03 Slovo místostarosty fotoDeratizace v městské části a její výsledky
Jistě se mnou budete souhlasit, že letošní příchod jara si dal opravdu na čas. Když jsem si již poněkolikáté na jedné z prvních jarních procházek všiml hbitě se pohybujících zvířátek, které do fauny naší městské části určitě nepatří, bylo mně jasné, že je potřeba konat. Zadali jsme proto provedení průzkumu výskytu potkanů a podobných živočichů ve všech lokalitách naší městské části. Výsledek jasně ukázal, že je potřeba přistoupit k celoplošné deratizaci sídlištních ploch. Tato deratizace byla provedena v druhé půli května a přinesla následující výsledky, které je určitě zajímavé znát. Můžeme totiž všichni mnohému předejít.
Celkově bylo nalezeno 20 ohnisek výskytu potkanů (potkaní díry či jejich soustavy) a deratizováno 486 šachet. Největší soustava potkaních děr se nacházela na Horáckém náměstí 8 a na Žitné 21. Deratizace vykázala požer 65 % nástrah, což je na hranici přemnožení. Naštěstí došlo k včasnému zásahu, a bylo tak zamezeno mnohým hygienickým rizikům a škodám na kanalizaci.
Ve sledování výskytu potkanů a následné deratizaci budeme pochopitelně i nadále pokračovat. K lepšímu stavu můžeme přispět všichni, zejména lepším nakládáním s biologickým odpadem, zejména se zbytky jídel. K přemnožení potkaní populace v jarních měsících dochází také dostatkem potravy, získané z nadměrného krmení ptáků v některých lokalitách v době, kdy už ptactvo přilepšovat nepotřebuje, naopak potkani se právě rozmnožují.
Děkuji vám všem za zamyšlení a spolupráci a přeji krásné léto a dětem hezké prázdniny.

ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta