Přednášky s besedami, pořádané Výborem pro národnostní menšiny si nacházejí stále více příznivců. O tom svědčila i prosincová beseda o Slavkovské bitvě s Prof. PhDr. Dušanem Uhlířem, CSc.
Na únor roku 2016 jsme pro vás připravili další bonbónek. Bude jím pokračování vinařských besed, nově s Ing. Miroslavem Musilem, PhD. z Univerzity Tomáše Bati.
Beseda, která se uskuteční ve čtvrtek 18. února v 17 hodin na radnici bude věnována vínům vyráběným pod dohledem. Těmi jsou potom vína mešní používaná v křesťanských liturgiích a vína košer, sloužící při židovských náboženských obřadech.
Jsem přesvědčen, že tato tématika, stejně jako předchozí vinohradnicko – enologická setkání s Doc. Ing. Eduardem Postbiglem, CSc. zaujmou.
Na setkání s příznivci naší Moravy a moravských vín se těší

RNDr. Ivan Koláčný, předseda VNM ZMČ