Druhý ročník participativního rozpočtu Dáme na vás je ve svém finále. Od 1. do 22. listopadu můžete vybírat mezi 64 projekty z 19 městských částí, které navrhli přímo obyvatelé města Brna. Hlasovat můžete na damenavas.brno.cz z pohodlí svého domova nebo ve všech pobočkách Knihovny Jiřího Mahena. K dispozici pro hlasování budete mít 5 kladných hlasů a 2 záporné. Jednomu projektu můžete udělit až 2 kladné hlasy. Šanci uspět mají projekty s největším počtem hlasů až do vyčerpání částky 30 milionů Kč. Kdo nemá rád elektronické hlasování na webových stránkách, může ve středu 14. 11. od 10:00 do 18:00 hlasovat fyzicky v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné.
Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá hora má ve finále 5 projektů. Prohlédněte si jejich videa na facebookové stránce Dáme na vás. Hlasujte pro své favority! My totiž dáme na vás!
Kancelář participace

Na své 55. schůzi 19. září 2018 rada:
• vzala na vědomí výslednou zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2018, výdaje na tuto akci činily 507 142 Kč a příjmy 360 196 Kč,
• schválila Program poskytnutí neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2019,
• schválila užití znaku městské části pro prezentaci partnerství v rámci projektu „Jižní Morava – Království Komety“ a smlouvu o vzájemné propagaci s KOMETOU GROUP, a. s., jejímž předmětem je zajištění vzájemné propagace a reklamy v sezóně 2018/2019,
• souhlasila s realizací následujících předložených projektů v roce 2019, avšak s připomínkami uvedenými v odpovědi, která bude zaslána Magistrátu města Brna, Kanceláři participace: Revitalizace parku na Novém náměstí, Proluka Škrétova – Terezy Novákové, Revitalizace plochy mezi paneláky (Žitná 21 a Novoměstská 5), Toaleta na konečné v Řečkovicích, Veřejný gril v Zamilci, vzala na vědomí popis uvedených projektů na území městské části a to, že finanční prostředky na realizaci a správu uvedených projektů budou hrazeny z prostředků Participativního rozpočtu města Brna pro dobu tří let a že realizace projektů je závislá na výsledku hlasování občanů města, které proběhne v listopadu 2018,
• zrušila ke dni 5. 10. 2018 své komise, odvolala jejich předsedy a členy komisí a pověřila místostarostu Ing. Olivera Pospíšila organizačním zajištěním listopadového a prosincového čísla zpravodaje ŘEČ, nebude-li ještě komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ zřízena.

Na své 56. schůzi 17. října 2018 rada:
• schválila termíny sňatků v roce 2019: 22. 2., 8. 3., 5. 4., 27. 4., 17. 5., 7. 6., 22. 6., 20. 7., 31. 8., 6. 9., 21. 9., 15. 11., 6. 12.,
• souhlasila jako zřizovatel základní školy se zvýšením kapacity školní družiny ZŠ Brno, Novoměstská 21, z dosavadních 140 žáků na 180 žáků, a to s účinností od 1. 2. 2019,
• schválila nájemní smlouvu s SK Řečkovice, z. s., na pronájem části pozemku p. č. 4982/1 o výměře 7307 m2, pozemku p. č. 4982/5 o výměře 489 m2, pozemku p. č. 4982/6 o výměře 1308 m2, části pozemku p. č. 4982/10 o výměře 6 m2 a části pozemku p. č. 4982/11 o výměře 75 m2, vše v k. ú. Řečkovice, na dobu určitou od 1. 11. 2018 do 30. 6. 2028,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru Společnosti Podané ruce, o. p. s., k realizaci preventivních programů ve dnech 19. 10. a 23. 10. 2018,
• schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru pobočnému spolku KČT, Moravská Slavia Řečkovice, na akce Černohorské šlápoty ve dnech 22. 2. – 24. 2. 2018, Lesnickým Slavínem ve dnech 12. 4. – 14. 4. 2019 a Brněnská podkova ve dnech 13. 9. – 15. 9. 2018 za částku 300 Kč na každou akci a souhlasila s užitím znaku městské části při těchto turistických akcích,
• schválila smlouvu o výpůjčce sálu bývalého pivovaru s Českým svazem bojovníků za svobodu, ZO 32 Řečkovice, ke konání výroční schůze dne 20. 11. 2018,
• doporučila požádat Dopravní podnik města Brna, a. s., o vedení linky autobusu č. 65 přes ulice Azurovou a Renčovu, za následujících podmínek: nízkoemisní minibus, zrušení zastávky č. 5, max. 3x za hodinu, zachování maximálního počtu parkovacích míst.

