Brněnská vyhláška o čistotě (č. 10/2010) sice přímo nezakazuje krmení holubů, ale rozhazování krmiva na veřejných prostranstvích považuje za znečišťování. Někteří lidé tak přesto činí (nyní jsme zaznamenali stížnost na takové jednání v sídlišti v ul. Renčově a v ul. Kunštátské), a kromě holubů tak přikrmují rovněž potkany. Oba tyto živočišné druhy přitom přenášejí řadu nákaz i cizopasníků.
V důsledku krmení pak dochází k místnímu přemnožení, či spíše shromažďování holubů, kteří obtěžují lidi a znečišťují jak veřejná místa, tak i nemovitosti, na kterých usedají a hnízdí. Vznikají tím škody na majetku a zvyšují se výdaje na úklid. Zdánlivě dobrý skutek, za který „krmiči“ holubů své jednání mylně považují, navíc vede k záporným a odmítavým postojům lidí, kteří popsanými nežádoucími jevy strádají. Ti pak někdy požadují, aby byli holubi zabíjeni.
K tomuto krajnímu řešení naše městská část zatím nepřistoupila, ale v loňském roce objednala opakované plašení holubů pomocí dravých ptáků ve středisku Vysočina a okolí. Aby problém s holuby nenarůstal, je žádoucí přestat s jejich přikrmováním jak na veřejnosti, tak i třeba na domovních balkónech. Na budovách je pak dobré v případě potřeby odborně umístit bodce a sítě, které usedání a hnízdění holubů brání.
Ing. Jan Klement, OŽP