Klub seniorů Řečkovice - v budově bytového domu na ulici Renčova 5, Brno

5. leden Čefelín Jiří Sultanát Omán 16:00
12. leden Doc. RNDr. Žákovská Alena, Ph.D. Thajsko 16:00
19. leden Ing. Charvát Jiří Havajské ostrovy 16:00
26. leden Čefelín Jiří Santiago de Compostela 16:00
9. únor Ing. Míča Jiří Starý Egypt 16:00
16. únor Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Abcházie 16:00
23. únor Lobpreisová Eva Peru 16:00
2. březen Ing. Jarolín Zdeněk Kolumbie 16:00
9. březen Mgr. Klementová Lollok Marie Cestování s dětmi 16:00
23. březen Ing. Novák Jaromír Západní Sicílie 16:00

Klub seniorů Mokrá Hora - v zasedacím sále Radnice, Palackého nám. 11

11. leden Ing. Krutilová Jana Bělorusko 16:00
25. leden Doc. RNDr. Kolejka Jaromír, CSc. Portugalskem os severu k jihu 16:00
8. únor Ing. Jarolín Zdeněk Hongkong a Peking 16:00
22. únor Mgr. Klementová Lollok Marie Jemen 16:00
8. březen Ing. Novák Jaromír Himálaje (Cho Oyu) 16:00
22. březen Ing. Charvát Jiří Austrálie a Nový Zéland 16:00

ZMĚNA MÍSTA A TERMÍNU PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY

Upozornění pro seniory docházející na přednášky dříve pořádané v budově Domu Naděje Brno na ulici Hapalova 20. Od měsíce ledna 2017 jsou přednášky a činnost klubu přesunuty do nových prostor v zasedacím sále budovy radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na ul. Palackého nám. 11. Změna se týká i termínů - nově se přednášky konají ve středu od 16:00 hod., počínaje 11. lednem 2017.

Mgr. Petr Štancl
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Jan POKORNÝ 98 let
Ludmila KŘENKOVÁ 93 let
Rudolf ČECH 85 let
Vladimír SVOJANOVSKÝ 85 let
Ludmila HOROVÁ 85 let
Zdenka KALIVODOVÁ 85 let
Jiří ROHLÍNEK 80 let
Dušan PETRÁŇ 80 let
Marie ŠOLTÉSOVÁ 80 let
Hedvika KREJČÍ 80 let

Srdečně blahopřejeme.

22 Hana Fišlová fotoJsou lidé, kteří nejsou vidět, nechtějí být vidět, a přitom jsou nepostradatelní. Přesně to platí pro dlouholetou tajemnici redakční rady zpravodaje Řeč paní Hanu Fišlovou, která odchází do penze. Tomuto strážnému andělovi naší redakční rady děkujeme za její obětavou a pečlivou práci. Budete nám chybět, Haničko.
Ing. Oliver Pospíšil, šéfredaktor

ViskotMarek vyřezVážení a milí spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám prostřednictvím letošního posledního čísla zpravodaje popřál co nejpříjemnější prožití období adventu, vánočních svátků i šťastný vstup do nového roku. Ať se Vám v nejvyšší možné míře podaří vyhnout se shonu a stresu a skutečně si závěr roku užijete v klidné a pohodové atmosféře.

Váš

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na své 29. schůzi 2. listopadu 2016 rada:
• vzala na vědomí předběžný návrh rozpočtu MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na rok 2017,
• schválila uspořádání Vavřineckých hodů v roce 2017 ve dnech 11.-13. srpna, jmenovala výbor pro přípravu Vavřineckých hodů 2017 ve složení: Mgr. Marek Viskot, Mgr. René Černý, Ing. Oliver Pospíšil, Ing. Marek Gut, Oldřich Gardáš a Mgr. Jiří Mottl,
• schválila poskytnutí věcného daru Tělocvičné jednotě Sokol Brno-Řečkovice ve formě 500 ks balíčků v hodnotě do 40 Kč/ks na Mikulášskou besídku, konanou v neděli 4. prosince 2016,
• schválila smlouvu o dílo se společností OKONOSTUDIO, s. r. o., na plnění zakázky malého rozsahu „Zasklení 20 ks předsazených balkonů v 1. NP domů Novoměstská 23 až 41 v Brně-Řečkovicích,
• požádala Radu města Brna o poskytnutí finančního transferu ve výši 6 mil. Kč z rozpočtu statutárního města Brna na dofinancování akce „Rekonstrukce stávajícího mlatového hřiště při ul. Novoměstská, Brno-Řečkovice, SK Řečkovice – vybudování umělého trávníku na stávajícím hřišti“ a o souhlas s podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rekonstrukci hřiště v rámci programu „Podpora materiálně technické základny sportu“.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 Vánoční strom fotoRadnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