Základní škola Brno, Novoměstská 21, hledá administrativní pracovnici na zkrácený úvazek. Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Informace tel. 541 321 508.
Jitka Hrubá

Upozorňujeme občany, že je stále volná kapacita pro zájemce o službu Tísňového volání. Tísňové volání je projekt určený seniorům a osobám se zdravotním postižením, zejména osaměle žijícím. Hlavním cílem je zvýšení bezpečnosti těchto osob a snížení jejich obav, že v případě zdravotní indispozice či kolapsu nedosáhnou na telefon a nedovolají se pomoci.
Místem pro podání žádosti o vydání SOS tlačítka a zároveň místo, kde obdržíte veškeré informace, je Odbor sociální péče MMB (Socio-info point), Koliště 19, Brno 601 67. Formulář uživatel obdrží na místě nebo si jej může stáhnout a vytisknout z webových stránek www.css.brno.cz.
Žádost je možné vyzvednout a odevzdat v úředních hodinách:
pondělí a středa 8:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00
pátek 8:00 – 12:00
Tel.: 542 173 820 nebo 542 173 830, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Také pro rok 2019 počítá město Brno s vyčleněním části finančních prostředků do tzv. participativního rozpočtu. Brňané mohou v období od 1. do 22. listopadu hlasovat pro konkrétní projekty, které chtějí podpořit. Z celkem 63 nápadů, které byly vyhodnoceny jako proveditelné, je 5 z naší městské části. Jedná se o tyto projekty: „Revitalizace parku na Novém náměstí“, „Toalety na konečné v Řečkovicích“, „Revitalizace plochy mezi paneláky (Žitná ulice)“, „Proluka Škrétova – Terezy Novákové“ a „Veřejný gril v Zamilcu“. Hlasovat je možné prostřednictvím webových stránek www.damenavas.cz. Pokud některý z řečkovických občanů nemá přístup k internetu, je možné po předchozí telefonické domluvě hlasovat na sekretariátu starosty na radnici.

Marek Viskot
starosta

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

nový školní rok začal už před pár týdny a já mám velkou radost, že se letošní investice do oprav našich škol a školek opět stihly zrealizovat do konce letních prázdnin. Stavební práce se tentokrát týkaly hned tří budov. Kromě rekonstrukce elektroinstalace v MŠ Kárníkova a úprav plochy před školou ZŠ Novoměstská včetně vstupu do budovy byla naší největší investiční akcí obnova hřiště a školní zahrady v Uprkově ulici. Povrch sportovního hřiště, herní prvky, ale i lavičky a další části zahrady byly již v neuspokojivém stavu. Přes letní prázdniny tak bylo třeba vybudovat nové podkladní vrstvy a položit nový povrch víceúčelového hřiště – umělý trávník. Nové jsou také herní prvky dětského hřiště. Pro potřeby výuky i školní družiny prošla rekonstrukcí venkovní učebna, která je nyní připravena zpestřit žákům i učitelům za příznivého počasí mnoho hodin výuky.

01 Slovo starosty foto 2V září rada městské části posuzovala návrhy, které jste v Řečkovicích a Mokré Hoře podali v rámci participativního rozpočtu města. Celkem se v naší čtvrti sešlo šest návrhů, přičemž magistrát nám k posouzení předložil pět z nich. Není důvod ke znepokojení. Projekt „Cyklostezka Ponávka“ byl totiž označen neproveditelným pouze proto, že již byl schválen jako investiční záměr města a s jeho přípravou se počítá v rámci cyklotrasy „Údolím Ponávky“. Projednání ostatních pěti návrhů v radě se uskuteční po redakční uzávěrce tohoto čísla, nicméně o jednotlivých projektech budou Brňané hlasovat v době od 1. do 22. listopadu. Stejně jako loni bych vás tedy chtěl poprosit o podporu řečkovických a mokrohorských nápadů. Co se týče realizovaných projektů, dovolím si na závěr ještě přidat aktuální informaci k právě realizovanému projektu Obnova topolové aleje v Zamilovaném hájku – výsadba bude provedena v posledním čtvrtletí tohoto roku.

