05 MČ v době F. HrůzaJe to už řadu týdnů, co celý svět včetně naší městské části začal žít v mimořádných podmínkách kvůli pandemii. Museli jsme se všichni nejen přizpůsobit novým podmínkám, ale také aktivně a adekvátně zareagovat. Věřím, že se to podařilo díky vzájemnému pochopení a pomoci. V uplynulých týdnech probíhala a stále probíhá ve spolupráci s dobrovolnickými organizacemi pomoc seniorům a dalším potřebným v naší městské části. Děje se tak například ve spolupráci s dobrovolnickým programem Masarykovy univerzity (https://munipomaha.cz/) a jeho dobrovolníky, kteří pomáhají zajišťovat nákupy pro seniory či hlídání, doučování a další formy pomoci. Tento dobrovolnický program můžete podpořit finančně i jako přihlášení dobrovolníci.

05 MČ v době fotoDále ve spolupráci s místním hasičským sborem (viz foto, zdroj: facebook HS – Brno-Řečkovice a Mokrá Hora) pak průběžně a dle aktuálních a dostupných možností probíhala redistribuce roušek a dezinfekce seniorům a dalším potřebným zdarma. Děkujeme oběma zmíněným organizacím za pomoc, ale děkujeme také i ostatním dobrovolníkům a místním organizacím a spolkům, které v rámci naší městské části také průběžně pomáhají, kde je potřeba. Děkujeme i všem těm, kteří pomáhají v rámci sousedské výpomoci svým sousedům z domu či bloku a dalším. Průběžně také o všem komplexně a aktuálně informujeme jak na internetových stránkách úřadu městské části (speciální sekce KORONAVIRUS info), tak skrze profil městské části na sociálních sítích. Hned na začátku jsme také zřídili hotline městské části pro tuto mimořádnou situaci, kam se obracejí lidé s dotazy či prosbami a kde se snažíme také pomoci. Děkujeme také za Vaši zpětnou vazbu, nabídky pomoci či ohlasy. Budeme se Vám snažit pomáhat i nadále, a to ve spolupráci s partnery, dobrovolníky i dobrovolnickými organizacemi. Každá pomoc je důležitá, a to nejen v dnešní mimořádné situaci. Společně tuto mimořádnou dobu zvládneme. Na závěr mi dovolte popřát Vám hodně energie, pozitivní mysl a pevné zdraví.

Filip Hrůza
místostarosta

Odbor územního plánování a rozvoje MMB jakožto pořizovatel územně plánovací dokumentace města Brna zveřejnil 24. března 2020 návrh nového územního plánu. Stalo se tak v souladu s dříve stanoveným harmonogramem. Veřejné projednání i termín pro podání připomínek či námitek byly stanoveny na první polovinu května. Vzhledem k nouzovému stavu, který panuje v České republice, vedení města Brna upraví a prodlouží dobu, kdy se s návrhem bude moci veřejnost seznámit.
Na otázku, proč ke zveřejnění došlo právě nyní, je nutné uvést, že harmonogram zpracování nového územního plánu je limitován koncem platnosti toho současného. Stane se tak podle ustanovení stavebního zákona na konci roku 2022. „Z tohoto důvodu jsme zveřejnění návrhu nechtěli brzdit, ale naopak dáváme občanům co nejdelší dobu na seznámení s ním. Jak bylo avizováno v tiskové zprávě z minulého týdne, město chce, aby veřejné projednání nového územního plánu proběhlo pokud možno v dostatečném odstupu po odvolání mimořádných opatření,“ přiblížil Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
„Na druhou stranu je Radě města Brna zřejmé, že nový územní plán může výrazně posílit možnosti investic nejenom ve stavebnictví, které budou pro obnovu země po mimořádných opatřeních, tlumících mimo jiné hospodářskou aktivitu, zcela klíčové. Absorpční kapacita stávajícího územního plánu z tohoto pohledu není dostatečná a může zbytečně přispět k prohloubení ochlazení ekonomiky na lokální úrovni,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.
Od 12. března 2020 je vládou ČR vyhlášen na celém území ČR nouzový stav na 30 dní, přičemž vláda požádala Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o jeho prodloužení. Sněmovna jej prodloužila do 30. dubna. Za této situace nelze předvídat skutečné datum ukončení nouzového stavu. Z pohledu města ani pořizovatele nelze dobře odhadnout všechny kroky a opatření, které vláda, ať již jako kolektivní orgán, anebo prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR, učiní a jaké restrikce běžného života obyvatel stanoví.
Vzhledem k napjatému harmonogramu a návaznosti na aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje by však veřejné projednání mělo být uspořádáno nejpozději do prázdnin. „S ohledem na stále se měnící mimořádná opatření a z důvodu čitelnosti postupu pro veřejnost a vedení městských částí stanovíme nový termín veřejného projednání na 17. června letošního roku. Ve spolupráci s vedením městských částí a neziskovým sektorem uděláme maximum pro zjednodušení přístupu k návrhu nového územního plánu. Oslovíme starosty městských částí s nabídkou poskytnutí výkresů v čitelném měřítku a doprovodných textů pro vystavení návrhu územního plánu na radnicích městských částí. Zde by si jej mohli prohlédnout i obyvatelé, kteří například nemají přístupu k internetu. Řešíme také, jak zjednodušit podávání připomínek a námitek či podepisování archů kandidátů na zástupce veřejnosti,“ dodal Filip Chvátal.
Současně město doplňuje, že je naplánováno konání druhého veřejného projednání v polovině roku 2021. „V této době bude projednáván upravený návrh nového územního plánu, ve kterém zapracujeme aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, stanoviska dotčených orgánů a námitky a připomínky občanů,“ uvedl Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, zpracovatele návrhu územního plánu.
Město Brno vyvíjí veškeré úsilí k tomu, aby byl nový územní plán vydán do konce roku 2022, jak mu ukládá stavební zákon. „Za Odbor územního plánování a rozvoje MMB mohu slíbit, že je pro nás nový územní plán prioritou. Pokud to bude situace vyžadovat, budeme pracovat o svátcích, víkendech i přesčas, aby úprava termínu veřejného projednání na pozdější období neovlivnila termín konání opakovaného veřejného projednání v roce 2021 a vydání nového územního plánu,“ podotkla vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Pavla Pannová.