pořádá již tradiční akci

Řečkovický vánoční strom

KDY: 12. 12. 2016 od 15:00 hodin

KDE: vedle kostela před Vavřineckou vinárnou

PROGRAM:
vystoupí děti z mateřských a základních škol městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK
PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

mistostarosta rStavební práce na ulicích Gromešova, Jandáskova a Cupákova
V posledních týdnech a měsících probíhají stavební práce v lokalitě ulice Gromešova, Jandáskova a Cupákova. Při prvním pohledu se může zdát, že celá tato rekonstrukce je MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora špatně časově koordinována, vzniká složitá dopravní situace, a vznikl i možná dojem, že některé práce jsou prováděny zbytečně. Dovolte mi proto, abych mnohé vysvětlil.
Výše zmíněné práce, výměna obrubníků a rekonstrukce vozovky na ulicích Gromešova a Jandáskova jsou investicí Jihomoravského kraje, protože se jedná o krajskou komunikaci a tato stavba není tudíž plánována, koordinována, ani povolována ze strany ÚMČ. Rekonstrukci na ulici Cupákova provádí Brněnské vodárny a kanalizace. Pochopitelně si stejně jako vy dovedeme představit lepší načasování a koordinaci zmíněných prací. Na ulici Cupákova vznikl ovšem na mnohých místech havarijní stav, a rekonstrukce kanalizace a přípojek tak byla nutná a dlouhodobě plánovaná. O výměnu povrchu na Gromešově naše městská část žádala vlastníka, tedy JMK, již déle. Výměna obrubníků se tak zbytečná nejeví, souvisí s novým povrchem silnice. MČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora, právě z obavy ze vzniku kritické dopravní situace, požadoval maximální zrychlení prováděných prací a provedení dopravního značení tak, aby provoz na rekonstruovaných komunikacích zůstal zachován a byl co možná nejplynulejší.
Děkujeme všem občanům a řidičům, kterým výše popsaná situace způsobila problémy, za pochopení.
Zároveň dovolte, vážení spoluobčané, abych Vám všem popřál krásné vánoční svátky, plné pohody a klidu a hodně zdraví a štěstí do roku 2017.

Mgr. René Černý, místostarosta

Rodiče budoucích prvňáčků bude jistě zajímat, že se změnou školského zákona dochází k posunu termínů zápisů do prvních tříd základní školy. Dříve zaužívaný lednový termín se posouvá do období měsíce dubna. Informace o termínech zápisů budou uvedeny v únorovém či březnovém vydání zpravodaje Řeč.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora nabízí k pronájmu nebytové prostory - objekt č. p. 2120 (bývalá obřadní síň a později kavárna VesKa) o výměře cca 144 m2 na ulici Měřičkova 20, dispozici nabízených prostor najdete na www.reckovice.cz, na stránce odboru správy majetku. Prostory byly dosud využívány jako společensko-vzdělávací centrum pro matky s dětmi. Zájemci o zmíněné prostory obdrží podrobný popis pro podání nabídky. Bližší informace poskytneme na telefonu 541421743 nebo e-mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

09 Vítání občánků obr. 1V sobotu 22. října jsme se na radnici opět sešli při příležitosti uvítání nejmenších občánků naší městské části. Starosta Marek Viskot spolu s místostarostou René Černým postupně přivítali 14 děvčátek a 15 chlapečků a pogratulovali jejich rodičům.
Slavnostního projevu se ujal pan starosta. Rodiče se podepsali do pamětní knihy a převzali dárečky pro své nejmenší. Slavnost byla proložena hudebními vystoupeními žáků Základní umělecké školy Universum bratrů Smekalových.
Věříme, že si všichni přítomní toto sobotní dopoledne užili a těšíme se na příští setkání s novými občánky a jejich rodiči, které se bude konat na jaře příštího roku.

Hana Fišlová
ÚMČ

01 Vánoční trhy

Na Jana Hrušku si jistě mnozí obyvatelé Řečkovic a čtenáři našeho zpravodaje dobře pamatují. Vždyť stěží lze zapomenout na laskavého, přátelského člověka, který svýma moudrýma a usměvavýma očima co vzácné hosty vítával návštěvníky, kteří vstoupili do drogerie na Banskobystrické ulici, druhdy jediné v Řečkovicích, o niž pan Hruška po léta jako vedoucí a současně i prodavač svědomitě pečoval.
Jeho hluboce lidská povaha, v níž slunce mělo vždy vrch, otevírala mu cestu k mysli každého, s nímž se setkal. Divu proto není, že prostory řečkovické radnice téměř nestačívaly těm, kdož přišli se potěšit pohledem na Hruškovy obrázky, které několikrát ozdobily její síně.
Malování se totiž Janu Hruškovi stalo hlubokou láskou a zálibou. Jeho vášeň pro naivní tvorbu jej dovedla až na samotný vrchol tohoto umění. Mnohá světová ocenění, určená jen těm nejlepším, zamířila do jeho rukou jako zaslouženému vítězi řady výstav insitní tvorby, lhostejno zda v naší zemi či za jejími hranicemi, ozdobivše jej po zásluze titulem Mistra.
Obrázky Mistra Jana Hrušky okrášlily již řadu svátečních vydání Řeči. Jejich jímavá, prostá poetika, filigránskými motivy zachycující svět čistého srdce, stěží najde přemožitele v přiblížení onoho obtížně zachytitelného pocitu, jenž náleží toliko času adventnímu a Vánocům.
Volba oněch maleb nebyla skutkem náhodným. Mistr Jan Hruška, byť pocházel z nedalekých Lysic, získal k naší čtvrti nesmírně blízký vztah. Řečkovice se mu staly druhým domovem a ve svém nitru jim vyhradil místo z nejčestnějších. Svou úctu k nové domovině vyjádřil i darováním ojedinělé kolekce obrazů naší městské části, jež vtiskly půvabné kouzlo jedné ze síní řečkovického zámečku, jejich autorovi zasvěcené.
Věru, nebylo proto třeba dlouhého zvažování, když naskytla se příležitost vzdát hold významné osobnosti naší městské části. Zanedlouho tak ponese jméno Mistra Jana Hrušky jedna z brněnských tramvají a v jejím nitru připomene pamětní deska odkaz tohoto neobyčejného člověka, šíříc jeho poselství radosti z poezie života, jíž zasvětil svůj osud i tvorbu.
Přijďte tedy dne 22. prosince ve 13, či alespoň ve 14 hodin na náměstí Svobody zhlédnout dekorování oné tramvaje a vzpomenout na Mistrův laskavý úsměv.

Ladislav Filipi

07 ReneCernyFKácení stromů při ulicích Renčova a Družstevní
Po dlouhých jednáních se společností E.ON Distribuce, a. s., která je nucena přistoupit k obnově kabelového vedení nízkého a vysokého napětí, se zástupci městské části dohodli s pověřeným správcem distribuční soustavy na kácení dřevin v místě sídlištní zeleně při ulicích Renčova a Družstevní. Předmětné kácení bude probíhat v době vegetačního klidu přibližně od 1. 1. do 31. 3. 2017. Důvodem tohoto kácení je skutečnost, že dřeviny zahrnuté do plánu kácení se nacházejí v ochranném pásmu kabelového vedení a uvedený správce má zákonná oprávnění k jejich odstranění dle příslušných ustanovení energetického zákona a zákona na ochranu přírody a krajiny. Výsadba těchto dřevin byla bohužel v minulosti provedena v ochranném pásmu kabelového vedení a bez souhlasu jeho majitele. Přesto se po několika jednáních se správcem distribuční soustavy (E.ON, a. s.) podařilo městské části dosáhnout výrazného snížení celkového počtu dřevin původně určených ke kácení. Díky dohodnutým technologickým postupům tak budou ušetřeny zejména esteticky a kompozičně nejcennější stromy rostoucí v trase obnovovaného kabelového vedení. Pokáceno bude tedy nakonec 36 kusů stromů (převážně borovic a bříz) a několik keřových skupin situovaných v linii podél trasy kabelového vedení nízkého a vysokého napětí, převážně mezi chodníky a bytovými domy Renčova č. o. 2, 6, 10 a 14 a Družstevní č. o. 1, 5, 9 a 13. Za pokácené stromy požaduje městská část po společnosti E.ON Česká republika, s. r. o. provedení náhradní výsadby 30 kusů vzrostlých stromů. Specifikace a umístění náhradní výsadby v lokalitě bude upřesněno. Naší snahou bude pochopitelně umístit náhradní výsadbu co nejblíže míst, kde byly pokáceny původní dřeviny, ale tak, aby již nezasahovaly do ochranného pásma kabelového vedení.
Vážení spoluobčané a přátelé zelených Řečkovic a Mokré Hory, věřte, že jsme si opravdu vědomi, o jak závažný zásah do našeho společného prostředí se v dané lokalitě jedná a jak citlivá je tato záležitost zejména pro zde bydlící. Mohu Vás ubezpečit, že městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora trpělivě bojovala o každý strom a keř a jsme přesvědčeni, že bylo dosaženo co možná nejlepšího výsledku.
Děkujeme Vám za pochopení.
Mgr. René Černý
místostarosta

01 starosta foto k rozhovoruSeriál rozhovorů se zastupiteli naší městské části pomalu spěje do finále. Tentokráte přišel čas na povídání se starostou Mgr. Markem Viskotem, který stojí v čele radnice šestým rokem. Nejen o pracovních tématech jsme hovořili u něj v kanceláři.

Pane starosto, rozhovor s Vámi vychází přesně na polovinu volebního období tohoto zastupitelstva. Komunální volby se konaly v říjnu 2014, další nás čekají na podzim 2018. Jak hodnotíte dosavadní dva roky současného funkčního období?

Osobně jsem spokojen jak z hlediska pocitu ze spolupráce s koaličními partnery, tak, což je podstatné, z hlediska rozvoje naší městské části a plnění slibů, které jsme dali. Nacházíme se ovšem teprve v poločase, skutečně důležité jsou výsledky za celé čtyři roky a ještě toho máme hodně před sebou.

Zkuste přesto zmínit dosavadní nejdůležitější počiny v životě Řečkovic a Mokré Hory.

V předchozích dvou letech se dařilo pokračovat v rekonstrukcích a opravách ve školách a školkách. Stále nás v tomto směru hodně práce čeká, ale když se ohlédnu nějakých šest až osm let zpátky, tak stav školských budov, sportovišť nebo zahrad je v naprosté většině diametrálně jiný, lepší než tehdy. To nám umožňuje soustředit se do budoucna i na další oblasti. Zejména bych vyzdvihl rekonstrukce parků a veřejných prostranství obecně. Projekčně máme připravenu rekonstrukci parku na Horáckém náměstí nebo - dle mého názoru - velice zdařilou revitalizaci vnitrobloků mezi domy na Družstevní. Teď na podzim je dokončován projekt úprav okolí konečné stanice tramvaje č. 1. Začátkem příštího roku by měla začít projektová příprava rekonstrukce parku na Palackého náměstí nebo projekt revitalizace prostranství mezi bytovými domy na Ječné. V rámci orgánů města Brna se konečně podařilo zahájit projednávání investičního záměru na vybudování přechodu pro chodce u školky na Tumaňanově ulici. Společně s městskou části Jehnice jsme pak město požádali o přípravu vybudování chodníku z Mokré Hory do Jehnic podél stávající krajské silnice.

Život však nepřináší pouze úspěchy. Je něco, co se poslední dobou nepovedlo nebo nedaří?

Zamrzelo mě například, že se nám letos nepodařilo získat dotaci z ministerstva školství, a tím zajistit financování rekonstrukce fotbalového hřiště při ulici Novoměstské. Zde však věřím, že se jedná pouze o dílčí neúspěch, způsobený především tím, jak byl pro rok 2016 příslušný dotační titul vypsán. Z pohledu ministerstva je totiž celé město Brno včetně svých městských částí jediným žadatelem a je postaveno na roveň jakékoliv jiné, byť třeba maličké obci. Platil přitom princip, že jeden žadatel mohl podat pouze jednu žádost, což fakticky znemožňovalo, aby se městská část této soutěže o dotační peníze vůbec účastnila. Od nového roku by měla být pravidla v tomto ohledu pozměněna, a věřím, že uspějeme a nejpozději v létě začneme s výstavbou krásného nového sportoviště.

Na svém XI. zasedání 22. září 2016 zastupitelstvo městské části:
• schválilo rozpočtový výhled městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na období 2018-2022,
• vzalo na vědomí harmonogram oprav bytových domů v letech 2017–2031,
• souhlasilo se záměrem pořídit změnu Územního plánu města Brna v lokalitě u Vránova mlýna (pozemky p. č. 639, 640/1 – 4, 641, 642/1 – 3, 644, 645/1 – 2, všechny v k. ú. Mokrá Hora) z plochy nestavební – volné, stabilizované, s překryvnou funkcí plochy s objekty pro individuální rekreaci, vymezené ze severu a jihu stávajícími plochami pro bydlení čisté – stabilizované, na stabilizovanou plochu bydlení čistého,

Na své 28. schůzi 12. října 2016 rada:
• schválila termíny sňatků v roce 2017 ve dnech 17. 2., 7. 4., 29. 4., 19. 5., 9. 6., 17. 6., 15. 7., 26. 8., 22. 9., 9. 9., 10. 11., 1. 12.,
• schválila dohodu o výpůjčce putovní výstavy „David Zeisberger Apoštol indiánů a jeho sen o moravských indiálnech“ se spolkem „MORAVIAN Historicko-vlastivědná společnost“,
• souhlasila s pokračováním přípravy investičního záměru akce „Úprava zastávky a vybudování přechodu u mateřské školy na ulici Tumaňanově“ (jedná se investiční akci, kterou na žádost městské části připravuje Úsek hospodářsko-technický Magistrátu města Brna),
• schválila poskytnutí prostor v objektu starého pivovaru spolku „Hortus, sdružení zahrádkářů“, ke konání výstavy ovoce, zeleniny a květin ve dnech 27.–31. 10. 2016 za částku 300 Kč za celou akci,
• schválila poskytnutí prostor v objektu starého pivovaru Klubu českých turistů Moravská Slavia Řečkovice na akci Brněnská podkova, pořádanou ve dnech 28. 9.–2. 10. 2017 za celou akci.

Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta

05 Vánoční strom fotoRadnice městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

pořádá již tradiční akci

Řečkovický vánoční strom

KDY: 12. 12. 2016 od 15:00 hodin

KDE: vedle kostela před Vavřineckou vinárnou

PROGRAM:
vystoupí děti z mateřských a základních škol městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

TEPLÝ ČAJ, OBČERSTVENÍ A DROBNÝ DÁREK
PRO DĚTI ZAJIŠTĚN

17 den seniorů fotoDen seniorů na řečkovické radnici se stal již tradicí – letos se pořádal pátým rokem. Třetího října zaplnili řečkovičtí senioři velký sál radnice. Vystoupení studentů Konzervatoře Brno, kteří zpívali za hudebního doprovodu pedagogů včetně ředitele konzervatoře, navodilo velmi příjemnou atmosféru, téměř vzpomínkovou. Následující program uvedl všechny do reality. Jednalo se o praktické rady ve věci reklamací zboží a služeb, a to přímo od odborníků – pracovníků Sdružení obrany spotřebitelů. Po přestávce s pohoštěním vylosoval starosta městské části pan Mgr. Bc. Marek Viskot výherce písemného kvízu a předal jim dárky. Ihned poté odpovídal při besedě seniorům na jejich dotazy a k tomu přidal novinky z dění v naší městské části.

Božena Trnková,
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ

Od února roku 2014 mohou občané města Brna kupovat dotované kompostéry. Úspěšný projekt dotovaných kompostérů pro brněnské domácnosti pokračuje.
Rada města Brna schválila v úterý 13. září 2016 nákup 150 ks kompostérů typu K400 objemu 400 litrů a 290 ks kompostérů typu K950 objemu 950 litrů. Cena jednoho kompostéru K400 je 1150,- Kč a kompostéru K950 je 2480,- Kč, ale vzhledem k tomu, že město tento způsob snižování organického odpadu podporuje, bude prodejní cena pro občany poloviční, tedy 570,- Kč u kompostéru K400 a 1240,- Kč u kompostéru K950.
Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště v Brně, musí to být fyzická osoba starší osmnácti let, kompostér musí být umístěn v Brně a žadatel musí absolvovat školení o kompostování. Školení o kompostování a prodej kompostérů se konají ve stanovených termínech, a to vždy od 18.00 hodin v ENVIcentru brněnské spalovny, Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů je realizován následně po školení. Před spalovnou je možnost parkování osobních vozidel. Žádat lze prostřednictvím webového formuláře (www.miniwaste.cz), nebo telefonicky prostřednictvím Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna na čísle 542 174 552. Prodej kompostérů bude zahájen ve druhé polovině měsíce října roku 2016.
Kompostování přispívá k ochraně životního prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého komunálního odpadu a současně vzniká organické hnojivo. To se může využít na zahradě nebo i do květináčů. V konečném důsledku napomáhá kompostování i ke snižování emisí skleníkových plynů, protože při procesu dochází k ukládání vázaného uhlíku do půdy.

kompostér K400 - objem 400 litrů, výška 82 cm, rozměry základny 82x82 cm, barva zelená,  hmotnost 12,5 kg

kompostér K900 – objem 950 litrů, výška 95 cm, průměr základny 150 cm, barva zelená, hmotnost 29 kg

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna

Distribuci zpravodaje Řeč do poštovních schránek všech domácností v Řečkovicích a na Mokré Hoře vždy na začátku měsíce zajišťuje Česká pošta. Spolehlivost roznosu zpravodaje se snažíme průběžně monitorovat. Pokud vám nechodí Řeč pravidelně, napište nám na mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Zvlášť důležitá pro nás bude informace, že jste zpravodaj na začátku měsíce vůbec neobdrželi.
Ing Oliver Pospíšil, místostarosta

01 Marek Viskot fotoV posledních měsících jsem obdržel několik dotazů na téma případné revitalizace parku na Horáckém náměstí. Protože se jedná o téma nepochybně aktuální a podstatné, dovolte mi, abych vás seznámil s aktuálním stavem příprav. Největší řečkovický park denně navštěvuje nebo jím jen prochází mnoho obyvatel a jeho budoucnost nepochybně zajímá mnoho z nás. V rozpočtu letošního roku byly vyčleněny prostředky na zpracování projektové dokumentace, která má za cíl komplexně řešit toto rozsáhlé území z hlediska zpevněných ploch kolem bytových domů, chodníků, sídelní zeleně nebo laviček či odpadkových košů. Projekt zahrnuje také mlatovou běžeckou dráhu okolo jádra parku a venkovní cvičiště, tzv. street workout. S ohledem na finanční náročnost chceme v následujících letech postupovat ideálně ve třech až čtyřech etapách. V první fázi, nejlépe už v roce 2017, by přišly na řadu chodníky a zpevněné plochy v okolí bytových domů na Horáckém. Usilujeme o to, aby se na financování podílelo svým rozpočtem i město.

V červenci jsem ve zpravodaji psal, že dotace na prostranství v panelovém sídlišti nám letos z Ministerstva pro místní rozvoj nebyla přiznána. Karta se však obrátila na začátku září, kdy přišla příjemná zpráva, že čtyři miliony korun nakonec poputují i do naší městské části. Vedle dvou již dokončovaných akcí, kterými jsou rekonstrukce dětského hřiště mezi bytovými domy na Kunštátské, Měřičkově a Novoměstské a zatravnění asfaltové plochy za domy Novoměstská 53 a 55, budeme díky těmto prostředkům schopni ještě na podzim provést rekonstrukci parkoviště u bytových domů Novoměstská 47 – 59. Práce budou zahájeny na přelomu září a října. Zároveň zmíněná dotace umožní přesunout vlastní finanční prostředky městské části na další akci – rekonstrukce chodníku na ulici Renčově a vybudování nových míst k posezení. Jedná se o chodník vedoucí podél orelského sportoviště a plaveckého bazénu na Družstevní, který bude nově předlážděn a ve své nejširší části zúžen ve prospěch zatravnění a nových laviček.

01 Chodník na Renčově01 Parkoviště na Novoměstké 47 59

Mgr. Marek Viskot
starosta

Na své 27. schůzi 14. září 2016 rada:
• vzala na vědomí výslednou zprávu o vyúčtování Vavřineckých hodů 2016, kde celkové výdaje činily 421 473 Kč a celkové příjmy činily 260 610 Kč,
• schválila Program poskytování neinvestičních dotací neziskovým organizacím z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora pro rok 2017,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace k akci „Stavební úpravy budovy úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora“ nabídku předloženou společností Atelier WIK, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Regenerace panelového sídliště Brno-Řečkovice, IX. etapa – C. 1. 6. Rekonstrukce stávajícího parkoviště u bytového domu Novoměstská 47 - 57“ nabídku předloženou uchazečem DIRS Brno, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Úprava chodníku a vytvoření prostoru k posezení při ulici Renčově“ nabídku předloženou uchazečem PROTECHSTAV, s. r. o., a smlouvu o dílo s vybranou společností.
Ing. Oliver Pospíšil, místostarosta