Toto slovo starosty je poslední před komunálními volbami, které nás čekají v pátek a v sobotu 5. a 6. října. Rád bych proto poděkoval všem pravidelným i příležitostným čtenářům našeho zpravodaje ŘEČ za pozornost, kterou jste informacím z naší městské části věnovali. Rovněž mi dovolte, abych poděkoval všem kolegům, kteří se na přípravě ŘEČI v uplynulých čtyřech letech podíleli. V neposlední řadě mi pak dovolte, abych vás pozval k volbám do zastupitelstva naší městské části i do Zastupitelstva města Brna. Jedná se o šanci spolurozhodnout o vývoji událostí, které se dotýkají běžných, zároveň však podstatných věcí v našich každodenních životech. Jak vypadá školka nebo škola, kam chodí naše děti či vnuci? Jaký je stav hřišť, sportovišť, chodníků nebo parkovišť? V Řečkovicích a Mokré Hoře jsme toho společně za poslední roky bezesporu změnili mnoho k lepšímu. Zároveň je však před naší městskou částí celá řada úkolů, mezi které patří revitalizace parků, veřejných prostranství, problematika parkování, kapacita mateřských škol či rozvoj městské části s ohledem na přípravu územního plánu. Pevně věřím, že si zvolíme zastupitele, kteří zmíněné úkoly zvládnou se ctí.

Přeji vám šťastnou volbu a vše dobré

Marek Viskot
starosta

Na své 54. schůzi 29. srpna 2018 rada:
• schválila smlouvu o dílo se společností Středisko OS Brno, s. r. o., na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava sklepních prostor v bytových domech Novoměstská 7-19 a 23-41, Brno-Řečkovice“,
• schválila smlouvu o dílo se společností pH servis HUDEČEK, s. r. o., na plnění zakázky malého rozsahu „Oprava a nátěr střechy Terezy Novákové 94, 96, 98, 100, Brno-Řečkovice“,
• souhlasila s provedením stavby „Stavební úpravy objektu společnosti MANEO, s. r. o.,“ na pozemcích města p. č. 3769/2 a 3 v k. ú. Řečkovice při ulici T. Novákové, spočívající v provedení přístavby a nástavby na stávajícím objektu dle studie, kterou zpracoval Ing. Milan Hylš v prosinci 2017,
• schválila poskytnutí prostor v objektu bývalého pivovaru spolku HORTUS, sdružení zahrádkářů, ke konání výstavy ovoce, zeleniny a květin ve dnech 27. 10. - 28. 10. za částku 300 Kč za celou akci a schválila smlouvu o výpůjčce stolů se spolkem HORTUS ke konání této výstavy.

Na svém XXI. zasedání 13. září 2018 zastupitelstvo městské části:
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu městské části na období 2020-2024,
• navrhlo Zastupitelstvu města Brna změnu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 2/2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 2/2017, kterou se stanoví spádové obvody základních škol, a to rozšíření spádové oblasti ZŠ Novoměstská o ulice Ječná (lichá č. 19-39, sudá od č. 22), Vránova (lichá č. 115-143, sudá č. 102-126) a Kunštátská (lichá č. 13-21),
• souhlasilo s odprodejem pozemků p. č. 599/16, 18 a 32 v k. ú. Mokrá Hora o celkové výměře 658 m2 při ulici Brigádnická formou nabídkového řízení a nesouhlasilo s odprodejem pozemků p. č. 599/20 a 34 v k. ú. Mokrá Hora o celkové výměře 92 m2, neboť slouží jako jediná přístupová cesta k pozemkům p. č. 594/1, 596 a 597/1 v k. ú. Mokrá Hora,
• poděkovalo předsedům a členům kontrolního výboru, finančního výboru a výboru pro národnostní menšiny za jejich práci ve volebním období 2014-2018 a zrušilo k 5. 10. 2018 kontrolní výbor, finanční výbor a výbor pro národnostní menšiny a odvolalo jejich předsedy a členy.

Z volebního období zbývá už jen několik málo dnů. Ve stávající sestavě se tak zastupitelstvo městské části sešlo na svém posledním zasedání.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

03 Foto ZMČ1 1

Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Zdravotní záchrannou službou Jihomoravského kraje a tísňovou službou Girasole Hustopeče zavádí tzv. Seniorskou obálku.
Jedná se o barevný tiskopis, ve kterém senior vyplní osobní údaje, nemoci a alergie, kterými trpí. Důležité je vyplnit názvy léků, které užívá, včetně jejich dávkování. Lze také vypsat kontakty na blízké osoby.
Takto vyplněný tiskopis se složí jako obálka, která je potištěna označením I.C.E. KARTA. Obálka se umístí na viditelné místo v bytě - na ledničku nebo na vnitřní stranu vchodových dveří. Každý záchranář bude obálku právě v těchto místech ve Vašem bytě hledat.
Pokud se senior dostane do situace, kdy se natolik zhorší jeho zdravotní stav, že bude muset přivolat lékařskou záchrannou službu, potom aktuální údaje v seniorské obálce významně usnadní práci záchranářům.

