Ze zdravotních a osobních důvodů rezignoval v dubnu na mandát zastupitele docent Ivan Mašek, kterého tak ve zbytku tohoto volebního období nahradí Jana Trávníčková. Pan docent byl poprvé zvolen do funkce zastupitele městské části v roce 2002. V letech 2010 až 2014 zastával funkci místostarosty a od roku 2014 až dosud funkci radního. Byl mi vždy dobrým, zkušenějším kolegou, který mi poskytoval cennou zpětnou vazbu i nové podněty. Přeji mu hodně zdraví a osobní spokojenosti do dalších let a děkuji za všechny ty roky práce pro naši krásnou městskou část.

Marek Viskot
starosta