Návrh územního plánu je dostupný online na portálu územního plánování města Brna: www.upmb.brno.cz. Občané mohou své dotazy k návrhu územního plánu posílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně se mohou dotázat na bezplatné telefonní lince 800 411 400.

Termín pro podání připomínek a námitek je tímto také prodloužen, a to do 24. června 2020.
Bc. Filip Poňuchálek
tiskový mluvčí, Magistrát města Brna

fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,
ve složitých časech je komunikace mezi lidmi důležitější než kdykoliv jindy. Vedle našeho obecního zpravodaje jsme proto zintenzivnili online komunikaci prostřednictvím radničního webu a sociálních sítí. Ve všech našich komunikačních kanálech zveřejňujeme stěžejní informace k šířícímu se koronaviru. Budu proto moc rád za vaši průběžnou pozornost.

V takto náročné situaci musíme být solidární. Chci proto poděkovat všem, kteří se ozývají s nabídkou pomoci. V době vzniku tohoto článku jsme městskou část registrovali do dobrovolnické databáze Masarykovy univerzity a rozhodli se pro operativní roznos základních informačních letáků se stěžejními fakty. V době, kdy tyto řádky čtete, už ale může být situace odlišná. Nezbývá nám než doufat, že se vše začne brzy měnit k lepšímu. A dělat pro to vše, co je v našich silách.

01 Slovo foto 1Pracovní život i na radnici běží v rámci možností dál. Pojďme si nyní probrat aktuální investiční projekty veřejného i soukromého sektoru, které se týkají naší čtvrti. Soukromou investicí, nepochybně však s přesahem do veřejného prostoru, je akce s názvem Polyfunkční dům Měřičkova 18. Jedná se o přestavbu bývalého objektu občanské vybavenosti. Záměr už získal stavební povolení a práce budou na jaře zahájeny. Domnívám se, že investor citlivě zvolil řešení převážně bytového domu, který nepřesáhne výšku tří pater. Ve druhém a třetím podlaží se bude nacházet dvacet bytů, v prvním nadzemním podlaží se dočkáme nebytových prostor s nabídkou obchodů a služeb.

S přípravou nové bytové výstavby nezahálí ani město Brno. Rád bych proto doplnil aktuální informace k lokalitě Terezy Novákové a navázal tak na článek náměstka primátorky Olivera Pospíšila z podzimu 2019. Jak mnozí z vás už jistě vědí, město zde chce vybudovat dva bytové domy, kdy v přízemí jednoho z nich bude pobočka Knihovny Jiřího Mahena a ve druhém získá městská část nový víceúčelový sál. V současnosti architekti dokončují práce na projektové dokumentaci pro územní řízení. Pro městskou část je podstatné, že se nám do první etapy projektu podařilo vyjednat komplexní úklid celého pozemku až k chodníku pod školkou ve Škrétově ulici. To znamená, že nákladný úklid, spočívající v odtěžení zeminy, srovnání terénu a vyčištění od kamení, betonových skruží a jiného materiálu, bude hrazen z rozpočtu města. To vše při snaze o maximální zachování zeleně. Pokud se městu podaří získat stavební povolení dle předpokladů, můžeme zahájení prací očekávat už v druhé polovině příštího roku. Součástí úvodní etapy je také průchod (nikoliv průjezd) přes inkriminovaný pozemek z Terezy Novákové do sídliště Kremličkova, Škrétova, Renčova a dále. V návaznosti na tuto akci navíc požádáme město také o řešení přechodu pro chodce v blízkosti nových bytových domů, aby se pěší komfortně dostali na ulice Bohatcova a Veselka.

Přeji nám všem hodně sil v tomto těžkém období

Marek Viskot
váš starosta

page1

Z důvodu preventivních opatření přikročil Úřad městské části k následujícím omezením. S účinností od 16. 3. 2020 do 31. 3. 2020 se RUŠÍ na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ÚŘEDNÍ DNY. Podatelna ÚMČ bude sloužit POUZE k podání písemných zásilek. Ostatní služby (ověřování, Czech point, kopírování) jsou ZRUŠENY, stejně tak i veškeré společenské, kulturní a podobné akce pro seniory pořádané radnicí. Žádáme všechny občany, aby veškeré své záležitosti spojené s ÚMČ vyřizovali zejména telefonickým či e-mailovým způsobem. Zaměstnanci ÚMČ jsou Vám těmito cestami plně k dispozici.

Kontakty naleznete na www.reckovice.brno.cz nebo telefonicky na 541 421 711.

Potřebujete nakoupit potraviny, léky či další nutné zboží?
Potřebujete nutně pohlídat děti?
Potřebujete poradit ohledně aktuální situace?
Potřebujete objednat oběd?
• Můžete zavolat na hot-line ÚMČ: 724 330 084 / 737 754 242 (pondělí-pátek 9:00-16:00) nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (koordinátor dobrovolníků za MČ je místostarosta Filip Hrůza) nebo případně také na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Služba je určena primárně pro ty, kteří nemají možnost jak jinak si tyto služby obstarat sami či s pomocí jiných. Využít můžete i další platformy či nabídky pomoci (viz níže).


• ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora také spolupracuje na zajišťování různých forem pomoci s Masarykovou univerzitou. Pokud poptáváte dobrovolnickou pomoc (například hlídání, doučování, pomoc s nákupem, internetem, psychologickou pomoc apod., můžete se jednoduše zaregistrovat do tohoto online systému přímo sami na https://www.muni.cz/koronavirus#dobrovolnici, můžete také volat na číslo 549 498 800, poslat SMS zprávu se svým jménem na číslo 775 855 636 nebo psát na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Pokud nemáte přístup k internetu nebo potřebujete pomoci se zaregistrováním do této služby, ozvěte se klidně přímo nám opět skrze výše uvedené telefony 724 330 084 / 737 754 242 (pondělí-pátek 9:00-16:00) nebo pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Spojíme se s Vámi, vysvětlíme Vám postup a pomůžeme Vám s registrací do tohoto dobrovolnického programu.
• Bezplatná infolinka města Brna pro seniory 800 140 800 poskytujte v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 pomoc seniorům v případě, že potřebují pomoc se zajištěním nákupů základních potravin, hygienických potřeb a případně další pomoc. Využít službu mohou i aktivní senioři a osoby se zdravotní indispozicí, resp. lidé v karanténě.
• Jste senior nad 65 let a potřebujete si objednat oběd? Iniciativa Pomáháme si! 2020 zdarma vaří a rozváží obědy pro seniory. Na telefonních číslech 775 855 685 nebo 736 233 491 je aktuálně možné objednávat obědy i rozvoz zdarma v rámci Brna mezi 9:00 až 16:00. Aktuální informace k této iniciativě můžete také sledovat na www.pomahamesi2020.cz nebo na facebooku Pomáháme si 2020.
• DC ADRA Brno nabízí seniorům pomoc s nákupem. V případě potřeby nákupu kontaktujte brněnský Seniorpoint na čísle 840 111 122.
• Elpida provozuje Linku seniorů, a to na čísle 800 200 007 nebo skrze e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Další krizové linky pro seniory poskytují také 840 111 122 Senior Point a Společně nebo 800 157 157 Život 90.
• Hledáte pomoc a máte přístup k internetu? Pak můžete využít například tyto online iniciativy a projekty, které sdružují individuální nabídky a poptávky různých forem pomoci seniorům, rodičům s dětmi, zdravotně indisponovaným a dalším, kdo v této situaci potřebuji různé formy pomoci:
o Pomoc do domu (https://www.pomocdodomu.cz/)
o Online facebooková platforma Dobro v době korony - Brno a JmK
o www.dobro.cz
o www.chcipomoct.cz

03 fotka květinový záhoKvětinový záhon
Vážení spoluobčané,
v těchto nelehkých dnech není určitě nic tak důležité jako to, abychom všichni následující týdny přežili ve zdraví, k čemuž se svým úsilím a opatřeními snaží přispět i vedení městské části. O tom vás informujeme v jiné části našeho zpravodaje. Přesto mi dovolte, možná pro povzbuzení, možná pro odlehčení a taky trochu pro radost, poslat vám fotku květinového záhonu z Palackého náměstí. Před časem jsem vás informoval, že tento způsob výsadby chceme vyzkoušet, a pak ho uplatnit na vhodných místech v naší městské části. Myslím, že právě tohle je ta správná cesta, jak některé plochy zeleně oživit.
Přeji vám všem v těchto nelehkých chvílích hodně štěstí a zdraví.

Mgr. René Černý, místostarosta

Na svém VIII. zasedání 27. února 2020 zastupitelstvo městské části:
• vzalo na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 12. 2019,
• pověřilo výkonem funkce oddávajícího své členy Ing. Martina Otčenáška a Petra Bořeckého,
• schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci programu Individuální dotace JMK 2020 ve výši 1,5 mil. Kč na akci „Úprava zahrady MŠ Tumaňanova“,
• projednalo žádosti o vyjádření k prodeji pozemků,
• souhlasilo s bezúplatným nabytím pozemku p. č. 5184/3 o výměře 67 m2 v k. ú. Řečkovice (při ulici Gromešově) z vlastnictví České republiky do vlastnictví statutárního města Brna.

Na své 18. schůzi 4. března 2020 rada městské části:
• schválila poskytnutí neinvestičních dotací následujícím neziskovým organizacím:

Název Kč
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Frikulín, p. o. 14 000
Dům dětí a mládeže, Helceletova, pobočka Domino, p. o. 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice 33 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. 46 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (děti a mládež) 10 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. 5 000
Frank Bold Kids z. s. (kultura a školství) 6 000
inBalance, z. s. 18 000
Dětský futsal, z. s. 18 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, p. s. (sportovní činnost) 40 000
Oddíl národní házené 1. NH BRNO, z. s. 25 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s. (oddíl badminton) 28 000
Brněnský svaz malé kopané, z. s. 25 000
JUNIOR JUDO Brno, z. s. (sportovní činnost) 15 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO z. s. 15 000
EkoCentrum Brno, p. s. 7 800
Frank Bold Kids, z. s. (životní prostředí) 8 160
HORTUS, sdružení zahrádkářů, spolek 5 040
Klub českých turistů, Odbor Moravská Slavia Řečkovice, z. s. (životní prostředí) 9 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 6 000
Český svaz bojovníků za svobodu, spolek 1 000
Orel jednota Brno – Řečkovice, p. s. (kulturní činnost) 13 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno – Řečkovice, p. s. (kulturní činnost) 30 000
Verbum et musica, spolek 8 000
Spolek Kultura a Management, z. s. 2 000
Mamma HELP, z. s. 17 000
Diakonie ČCE – středisko v Brně 12 000
Pretium, z. s. 7 000
Unie Roska – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. 8 000
DOTYK II, o. p. s. 12 000
NADĚJE, pobočka Brno, spolek 12 000
HEWER, z. s., Praha, pobočka Brno 6 000
Církevní střední zdravotnická škola Grohova, s. r. o., Terénní odlehčovací služba 6 000
Centrum naděje a pomoci, z. s. 2 000
SPMP ČR pobočný spolek Brno (sociální oblast) 8 000

• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Zateplení ZUŠ UNIVERSUM“ nabídku předloženou společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Revitalizace Palackého náměstí – přípravné práce (redukce a prořezy stávající zeleně)“ nabídku předloženou společností FALKY, spol. s r.o., Kaštanová 637/141e, 617 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „ZŠ Novoměstská 21, Brno – rekonstrukce střechy“,
• schválila záměr propachtovat hmotnou nemovitou věc - část pozemku p. č. 802 v k.ú. Řečkovice o výměře 367 m2 (zahrádka v lokalitě Cihelna),
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 5. až 7. 6. 2020,
• schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně–Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s panem doc. RNDr. Pavlem Matulou, Ph.D., za účelem uspořádání šifrovací hry „NaPALMně“ dne 3. 4. 2020,
• schválila smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) a movitých věcí s Mateřskou školou Brno, Kárníkova 4, za účelem uspořádání akce pro rodiče a děti (loučení s předškoláky) dne 21. 5. 2020,
• schválila příkazní smlouvu se společností RPA Tender, s. r. o., se sídlem Starobrněnská 20, 602 000 Brno, jejímž předmětem je zastupování zadavatele při zadávání veřejné zakázky „Revitalizace sídelní zeleně v panelovém sídlišti Brno-Řečkovice“,
• schválila smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností Hřiště v CAJKU s. r. o., se sídlem Na Letné 626, 783 53 Velká Bystřice.

Na své 4. mimořádné schůzi 13. března 2020 rada městské části:

• vzala na vědomí informaci ředitelek mateřských škol o sníženém počtu přítomných dětí v mateřských školách zřizovaných městskou částí Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu vyhlášeného Bezpečností radou vlády ČR a souhlasila s uzavřením všech mateřských škol zřizovaných městskou částí s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání.

Dana Filipi, místostarostka

Vážení rodiče nově narozených dětí,

chceme Vás upozornit, že v sobotu 16. května 2020 se opět sejdeme v prostorách radnice MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 11, k uvítání nových občánků naší městské části. Těšíme se, že na této slavnostní akci přivítáme děti narozené v letošním i minulém roce s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.
Rodiče dětí mohou své ratolesti přihlásit do 20. dubna 2020 u paní Lucie Říhové, kancelář č. 92 (matrika), tel.: 541 421 747, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Odbor vnitřních věcí ÚMČ

Vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření rušíme do odvolání všechny akce pro seniory. Tedy cyklus přednášek, setkání KLASU a veškeré kulturní akce domluvené pro KLAS, cvičení ve škole.

Informace o změně a dalším setkání bude uveřejněno aktuálně v ŘEČI.

V souvislosti s nynějšími omezeními sdělujeme, že dárkové balíčky pro jubilanty budou rozvezeny až po zrušení protiepidemických opatření.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

1. 5. 2020 Majáles 9.00 – 21.00 hod
23. 5. 2020 Full of life 14.00 – 22.00 hod
29. 5. 2020 Dětský den 15.00 – 19.00 hod
5.- 6. 6. 2020 Řečkovický festival minipivovarů
pátek 16.00 – 01.00 hod., sobota 8.00 – 01.00 hod.
12. 6. 2020 Řečkovický GREGORYFEST 17.00 – 01.00 hod.
13. 6. 2020 Brněnská Country fontána Řečkovice 2020
14.00 – 23.30 hod.
23. 7. 2020 CASTLE TOUR Brno 18.00 – 22.00 hod.
7. – 9. 8. 2020 Vavřinecké hody 2020
sobota od 9.30 do 02.00 hod., neděle 10.00 – 19.30 hod.
29. 8. 2020 Letní noc 19.00 – 02.00 hod.
12. 9. 2020 BRNĚNSKÝSTOOCK 12.00 – 24.00 hod.

Akce se budou konat pouze tehdy, budou-li odvolána současná opatření související s vyhlášením nouzového stavu. O konání uvedených akcí budete informováni v ŘEČI a na internetových stránkách městské části.

Bc. Petra Quittová
vedoucí Odboru vnitřních věcí

Ucelený přehled o problematice bytového bydlení můžou zdarma získat absolventi kurzu Domovnické preventivní minimum. Odborní lektoři je seznámí s novými trendy v zabezpečení, naučí je zvládat konfliktní situace a poskytnou jim potřebný právní základ pro chod domu. Komu jde primárně o ochranu před zloději, je pro něj připravený soubor doporučení s názvem Bezpečná adresa. Oba projekty připravila brněnská městská policie.

Dovednosti nejen pro domovníky
Do užitečného kurzu Domovnické preventivní minimum se navzdory názvu nemusejí hlásit zdaleka jen domovníci. Výrazně usnadní život i vlastníkům a správcům bytových domů, členům společenství vlastníků, bytových družstev i uživatelům obecních bytů. Důležité povědomí o chodu domu i svých právech a povinnostech tam načerpají také jednotliví nájemníci.
Školení se koná vždy ve středu od 15 do 18 hodin, a to mezi 16. zářím a 18. prosincem tohoto roku. Bližší informace o průběhu najdou zájemci na webu www.mpb.cz a hlásit se mohou na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do naplnění počtu 25 účastníků. Tedy čím dříve, tím lépe.
Lekce se uskuteční v Areálu dopravní výchovy a vzdělávání na brněnské Riviéře v Bauerově ulici 7.

Bezpečná adresa
Každý dům je specifický a k tomu, aby byl bezpečný, nestačí vždy jen zámky, čipy nebo alarmy. Jednotlivé prvky ochrany se navíc dají různě kombinovat a důležitou roli hraje i chování obyvatel domu. Vhodné přístupy shrnuje čtivý a přehledný manuál Bezpečná adresa. Každý si ho může stáhnout na www.mpb.cz nebo vyzvednout vytištěný na preventivně-informačním oddělení Městské policie v Bauerově ulici 7, vedle koupaliště Riviéra.
Strážníci rádi poskytnou bezplatné konzultace a zájemcům, kteří se oficiálně přihlásí na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , vystaví po splnění podmínek i certifikát Bezpečná adresa. Pro uživatele bytů je signálem splnění náročných kritérií a pro zloděje varováním, že v tomto domě pochodí jen stěží.