Tiskopisy i s podrobným návodem najdete na webových stránkách www.seniorskapolitikajmk.cz anebo si je můžete vyzvednout ve všech klubech seniorů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora i na sociálním odboru ÚMČ, v přízemí, místnost č. 107, u pana Mgr. Petra Štancla.

Božena Trnková

V posledních dnech a týdnech po skončení prázdnin, kdy je jako každoročně patrné zvýšení počtu vozidel v ulicích, jsem si opět uvědomil, jak nebezpečné situace mnohdy vznikají. Dovolte, vážení kolegové řidiči, abych vás požádal o zvýšenou opatrnost a snížení rychlosti v celé naší městské části, zvláště v některých úsecích. Jedná se například o úsek Hapalova, Palackého náměstí, Vážného, Horácké náměstí, Novoměstská. Ale také o ulice Marie Hübnerové, Vránova, Terezy Novákové, zvláště u konečné tramvaje, Tumaňanova apod. V mnoha úsecích již byla upravena rychlost, jinde již byla podána žádost Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Projekt na řešení dopravy na Palackého náměstí je hotov a v nejbližších měsících se začne s jeho realizací. I na dalších nebezpečných místech naší MČ jsme zadali dopravní studie, které mohou vést k nové organizaci dopravy, jinému umístění nebo zvýšení počtu přechodů, lepší lokalizaci zastávek MHD apod. Jsme si ale vědomi, že ne všude je snížení dovolené rychlosti z 50 km/h žádoucí a účelné. Je tak na každém z nás, aby za volantem byl schopen odhadnout, zda v určitých místech a čase není lepší zpomalit. Nezapomeňme, že méně je někdy více.

Mgr. René Černý, místostarosta

Město Brno ve spolupráci s městskou společností SAKO prodává občanům dotované kompostéry za třetinovou cenu. Reaguje tak na velký zájem o kompostování a současně na potřebu předcházet vzniku biologicky rozložitelného odpadu. O cenově zvýhodněné kompostéry můžete požádat na webových stránkách www.resako.cz .
K dispozici je:
• 260 ks 900litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH),
• 90 ks 400litrových kompostérů (cena 430 Kč vč. DPH),
• 15 ks 950litrových kompostérů (cena 760 Kč vč. DPH).
Žadatel musí splňovat následující podmínky:

• je fyzická osoba starší 18 let,
• musí mít trvalé bydliště na území statutárního města Brna,
• kompostéry musí být umístěny pouze u objektů (bytový dům, rekreační objekt, rodinný dům) na území statutárního města Brna,
• žadatel nesmí mít nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz systému sběru a svozu komunálního odpadu,
• žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e-learningu (viz níže),
• žadatel má nárok pouze na 1 dotovaný kompostér.

Podrobnější informace a rezervační formulář najdete na www.resako.cz.
V případě dotazů volejte tel: 548 138 212, 725 339 536 nebo pište na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Martin Drozd, vedoucí oddělení komunikace
SAKO Brno, a. s.

S koncem volebního období končí i redakční rada v sestavě, s jakou jste se mohli setkávat poslední čtyři roky. Jako předseda komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ jsem měl na starost celou koordinaci sestavení čísla, pravidelnou se mi stala rubrika Zprávy z rady a zastupitelstva. Ladislav Filipi neúnavně a spolehlivě prováděl korekturu zaslaných příspěvků. Dana Malíková přišla s pravidelnou rubrikou Krátce z historie a pečlivě do ní psala velmi zajímavé články. V naší neoficiální redakční soutěži o Muže posledního okamžiku se střetávali v boji o čas René Černý a Ivan Koláčný. Martin Otčenášek má za sebou nespočet rozhovorů se zajímavými lidmi z naší městské části, svět škol, školek, rodičů a dětí zprostředkovávala Lenka Vystrčilová. Richard Foltýn, ač nebyl členem redakční rady, přesto pravidelně zajišťoval informace ke sportovním událostem v našem okolí. O výstavách psal předseda kulturní komise Vladislav Musil. Nemohu zapomenout na dobré duše komise – redakční rady - tajemnici komise Hanu Fišlovou, kterou posléze vystřídala Dita Hofbauerová. Dámy měly na starost kromě běžné agendy komise inzerci a nikdy nedošlo k sebemenší chybičce.

Rozšířili jsme zpravodaj z osmi stran na dvanáct, jeho on-line verzi můžete číst na www.reckovice.info, kde je také archiv výtisků ve formátu pdf. Přibylo rozhovorů, fotografií a tematických článků. Po marné snaze o zvýšení spolehlivosti roznosu zpravodaje ze strany České pošty jsme se vydali cestou místního distributora – fyzické osoby - a jak se ukazuje, bylo to správné rozhodnutí.

Děkuji kolegyním a kolegům z redakční rady za bezvadnou spolupráci, stejně tak ostatním přispěvatelům do našeho zpravodaje. Nové redakční radě přeji hladký start - a ať je práce baví tak, jak bavila nás.

Oliver Pospíšil,

předseda komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ

fotka starosty oříznutáKdo by neznal Zamilec? Pro spoustu z nás se jedná o místo poskytující kus přírody ve městě. A leckoho už jistě napadlo, že by se celá lokalita z hlediska trávení volného času mohla náležitě využít.

Bohužel není vše tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Pravdou je, že tato lokalita má omezení vyplývající z právních předpisů (územní plán, předpisy na úseku protipovodňové ochrany). Jedná se totiž z valné části o retenční nádrž, kde nelze umisťovat prakticky žádné stavby. Například i mobiliář, jako lavičky, stoly nebo cvičební prvky na případném hřišti, je možno plánovat pouze na menší části území. Abychom stanovili, co možné je, zadali jsme zpracování studie – ideového návrhu možného využití Zamilovaného hájku. Zpracovatelé studie měli za úkol v prvé řadě zjistit, jak můžeme celou lokalitu, která má bezesporu vysoký rekreační potenciál, do budoucna vylepšovat.

01 Slovo starosty foto 2Výsledkem je návrh, který počítá s rozdělením celého rozsáhlého území do více zón. V první zóně nelze umisťovat ani lavičky, další mobiliář nebo zpevněné cesty. Nicméně se už zde setkáváme se zajímavým a poměrně jednoduše uskutečnitelným nápadem, kterým je vytvoření kilometrové běžecké trasy na louce v podstatě jen intenzivním a pravidelným sečením. V rámci druhé zóny už můžeme jít dál. Studie počítá s výsadbou nových stromů, umístěním laviček a stolů nebo dřevěných fit prvků. V rámci třetí zóny, která se nachází už v lesoparku, je pak navržena zajímavá aktivita, kterou je discgolf. Pokračovat s pracemi na konkrétním projektu, který by Zamilovaný hájek výrazně pozvedl, bude možné už na začátku příštího roku.

01 Slovo starosty foto 1

Co nového ve středisku Vysočina? Na první pohled je možná trochu nudnou zprávou fakt, že městská část odkoupila drobné stavby (dlažbu, opěrné zídky, část schodiště) od Centra lékařské péče, a to vše za symbolickou jednu korunu. Na mysli mám prostory před bývalou lékárnou a další plochy v horní části areálu. Tento krok je však velice důležitý pro pokračující rekonstrukci venkovních ploch ve středisku.

Další novinkou z Vysočiny je skutečnost, že se sem vrací zverimex. Vzhledem k tomu, že stát, potažmo ministerstvo financí, stále není schopen nic udělat s prostory, které vlastní, nebude prodejna chovatelských potřeb fungovat na dřívějším místě, nýbrž nově mezi provozovnou Billy a restaurací Favorit.

Na své 15. mimořádné schůzi 11. července 2018 rada:
• vybrala za dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa“ společnost DIRS Brno, s. r. o.,
• jmenovala do funkce vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Mgr. Barboru Burešovou.

Na své 53. schůzi 25. července 2018 rada:
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu statutárního města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících lidové tradice v režii městské části – Letní noc 2019 ve výši 40 000 Kč, Vavřinecké hody 2019 ve výši 200 000 Kč,
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 700 000 Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno-Řečkovice – II. etapa“,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na dodávky elektrické energie a zemního plynu pro vybrané objekty městské části na období 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020 nabídku společnosti Teplárny Brno, a. s.,
• schválila záměr městské části pronajmout nebytové prostory o celkové výměře 149,6 m2 v objektu bývalé kotelny v areálu MŠ Měřičkova 46,
• souhlasila s umístěním nových plakátovacích válců v ulicích Boskovická, Novoměstská, Jandáskova/Železničářská, Medlánecká/Banskobystrická a s výměnou stávajících plakátovacích ploch.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

20. září Ing. Novák Jaromír Nizozemsko 16:00
27. září Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Údolí Nilu 16:00
4. říjen Ing. Charvát Jiří Indonésie 16:00
18. říjen Ing. Charvát Jiří Nový Zéland 16:00
25. říjen Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Austrálie II. 16:00
8. listopad Ing. Charvát Jiří Britské ostrovy 16:00
15. listopad Čefelín Jiří Řecko - ostrov Lesbos 16:00
22. listopad RNDr. Koláčný Ivan Cesta do Mexika - lékař Jindřich Vávra 16:00
29. listopad Ing. Sochorec Lumír Afrika – pokračování 16:00
6. prosinec Ing. Sochorec Lumír Perly uloupené na cestách II. 16:00
13. prosinec Ing. Bobčík Ladislav Letošní zájezdy v obrazech 16:00

