Na své 36. schůzi 2. června 2021 rada:

• vzala na vědomí
rezignaci doc. Ing. Ivana Maška, CSc., na členství v komisi životního prostředí a veřejného pořádku RMČ a současně jmenovala novým členem uvedené komise Ing. Jiřího Libuse,
• schválila
zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace parku na Horáckém náměstí v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora (2. etapa)“,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Horácké náměstí 13“ nabídku společnosti TIPRO projekt, s. r. o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČ 26944685, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s panem Pavlem Řehořem, se sídlem Pellicova 1a, 602 00 Brno, IČ 60350865, za účelem uspořádání koncertu skupiny Vypsaná fixa dne 17. 6. 2021,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s firmou CRAFTBEER, s. r. o., Kořenského 879/19, 621 00 Brno, IČ 04368851, za účelem uspořádání kulturní akce (Řečkovický festival minipivovarů) ve dnech 20. – 22. 8. 2021,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem části pozemku v areálu bývalého pivovaru o výměře 480 m2 za účelem cvičení jógy v období 15. 6. – 24. 8. 2021 s Mgr. Evou Hrdličkovou, se sídlem 664 23 Čebín 555, IČ 75638916,
• schválila
smlouvu o výpůjčce areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s panem MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records, se sídlem Banskobystrická 24, 621 00 Brno, IČ 42587123, za účelem pořádání kulturní akce (hudební festival „Brněnská Country fontána Řečkovice 2021“) dne 12. 6. 2021,
• zrušila
výběrové řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v sídlišti Bratří Křičků, Kárníkova, Brno-Řečkovice“.

Na své 37. schůzi 9. června 2021 rada:

• projednala
upravený Návrh připravovaného územního plánu města Brna,
• vzala na vědomí
usnesení Zastupitelstva města Brna ze zasedání dne 25. 5. 2021, kterým ZMB požádalo úřady městských částí statutárního města Brna o vydání rozhodnutí z moci úřední, jímž by se prominul místní poplatek za užívání veřejného prostranství spočívající v umístění restauračních zahrádek, občerstvení před provozovnou a předsunutých prodejních míst za dobu od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021,
• schválila
záměr na změnu podmínek pronájmu, spočívající ve snížení nájemného za pronájem části pozemku p. č. 2384 v k. ú. Řečkovice o výměře 120 m2 (venkovní zahrádka restaurace Svatovavřinecký dvůr na Palackého nám.) za rok 2021 jako kompenzaci ekonomických ztrát v důsledku dřívějších protiepidemických opatření,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Adaptace bývalé kotelny na novou třídu“ nabídku společnosti FRAMA, spol. s r. o., Žižkova 995/17a, Veveří, 602 00 Brno, IČ 44961219, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky na stavební práce „Hřiště u TAK Hellas“ nabídku společnosti PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, IČ 27713130, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování jednostupňové projektové dokumentace (studie) na akci „Prověřovací a upřesňující záměr parkových úprav Brno-Řečkovice – PARK ROKLE“ nabídku společností RGB STUDIO, s. r. o., Renneská třída 787/1a, 639 00, Brno – Štýřice, IČ 27750566, a současně schválila uzavření smlouvy o dílo s uvedenou společností,
• schválila
smlouvu o dílo se společností Moravská stavební unie – MSU, s. r. o., IČ 48529303, se sídlem Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, na rekonstrukci dvou bytových jader v domech Žitná 11 a Novoměstská 15,
• souhlasila
s úpravou konceptu parkování v souvislosti s připravovanou investicí města Brna „Bytové domy v ulici Terezy Novákové“.

Dana Filipi, místostarostka