fotka starosty oříznutáPrioritou v řešení nového územního plánu jsou připomínky naší čtvrti

Nadcházející červnové zasedání zastupitelstva bude mít na svém programu mimo jiné projednání další fáze návrhu nového územního plánu města. Proces pořizování je v podmínkách města Brna v režii Magistrátu a Zastupitelstva města Brna. Městská část podala v prvním kole v roce 2020 více než třicet připomínek, o čemž jsem už v našem zpravodaji opakovaně informoval. Naposledy jsem se detailněji věnoval nejvýznamnějším lokalitám v letošním únorovém vydání.

V průběhu posledních přibližně dvanácti měsíců se pověřený zastupitel města pro územní plán RNDr. Filip Chvátal zabýval ve spolupráci s Odborem územního plánování MMB a Kanceláří architekta města Brna (KAM) výsledky veřejných projednání, jejichž cílem bylo v rámci konzultací s radnicemi, spolky či zástupci veřejnosti najít u problematičtějších lokalit co nejvhodnější kompromisy. KAM následně zapracoval jednotlivé úpravy do aktualizovaného návrhu brněnského územního plánu, který je nyní opětovně předkládán k připomínkování. Zveřejněn je od poloviny května s tím, že prostor pro připomínkování je až do 30. června. Zasedání zastupitelstva naší městské části, kam zveme i zástupce města a KAM, se koná 17. června. Veřejná projednání z úrovně města pak navazují ve dnech 21. a 22. června.

Územní plán je nejvýznamnějším strategickým dokumentem města. Právě jeho strategičnost a koncepčnost znamenají, že musí být flexibilní a obecný. Nemůže garantovat detaily, které mu nepřísluší. Historická zkušenost ukazuje, že územní plány, které se snažily naplánovat město do posledního detailu, nakonec vedly k zablokování jeho rozvoje. Věřím, že se městu podaří zpracovat a schválit účelný dokument. Zároveň je cílem vedení naší městské části prosadit co nejvíce z našich připomínek.

Na závěr svého článku se ještě vrátím k tématu minulého čísla zpravodaje, kde jsem informoval o rezignaci našeho dlouholetého kolegy Ivana Maška na mandát zastupitele. Protože pan docent byl také členem rady městské části, volili jsme na dubnovém zasedání zastupitelstva nového radního. Připomínám, že rada je výkonným orgánem, pro chod samosprávy prakticky nepostradatelným, který řeší drtivou většinu agendy městské části. V podmínkách Řečkovic a Mokré Hory má rada 7 členů (včetně starosty a místostarostů). Strany stávající radniční koalice se shodly na rozšíření spolupráce o zástupce zvoleného za KDU-ČSL Petra Bořeckého. Tímto krokem se počet koaličních zastupitelů zvýšil z 16 na 19 z celkových 23 členů zastupitelstva. To dokládá výrazně konsenzuální a konstruktivní charakter zdejší komunální politiky, což jsem u Řečkovic a Mokré Hory i v minulosti často zdůrazňoval a oceňoval. Vážím si toho o to více, že ani v Brně či v jiných městech se nejedná o běžný jev. Kolegovi Bořeckému gratuluji a přeji mu hodně energie do další práce.

Příjemné prožití letních měsíců ve zdraví a pohodě přeje
Marek Viskot
Váš starosta