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ReneCernyFMoje zamyšlení po čtyřech letech na radnici
Dovolte mi, vážení spoluobčané, malé zamyšlení a možná i rekapitulaci na konci volebního období, které bylo mým prvním v životě. Po čtyři roky jsem vás v této své malé rubrice oslovoval s komentáři, vysvětleními nebo jen prostými sděleními, které měly jediný důvod. Informovat vás o podstatných a důležitých rozhodnutích vedení městské části a o důvodech a okolnostech, které měly a mají na naše rozhodování vliv. Některé příspěvky se mi psaly lehce, zejména když jsem vás informoval o tom co se povedlo, některé hůře, to byly zase ty, které komentovaly záležitosti neprobíhající zrovna hladce. Tak to ale v životě a v každé práci chodí, komunální politiku nevyjímaje. Troufnu si uvést některé příklady.
Výměnou vedení se podařilo znovu nastartovat ZŠ Novoměstskou, které znovu přibývají žáci, povedla se rekonstrukce bytových jader v obecních bytech, tam, kde to bylo možné, přibyla parkovací místa, konečná jedničky vypadá také lépe, v rámci finančních možností budujeme nové chodníky. Nezapomínáme ani na naše seniory, pravidelně se scházejí nejen na radnici. Situace na poště zůstává i přesto, že byly přidány dvě přepážky, docela děsivá. Před lety prodaly svoji vlastní budovu, ve které sídlí, soukromému subjektu, a tak náš tlak na výrazné zlepšení služeb na poště je komplikován i jednáním České pošty s vlastníkem budovy. Místo pro poštu je to velmi dobré, ale v případě neúspěšných jednání jsme připraveni využít investici města Brna a přesunout poštu do nové budovy. Další mojí tak trochu noční můrou zůstává areál obchodního centra Vysočina. Tam totiž, po doslova zpackané privatizaci na začátku 90. let, zůstala v podstatě v majetku městské části pouze nedávno zrekonstruovaná dlažba. Po složitých jednáních s majiteli Centra lékařské péče jsme alespoň za symbolickou jednu korunu získali ty prostory, přes které procházíme od konečné a od parkoviště před lékárnou. Budeme je tak moci konečně opravit. S ostatními vlastníky neustále vyjednáváme a snažíme se je přesvědčit, aby do svých budov investovali. Celou dolní část areálu vlastní Česká republika, která prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje její prodej formou dražby. Ale to již zacházím do příliš velkých podrobností, o kterých jsem již ve svých článcích psal.
Každopádně mi dovolte, abych vám všem poděkoval za přízeň, pochopení a někdy i za trpělivost, kterou jste se mnou a s mou rubrikou po celé čtyři roky měli.
Mgr. René Černý
místostarosta

Po prázdninové přestávce opět začíná od 3. 9. cvičení pro seniory. Cvičit se bude ve dvou skupinách v 10 a 11 hodin dopoledne v sále zastupitelstva na radnici.

JUDr. Jana Otevřelová – tajemnice úřadu

Klub seniorů Mokrá Hora s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
ve středu 26. září 2018, odjezd v 7:45 hodin od budovy radnice MČ, Palackého nám. 11, návrat do 18:30 hod.
Trasa:
- prohlídka zámku v Bučovicích,
- prohlídka větrného mlýna v Kuželově u Velké nad Veličkou,
- návštěva skanzenu ve Strážnici,
- prohlídka kaple sv. Jana Pavla II. v Bukovanech u Kyjova.

Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami ve velkém zasedacím sále radnice MČ ve dnech 5. září a 19. září 2018 od 15:30 do 16:00 hod. u paní Marie Přibylové. Cena zájezdu je 200 Kč.

Klub seniorů Renčova 5 s podporou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pořádá jednodenní autobusový zájezd pro seniory:
v úterý 9. října 2018, odjezd v 8:00 hodin od konečné zastávky tramvaje č. 1 v Řečkovicích, návrat do 19:00 hod.
Trasa:
- prohlídka zámku a zámecké zahrady v Boskovicích,
- komentovaná prohlídka židovského města a synagogy v Boskovicích,
- návštěva zahradnictví Lebiš v Boskovicích,
- prohlídka jeskyně Blanických rytířů a rozhledny v Rudce u Kunštátu.

