s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní zájezd pro seniory:
V úterý 17. května 2016, odjezd v 7:30 hodin od konečné zastávky tramvaje č. 1, předpokládaný návrat do 19:00 hodin.
Trasa: Pelhřimov - prohlídka muzea kuriozit a rekordů, Želiv - prohlídka kláštera premonstrátů, Křemešník - prohlídka poutního kostela a křížové cesty.

Přihlásit se lze osobně v sále budovy ZUŠ v Brně-Řečkovicích, Kořenského 23b, v pátek 6. května a 13. května 2016 před přednáškou od 17:00 do 17:30 hod. Cena zájezdu 200 Kč.

Mgr. Petr Štancl
odbor sociálních věcí a zdravotnictví