Se strážníky na obou projektech spolupracují i experti z řad republikové policie a hasičů, odborníci na zámkové systémy a technické zabezpečení nebo pracovníci organizace Práh jižní Morava. Díky tomu obsáhnou všechny důležité aspekty bezpečného bydlení. Program finančně podporuje statutární město Brno.
Mgr. Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

fotka starosty oříznutáV posledních číslech zpravodaje jsem se věnoval rozpočtu městské části na tento rok jako celku, tedy z hlediska poměru příjmů a výdajů. Zmiňoval jsem rovněž největší připravované investice. Na následujících řádcích se už zaměřím na první konkrétní oblast, která je pro radnici velmi důležitá – školství. Péče o budovy mateřských a základních škol a jejich rozvoj jsou tradičně jednou z nejvýznamnějších oblastí z hlediska investic městské části. Pojďme se proto podívat, které akce nás letos čekají.

Na prvním místě zmíním potřebnou rekonstrukci střech budov Základní školy Novoměstská. Akci jsme rozdělili na etapy pro její finanční náročnost a také kvůli snaze neomezit zásadněji provoz školy. Přes letní měsíce začneme pracovat na třech střechách z celkem šesti pavilonů školy, která byla otevřena v roce 1981. Na tuto akci se nám podařilo získat finanční příspěvek od města Brna ve výši 9 miliónů korun.

01 Slovo starosty foto 1 Tumaňanova 1Na novou školní zahradu se mohou po letních prázdninách těšit děti a pracovníci Mateřské školy Paraplíčko v Tumaňanově ulici v Mokré Hoře. Stávající školní dětské hřiště upravíme a rozšíříme. Novou barevnou herní plochu osadíme novými doplňky, jako jsou například trampolíny, skluzavka ve svahu, průlezný kopec nebo lezecká lana a úchyty. Zahradu navíc obohatíme dřevěným altánem a dalšími novými herními prvky v přírodním stylu, jako vrbový tunel či teepee. Samozřejmostí jsou nové výsadby zeleně. Samotné stavební práce zahájíme už ve druhé polovině června.

Do svých škol investuje na území naší městské části také Jihomoravský kraj. Koncem ledna začaly práce na rohu ulic Hapalova a Marie Hübnerové. Účelem stavby je adaptace areálu bývalé školy pro její nové využití jako speciální mateřské a základní školy a speciálního pedagogického centra pro děti s autismem. Jsem rád, že se daří držet harmonogram se záměrem otevření nových prostor v roce 2021 a že tato dlouho nevyužívaná budova nalezne smysluplné využití. Součástí stavby je také vybudování nového parkoviště s dvanácti parkovacími stáními. Mimo provozní dobu školy budou sloužit veřejnosti, což odpoledne, večer i přes noc této lokalitě nesporně velmi pomůže. Chápu, že jste se na mne v souvislosti s budovaným parkovištěm obraceli s žádostí o vysvětlení nutnosti kácení třinácti stromů. S ohledem na legislativu a specifické potřeby dětí z této školy se ale bohužel nenabízela jiná reálná varianta. Samozřejmostí je, že byla stanovena náhradní výsadba v počtu devatenácti nových stromů.

Marek Viskot
Váš starosta

Vizualizace nové podoby školy – pohled z ulice M. Hübnerové

01 Slovo starosty foto 2 1

ReneCernyFPředevším obyvatelé Měřičkovy a Kunštátské ulice, ale také rodiče dětí z Mateřské školy Měřičkova si zřejmě budou pamatovat debaty o podobě budovy bývalých jeslí. Proti tehdejšímu návrhu z roku 2017 se zvedla vlna odporu ze strany tamních obyvatel, velké výhrady mělo i vedení městské části. Jen připomenu, že tehdejší vlastník chtěl na pozemku vedle školky vybudovat pětipatrovou budovu polikliniky. Hlavní výtky směřovaly právě proti počtu podlaží, ale zejména proti více než 60 parkovacím stáním, umístěným na povrchu těsně vedle školní zahrady. Rovněž samotná myšlenka polikliniky a s ní spojená vysoká frekvence příjezdů a odjezdů vozidel vzbuzovala nesouhlasné reakce.
Co je nového? Předchozí vlastník od svého záměru ustoupil a pozemky s budovou prodal poměrně známému brněnskému developerovi. Ten na radnici zaslal žádost o vyjádření městské části ke svému záměru, který se na první pohled od svého předchůdce výrazně liší. Jeho návrh má pouze tři patra a zdaleka nepůsobí v dané lokalitě tak šokujícím dojmem jako záměr předchozího vlastníka. Přesto má vedení městské části jako účastník stavebního řízení k tomuto záměru zásadní výhrady. Nedávno jsem vás informoval o mimořádných návrzích na změny územního plánu. Patří do nich i objekt bývalých jeslí, a je tedy docela možné, že tento pozemek bude nově čisté bydlení. Znamená to tedy, že nový vlastník projektuje třípodlažní bytový dům s podzemním parkováním.
Na základě posouzení dokumentace ke stavebnímu záměru, nazvanému Dům GALÉN Měříčkova, předložené společností Properity Salaso, s. r. o. rada městské části (RMČ) nesouhlasila s navrženým umístěním a realizací stavby z důvodu velké intenzity využití stabilizovaného území, protože nekoresponduje s okolní zástavbou a generuje negativní ovlivnění okolí stavby zejména dopravou a zastíněním. Z tohoto důvodu RMČ požaduje předložení studie oslunění sousedního pozemku mateřské školy s vyhodnocením dotčení pozemku MŠ zastíněním navrženou stavbou domu Galén, a to i pro zimní období. RMČ rovněž nesouhlasí s dopravním připojením stavby (příjezd do podzemních garáží) z ulice Kunštátské a trvá na výlučném připojení stavby z ulice Měřičkovy.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 školka článek

Na své 16. schůzi 22. ledna 2020 rada:
• vzala na vědomí
plnění příjmů a čerpání výdajů městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora k 31. 12. 2019,
• schválila
smlouvu o poskytnutí licence k pořadům se společností Brno TV, s. r. o., se sídlem Moravské nám. 127/3, Brno, na dobu neurčitou,
• vybrala
jako dodavatele služeb „Poradenství, podpora a zastupování zadavatele v zadávacích řízeních v oblasti veřejných zakázek“ společnost ikis, s. r. o., Kaštanová 496/123a, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, a schválila příkazní smlouvu s uvedenou společností,
• schválila
uzavření Dohody o spolupráci při pořádání festivalu „Brněnská Country fontána Řečkovice 2020“ s MUDr. Pavlem Kopřivou - FT Records, se sídlem Banskobystrická 205/24, Brno, a smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru a movitých věcí za účelem pořádání uvedené kulturní akce dne 13. 6. 2020,
• souhlasila
s uspořádáním hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení s Římskokatolickou farností u kostela sv. Vavřince, Brno–Řečkovice, se sídlem Prumperk 85/3, 621 00 Brno, za účelem uspořádání farního dne formou hudebně-divadelního festivalu „Full of life“ dne 23. 5. 2020,
• souhlasila
s uspořádáním hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení v budově pivovaru s panem Pavlem Řehořem za účelem uspořádání hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ dne 12. 6. 2020,
• požádala
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o prověření možnosti realizace světelné signalizace na křižovatce u konečné tramvaje č. 1 v Řečkovicích v rámci projektu Dopravní telematika 2021-27,
• schválila
záměr pronajmout garáž č. e. 1476, která je součástí pozemku p. č. 815/18 o výměře 19 m2 v k. ú. Řečkovice (lokalita „Cihelna“), za minimální cenu 800,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Na své 17. schůzi 12. února 2020 rada:
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Adaptace budovy bývalé kotelny při ulici Měřičkova 46 na prostory MŠ“ nabídku předloženou společností RGB STUDIO s. r. o., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• souhlasila
s umístěním prodejního stánku s pečivem na pozemku p. č. 5/1 v k. ú. Řečkovice při ulici Medlánecké (na konečné tramvaje č. 1) na dobu určitou 1 roku,
• souhlasila
s uspořádáním charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru (pozemky a nebytové prostory) včetně sociálních zařízení s paní Lucií Kovářovou za účelem uspořádání charitativní akce „BRNĚNSKÝSTOOCK“ dne 12. 9. 2020,
• schválila
smlouvu o nájmu pozemku p. č. 814 o výměře 1 463 m2 v k. ú. Řečkovice, se společností ALUTREND, s. r. o., se sídlem Kuřimská 1926/21a, 621 00 Brno, na dobu určitou do 31. 12. 2021,
• schválila
výpověď nájmu nebytových prostor o celkové výměře 77,16 m2 v budově č. p. 702 (bývalá hasičská zbrojnice, Palackého nám., Brno), která je součástí pozemku p. č. 2351, k. ú. Řečkovice, sjednaného nájemní smlouvou ze dne 27. 6. 2013 se společností OteSound, s. r. o., se sídlem Klatovská 424/22, 602 00 Brno,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace sídelní zeleně v sídlišti Bratří Křičků, Kárníkova, Brno-Řečkovice“ nabídku uchazeče Fragula, s. r. o., se sídlem Sivice č. p. 304, 664 07, a současně uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• na základě posouzení dokumentace ke stavebnímu záměru nazvanému „DŮM GALÉN MĚŘIČKOVA“, předložené společností Properity Salaso, s. r. o.
1. nesouhlasila s navrženým umístěním a realizací stavby z důvodu velké intenzity využití stabilizovaného území, protože nekoresponduje s okolní zástavbou a generuje negativní ovlivnění okolí stavby zejména dopravou a zastíněním,
2. požaduje předložení studie oslunění pozemku MŠ (s vyhodnocením dotčení pozemku MŠ zastíněním navrženou stavbou domu Galén, a to i pro zimní období),
3. nesouhlasila s dopravním připojením stavby z ulice Kunštátské, trvá na výlučném připojení stavby z ulice Měřičkovy.

Dana Filipi, místostarostka

Letošní čištění komunikací s využitím přenosného dopravního značení bude zahájeno na přelomu března a dubna. Část dopravně významných vozovek s provozem linek MHD bude čištěna již v polovině března. Chodníky podél vozovek budou čištěny v závislosti na aktuálním stavu počasí od druhé poloviny března. Následně v období od června do listopadu budou ve třech cyklech vyčištěny místní komunikace a parkoviště, seskupené do bloků podle jednotlivých ulic a lokalit. Čištění bude výrazně omezeno v období letních prázdnin.
Přenosné dopravní značení zákazu stání bude umístěno v souladu s platnými právními předpisy (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) a na základě opatření obecné povahy vydaného příslušným silničním správním úřadem vždy 7 dní před plánovaným termínem čištění. Platnost přenosného dopravního značení zákazu stání bude vymezena na dobu od 9.00 do 16.00 hodin. Odtahy a vrácení vozidel zpět na původní místo během prováděného čištění komunikací zajišťuje společnost Brněnské komunikace, a. s. Bližší informace o systému odtahů vozidel při čištění komunikací jsou k dispozici na webových stránkách společnosti https://www.bkom.cz/ v sekci „Parkovaní a odtažená vozidla“ nebo telefonicky na čísle dispečinku 543 424 421.
Čištění vozovek budou smluvně pro městskou část zajišťovat dvě společnosti, a to Šimek 96, spol. s r. o., se sídlem Herčíkova 17, 612 00 Brno, odpovědný pracovník pan Soukop, tel.: 736 484 708, a FALKY, spol. s r.o., se sídlem Kaštanová 141e, 617 00 Brno, odpovědný pracovník pan Švancara, tel.: 602 788 603. V případě dotazů nebo připomínek, týkajících se čištění místních komunikací, se obracejte na Oddělení životního prostředí Úřadu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, telefon: 541 421 725 nebo 541 421 745.