Přihlásit se osobně a zároveň uhradit poplatek za zájezd je možno před přednáškami v prostoru Klubu seniorů, Renčova 5, ve dnech 27. září a 4. října 2018 od 15:00 do 16:00 hod. u paní Jarmily Bobčíkové. Cena zájezdu je 200 Kč.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

12 Dvojrozhovor foto Oliver Pospíšil 1„Na naší radnici vždy vítězila slušnost“, shodují se nejdéle sloužící zastupitelé

Naše redakce se s koncem volebního období rozhodla krátce vyzpovídat dva nejdéle sloužící zastupitele naší čtvrti, kteří se po více než dvaceti letech rozhodli nekandidovat. Přečtěte si, v čem se podle Ivana Koláčného a Olivera Pospíšila například udělalo na řečkovické radnici nejvíce práce nebo kdy jim bylo v politice nejhůře.

Pánové, jak byste v jedné větě charakterizovali Řečkovice a Mokrou Horu?

Ivan Koláčný:
Nejkrásnější místo, které znám, kde prakticky celý život žiji a které je mým domovem.

Oliver Pospíšil:
Jako místo, kde by chtěl žít každý, kdo má všech pět pohromadě (úsměv).

V čem se podle vás za dobu vašeho působení na radnici udělalo nejvíce práce?

Ivan Koláčný:
V přeměně šedozelené spící městské části na severu Brna v pestré a atraktivní místo vyhledávané k bydlení. Zmizela stará Lachema, převzali a zvelebili jsme řečkovický zámek pro potřeby radnice a veřejnosti. Po letech letargie byly vzkříšeny k životu Vavřinecké hody. I díky naší podpoře máme v Řečkovicích jedno z nejprestižnějších gymnázií v ČR. Systematicky se staráme o bytové domy ve správě MČ a veřejnou zeleň. Díky schopnému vedení radnice získáváme finanční podporu pro revitalizaci sídlišť, pro rozvoj tělovýchovy a sportu.

Oliver Pospíšil:
Toho je docela hodně, ale na to nemáme prostor. Zdůraznil bych zlepšení stavu škol a školních hřišť. Regenerace obou našich panelových sídlišť pokračuje s každoroční jistotou. Abych se předvedl v sebeprezentaci, tak ještě jako náměstek primátora jsem se zasadil o dostavbu trvale rozestavěné samoobsluhy na Renčově, kde vznikl vcelku decentní bytový dům, který byl následně svěřen do správy městské části. Areál starého pivovaru se stal velmi oblíbeným přírodním amfiteátrem, kde to přes léto žije. Jak říkám, je toho hodně a práce v komunálu nikdy nekončí.
Kdy vám bylo nejhůře, a které okamžiky se vám naopak vybaví mezi nejpříjemnějšími?

12 Dvojrozhovor foto Ivan KoláčnýIvan Koláčný:
Nejhůře jsem se cítil v době své první kandidatury za tehdejší Hnutí za samosprávnou demokracii. Byl jsem nešťastný z neschopnosti obsadit vedení radnice při 40% zisku mandátů v zastupitelstvu. Na toto vítězství jsme tenkrát nebyli zcela připraveni. Následující spolupráce s KDU-ČSL však byla velmi dobrá. Za úspěch považuji zřízení a úspěšné dvacetileté vedení výstavní Galerie na radnici, stejně jako zpravodaje Řeč, jehož jsem byl řadu let šéfredaktorem. Přes odpor koalice se podařilo Moravanům v ZMČ ustanovit výbor pro národnostní menšiny, kde jsme postupně představili menšiny žijící v Brně a současně zavedli tradici přednášek o historii Moravy.

Oliver Pospíšil:
Pokud mám porovnat prostředí komunální politiky v naší městské části a na městě, tak je to jako rozdíl mezi říší květin a zvířat (úsměv). Nevybavuji si tady u nás okamžiky, které by se daly nazvat tak, že by mi bylo nejhůře. No a úplně nejlepší pocit mám vždycky, když se něco podaří a já jsem se o to zasloužil, třeba jen malým dílem. Před lety jsem navrhl, aby se nová ulička kousek od Billy pojmenovala po Járovi Cimrmanovi. Na slavnostní akt pojmenování ulice Járy Cimrmana se 11. 11. 2004 v 11 hodin sjelo velké množství lidí, novináři z celostátních médií, a hlavně – přijel Zdeněk Svěrák se svými kolegy z divadla. Klíčový byl kontakt na divadlo od Jiřího Mottla, mít Cimrmany na akci byl skutečně úžasný zážitek.

