Na své 9. schůzi 26. 6. 2019 rada městské části:
• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 31. 5. 2019,
• schválila podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporujících lidové tradice v režii městské části,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky malého rozsahu „Plynová kotelna Sibiřská 64“ nabídku předloženou společností ERDING, a. s., Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „MŠ Měřičkova – adaptace budovy bývalé kotelny na třídu“ nabídku předloženou uchazečem RGB STUDIO s. r. o., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Zamilovaný hájek, etapa I. a II.“ nabídku předloženou uchazečem Ing. arch. Martinem Kabátem, Úlehle 2080/15, 621 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s vybraným uchazečem,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na opravy chodníků a schodišť v roce 2019 nabídku uchazeče STAVOS - PM TEAM, s. r. o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila jako nejvhodnější nabídku na rekonstrukci stanoviště na komunální odpad u bytového domu Kunštátská č. o. 9 nabídku uchazeče DBEST living s. r. o., Křenová 504/53, Trnitá, 602 00 Brno, a současně smlouvu o dílo s uvedenou společností,
• schválila záměr městské části pronajmout garáž v k. ú. Řečkovice (lokalita „Cihelna“) za minimální cenu 1 000,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.

Na své 10. schůzi 24. 7. 2019 rada městské části:
• vzala na vědomí plnění příjmů a čerpání výdajů městské části k 30. 6. 2019,
• schválila smlouvu o dílo se společností PROTECHSTAV, s. r. o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, na plnění zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce bytového jádra Novoměstská 11,
• schválila smlouvu o dílo s panem Pavlem Ludvíkem, se sídlem Hřbitovní 279, 664 63 Žabčice, na plnění zakázky malého rozsahu „Výměna oken a balkonových dveří na západní a východní straně fasády v nástavbách Novoměstská 7-19 v Brně-Řečkovicích“
• schválila smlouvu o nájmu nebytového prostoru o výměře 15,3 m2, nacházejícího se v prvním nadzemním podlaží domu Renčova 2248/5, Brno, se společností Flat Building s. r. o., Gabriely Preissové 2519/7, 616 00 Brno,
• schválila příkazní smlouvu se společností S – Invest CZ s. r. o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice, jejímž předmětem je výkon funkce technického dozoru investora při realizaci stavby „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“
• vybrala jako dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná, Brno-Řečkovice“ společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno, a pověřila starostu městské části Brno–Řečkovice a Mokrá Hora Mgr. Bc. M. Viskota podpisem smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• schválila smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 1 300 000,- Kč na akci „Revitalizace ploch bytové zóny Ječná – sadové úpravy, herní prvky“.

Dana Filipi, místostarostka