Čištění po zimě:
Část č. 1
NOVOMĚSTSKÁ - část k Žitné 19 a Novoměstské 3 a 5, TEREZY NOVÁKOVÉ - část ve směru K Západi, BOSKOVICKÁ - část k Novoměstské, BOSKOVICKÁ vč. parkovišť, KUBOVA vč. parkoviště, LETOVICKÁ vč. parkovišť, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ, KUNŠTÁTSKÁ vč. příjezdu k mateřské školce a odbočky k Měřičkově 44, LADOVA, LACINOVA, K ZÁPADI, VRÁNOVA, JELENÍ, DÍLY, TEREZY NOVÁKOVÉ 1–35a - obslužná kom., VESELKA, BOHATCOVA, PRAŠNÁ, PRUMPERK, ŽILKOVA 40a–44 – obslužná kom.
TERMÍN: 30. 3.
Část č. 2
KOLAŘÍKOVA, BÖHMOVA, BRATŘÍ KŘIČKŮ vč. příjezdů k domům, BANSKOBYSTRICKÁ 1–39a - obslužná kom., KÁRNÍKOVA vč. parkovišť, FILKUKOVA, SKUTILOVA, NOVÉ NÁM., GEN. KADLECE - spodní část, ÚLEHLE, UPRKOVA vč. parkoviště za školou, DLOUHÉ HONY, JÁRY CIMRMANA, KUŘIMSKÁ 2–40 a 1–19 - obslužné kom., KOŘÍSKOVA – část bez MHD, MARIE HÜBNEROVÉ, HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ - část k č. 1 a 10–11, MALÍKOVA, DUDÍKOVA, SIBIŘSKÁ, KRONOVA, LOUČKY, VLASTY PITTNEROVÉ, PALACKÉHO NÁM. 12 - kolem masny (Strejček) do vnitrobloku, OVČÍRNA
TERMÍN: 31. 3.
Část č. 3
JEČNÁ vč. parkoviště, SNĚŽNÁ, CUPÁKOVA, DOLNICE, KOŘENSKÉHO, OLŠANSKÉHO, JANDÁSKOVA - části od č. 38 po č. 63 a od č. 30d po garáže, POD ZAHRADAMI, BOŽENY ANTONÍNOVÉ, KOLÁČKOVA, RENČOVA vč. parkovišť, POD HÁJKEM, SKOUMALOVA, BRIGÁDNICKÁ až po Vránův mlýn, ÚHLEDNÁ, TUMAŇANOVA 58–72 - obslužná kom., SKREJŠ
TERMÍN: 1. 4.
Část č. 4
ŽITNÁ - příjezd k MŠ Novoměstská 1 od parkoviště, KRÁLOVKA, JEHNICKÁ, ŽELEZNIČÁŘSKÁ, VOJTĚŠKY MATYÁŠOVÉ, LUH, BANSKOBYSTRICKÁ 178–182, KOŘENSKÉHO - část k hudební škole, PODHÁJÍ - úsek od Top Moravia Q přes stavidlo k č. 12 a přes most k Novoměstské a k č. 11, TEREZY NOVÁKOVÉ kolem býv. kasáren k Renčově a úseku k Prachárnám
Samostatná parkoviště
BANSKOBYSTRICKÁ 178–182 – 2x parkoviště od Podpěrovy, HORÁCKÉ NÁM. 4–5, KOŘÍSKOVA 47–55, HORÁCKÉ NÁM. 8–9, ŽITNÁ 1–3, KUNŠTÁTSKÁ – parkoviště od Novoměstské, MEDLÁNECKÁ 22–26, , RENČOVA 11, DRUŽSTEVNÍ 4, DRUŽSTEVNÍ 12
TERMÍN: 2. 4.
Část č. 5
Samostatná parkoviště
ŽITNÁ 21–23, NOVOMĚSTSKÁ 3–5a, KOLAŘÍKOVA 3 pod „Vysočinou“, HORÁCKÉ NÁM. 2–3, ŽITNÁ 13 - od Kořískovy, NOVOMĚSTSKÁ 23–41, NOVOMĚSTSKÁ 45–59, MĚŘIČKOVA 54 - za křižovatkou s Novoměstskou, HORÁCKÉ NÁM. 6–7, HORÁCKÉ NÁM. 10, MEDLÁNECKÁ 10–14, DRUŽSTEVNÍ 8, DRUŽSTEVNÍ 16, TEREZY NOVÁKOVÉ 107 „Na Špici“
TERMÍN: 3. 4.
Část č. 6
VITÁSKOVA, DILLINGEROVA, DRUŽSTEVNÍ, ŠKRÉTOVA vč. parkovišť, KREMLIČKOVA vč. parkovišť, FIALOVÁ, AZUROVÁ, DUHOVÁ, ORANŽOVÁ, ŽLUTÁ
TERMÍN: 6. 4.

Opět se těšíme na naše seniory s cyklem březnových přednášek. Přednášky budou v budově ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora v místnosti zastupitelstva. Přidáváme i první dubnovou přednášku, než se k Vám dostane naše dubnové vydání.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

4. března 2020 Ing. Jaromír Novák Gran Canaria od 15.00 hod.
11. března 2020 Ing. Jana Krutilová Borneo od 15.00 hod.
18. března 2020 Ing. Lumír Sochorec Sultanát Omán od 15.00 hod.
25. března 2020 doc. RNDr.Jaromír Kolejka, CSc. Kujbyšev/Samara od 15.00 hod

1. dubna 2020 Ing. Lumír Sochorec Perly uloupené na cestách od 15.00 hod.

V loňském roce byla schválena novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, kterou došlo k některým podstatným změnám ve správě místních poplatků, mimo jiné také v případě poplatku ze psů. Následně vydalo statutární město Brno obecně závaznou vyhlášku č. 17/2019 o místních poplatcích, která tyto změny reflektuje.
Zásadní změnou proti dosavadní právní úpravě je definice nároku na sníženou sazbu poplatku ze psa. Na tuto sníženou sazbu, která činí na území městské části Řečkovice a Mokrá Hora v základní výši 200,- Kč ročně, má nově nárok každý držitel psa starší 65 let, ale už nikoliv poživatel důchodu, jako tomu bylo doposud. Naproti tomu byl rozšířen okruh osob s úplným osvobozením od poplatku – nově jsou úplně osvobozeni držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P. V praxi to znamená, že držitelům psů, starším 65 let, kteří dosud platili plnou sazbu poplatku, bude pro rok 2020 poplatek snížen na částku 200,- (případně 300,- Kč v případě druhého a dalšího psa). Naproti tomu poplatníkům mladším 65 let, kterým byla stanovena nižší sazba z titulu poživatele důchodu, který byl jediným zdrojem příjmu, bude sazba poplatku upravena na standardní základní sazbu podle bydliště, tedy 600,- nebo 1500,- Kč. Pokud takový držitel psa, mladší 65 let, je zároveň držitelem průkazu ZTP, případně ZTP/P je nutné, aby v případě že si přeje zachovat sníženou sazbu, v nejkratším možném termínu předložil tento průkaz pracovníkovi ekonomického odboru úřadu MČ, který vede evidenci psů a správu poplatků.

Pro úplnost uvádíme ještě aktuální sazby poplatků ze psů:
1) Základní sazba rodinný dům 600,- Kč
2) Základní sazba bytový dům 1 500,- Kč
3) Osoby starší 65 let 200,- Kč
Zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa + 50 %

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Dále jsou od poplatku osvobozeny organizační složky státu, příspěvkové organizace, Červený kříž a nadace, které jsou držiteli psů a držitelé záchranářských psů.
Po dobu jednoho roku od data převzetí je od poplatku osvobozen držitel psa z útulku.

Pavel Hvižď
ekonomický odbor

10 Výstava na radnici fotoRichard Píše Obrazy
V březnu v Galerii Na radnici přivítáme malíře Richarda Píše, který se představí malou ukázkou své tvorby. Hlavní častí této výstavy jsou velké obrazy inspirované ročními obdobími.
Malíř začínal jako realista, krajinář a milovník geometrie, a proto propojuje tyto světy. Nechává se inspirovat duší, sluncem a krásami života. Proto se také jeho tvorba ubírá přes strohou abstraktní krajinu a lodičky až k realistickým křivkám těl. Svými obrazy mapuje cestu vlastního života.
Rychlost světa a čas jsou neúprosné, proto je třeba bezpečně oddělit podstatné a nezapomenout na to, co nás baví a naplňuje, a jít s darem shůry za štěstím a naplněním.
Výstava bude zahájena vernisáží v pátek 13. března v 17 hodin a potrvá do neděle 22. března 2020. Otevřena pro veřejnost bude každý den od 14 do 17 hodin.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší Komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise

Obyvatelé městské části Řečkovic ví, jak zlepšit své okolí. V minulých ročnících Dáme na vás podali několik nápadů, jak oživit své město. Procházet se mohou obnovenou topolovou alejí v Zamilovaném hájku a v realizaci je vybudování nové kryté sportovní haly v areálu Základní školy Novoměstská.
Máte také nápad na úpravu svého okolí nebo na aktivitu, která by oslovila široký okruh Brňanů či by pomohla jiným lidem? Od 15. února můžete podávat své nápady pomocí jednoduchého online formuláře na www.damenavas.brno.cz. Projekty můžete zaměřit na pořízení hmotného i nehmotného majetku – hřišť, stromů, softwarů, aplikací apod. nebo na „měkké“ aktivity – semináře, sportovní aktivity, kurzy apod.

Dáme na vás v roce 2020:
- celková částka na realizaci projektů je 35 000 000 Kč,
- maximální částka na jeden projekt je 3 000 000 Kč, cenu zkuste zjistit například na internetu nebo požádejte o pomoc koordinátorku, která vám velmi ráda poradí, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
- projekt musí být realizován na majetku města Brna,
- termín pro podávání projektů je od 15. 2. do 15. 5. 2020,
- projekty lze podávat pouze elektronicky, příp. přijít osobně za koordinátorkami s předem vyplněným podkladem, jehož osnova je ke stažení na webových stránkách projektu,
- finálové hlasování proběhne od 1. 11. do 30. 11. 2020.

Se svými dotazy se můžete obracet na Kancelář participace. Vše také najdete na webových stránkách www.damenavas.brno.cz.
Přijďte tvořit projekty společně!
V úterý 31. března od 17:00 hodin proběhne veřejné setkání (workshop) v Urban centru na Mečové 5. Zde budete moci společně s ostatními diskutovat nad nejrůznějšími nápady pro vaše okolí, tvořit projekty společně nebo se zeptat na cokoliv, co vás zajímá.
Těšíme se na vaše nápady, nenechte je ležet v šuplíku!
Tým Dáme na vás

1. 5.2020          Majáles
23. 5. 2020       Full of life
29. 5.2020        Dětský den
5.- 6. 6.2020     Řečkovický festival minipivovarů
12. 6.2020        Řečkovický GREGORYFEST
13. 6.2020        Brněnská Country fontána Řečkovice 2020
23. 7. 2020       CASTLE TOUR Brno
7. – 9. 8.2020   Vavřinecké hody 2020
29. 8.2020        Letní noc
12.9.2020         BRNĚNSKÝSTOOCK