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

v květnovém čísle zpravodaje jsem se zmínil o podnětech z řad občanů žijících v ulicích Škrétova, Kremličkova, Renčova a v Duhových Polích. Jednalo se možnost případného zavedení stávající linky autobusu č. 65 do této lokality s cílem přiblížit zejména starším občanům městskou hromadnou dopravu. Děkuji všem, kteří reagovali na mou prosbu o sdělení názoru. Je určitě dobře, že se vás ozvalo tolik. Cením si toho, že žijeme v městské části, jejíž obyvatelé se o dění a život zajímají. Nikoliv překvapivě se sešly názory pro i proti, a to v poměru prakticky vyrovnaném. Dva hlavní argumenty odpůrců byly možný úbytek parkovacích stání v Renčově a celkové zvýšení intenzity dopravy. Nepochybně se jedná o záležitost, která není jednoduchá a černobílá. Projednávat ji proto ještě bude komise dopravy rady městské části, která navrhne radě řešení. Následně bychom jednali s dopravním podnikem. Ve snaze nerušit parkovací stání bude k projednání v komisi navrhováno, aby případně vznikla pouze jedna zastávka, a to až v horní části Renčovy ulice ve styku s oblastí Duhových polí. Stejně tak bude navrženo ohleduplné a minimalistické řešení z pohledu velikosti používaných autobusů – jednalo by se pouze o minibusy. Celkový výsledek však nyní nelze předjímat.

Poměrně často jsem se setkával s dotazem na využití školní budovy v Hapalově ulici, která v posledních letech zela prázdnotou. Jelikož vlastník budovy, jímž je Jihomoravský kraj, dlouho žádné konkrétní vize neměl, nebylo možné odpovědět konkrétněji. Teprve v loňském roce schválila Rada Jihomoravského kraje záměr využít tuto budovu pro potřeby Základní školy Štolcova. Jedná se o jedinečnou organizaci, a to i v celostátním měřítku, která vzdělává žáky s autismem. V současnosti se projednává stavební povolení na celkovou rekonstrukci školy - s vizí otevření v roce 2021. Je nepochybně dobře, že tato budova získá nejen důstojný vzhled, ale především najde smysluplné využití. Vzhledem k jejímu specifickému charakteru bude tuto školu navštěvovat mnohem menší počet žáků, než by tomu bylo u běžného školského zařízení. Nároky na dopravní obslužnost tak budou také nízké. Pro městskou část je určitě benefitem vznik nového parkoviště pro patnáct aut vedle školy. V dopoledních hodinách a po poledni bude sloužit pro potřeby školy, podmínkou radnice však je využití pro veřejnost odpoledne, večer a v noci. To pomůže zejména obyvatelům z Hapalovy ulice, Palackého náměstí a blízkého okolí.

Přeji Vám všem pohodový červenec i srpen, a těším se brzy osobně na viděnou. Třeba už na 27. Vavřineckých hodech, které se konají 10. – 12. srpna.
Marek Viskot, starosta

01 Slovo starosty foto 1Vizualizace rekonstruované školy na Hapalově ulici

06 Slovo místosatarosty foto stromHavarijní kácení na Palackého náměstí
Musím se přiznat, že tentokrát se mi můj pravidelný příspěvek nepíše vůbec lehce. Při pravidelné kontrole zdravotního a bezpečnostního stavu stromů v naší městské části bylo bohužel zjištěno, že javor v parku na Palackého náměstí velmi rychle ztrácí svou kondici. Urychleně jsme tedy zadali znalecký posudek, který bohužel obavy pracovníků našeho odboru životního prostředí potvrdil. Posudek jasně uvádí, že zdravotní stav stromu je významně narušený, na kmeni jsou patrné symptomy rozsáhlého napadení dřevní houbou. Odolnost proti vyvrácení je tak na úrovni havarijního stavu, je poškozen i kořenový systém. Posudek jasně doporučuje bezodkladné odstranění stromu z důvodu nevyhovující provozní bezpečnosti.
Javor roste hned u autobusové zastávky na velmi frekventovaném místě, proto jsme v zájmu zachování bezpečnosti nás všech přistoupili k jeho odstranění. V rámci připravované revitalizace parku bude tento strom adekvátně nahrazen.
Děkuji Vám všem za pochopení a přeji hezké léto a prázdniny.

 

06 Slovo místostarosty foto senioři 1Sportovní a společenské setkání seniorů
V sobotu 16. 6. se na ZŠ Novoměstská sešli senioři z naší městské části a z Komína na již tradičním sportovním klání, které i letos mělo příjemný průběh a nezbytný společenský rozměr. Všem zúčastněným moc děkuji za vytvoření přátelské atmosféry, a dovolte, abych za pomoc při organizaci zvláště poděkoval paní Boženě Trnkové, vedoucí sociálního odboru ÚMČ, a panu Mgr. Josefu Jelínkovi, řediteli ZŠ Novoměstská, který nám ve škole poskytl skvělé zázemí.

 

ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta