Na své 1. schůzi 3. prosince 2018 rada:
• doporučila zastupitelstvu městské části schválit návrh rozpočtu městské části na rok 2019,
• schválila rozpočet příspěvkových organizací v hlavní a doplňkové činnosti na rok 2019: ZŠ Brno, Horácké náměstí 13; ZŠ Brno, Novoměstská 21; MŠ Brno, Měřičkova 46; MŠ Brno, Novoměstská 1; MŠ Paraplíčko Brno, Tumaňanova 59; MŠ Brno, Škrétova 2; MŠ Brno, Kárníkova 4,
• zřídila komisi bytovou, komisi majetkovou a rozvoje, komisi životního prostředí a veřejného pořádku, komisi sociální a zdravotní, komisi dopravy a bezpečnosti, komisi kultury a školství, komisi sportu, komisi pro přípravu zpravodaje ŘEČ a současně jmenovala předsedy a členy jednotlivých komisí,
• schválila záměr pronajmout hmotné nemovité věci – část nebytového prostoru o výměře 36,9 m2 v budově Hapalova 22 a část propojovacího krčku o výměře 64 m2 mezi budovami v areálu Hapalova 22 společnosti CAVALON, s. r. o., Hapalova 22, Brno,
• souhlasila s uspořádáním akce „Řečkovická zabijačka“ a schválila nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích v budově pivovaru, s panem Karlem Malanou za účelem uspořádání uvedené akce dne 19. 1. 2019.

Dana Filipi, místostarostka