fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

s příchodem letních měsíců se i letos pojí výrazné zlepšení epidemické situace. Nic by tak nemělo bránit tomu, aby se tradiční kulturní a společenské akce v areálu bývalého pivovaru uskutečnily, byť některé v netradičních termínech. Obnovujeme také vítání občánků a na své si dozajista přijdou i senioři. Budu se těšit na osobní setkání.

V létě se naplno rozjíždí realizace významných stavebních investic v režii městské části. Jedná se o výstavbu nové budovy s třídou a cvičebním sálem v areálu Mateřské školy Měřičkova a také o úpravu hřiště před Sportovním centrem TAK Hellas u Základní školy na Horáckém náměstí. Vedle toho se zdejší škola dočká také rekonstrukce části sociálních zařízení a Mateřská škola Kárníkova zase rekonstrukce elektroinstalace v suterénu budovy.

Dlužno podotknout, že jedna investiční akce, řízená z úrovně města, je stále ve fázi získávání územního rozhodnutí. Jedná se o stavbu dvou bytových domů s třiadvaceti byty v proluce v ulici Terezy Novákové. Zde jsme s městem průběžně diskutovali koncepci řešení navazujícího prostoru za oběma domy. V prvním z domů je počítáno i s novými prostorami pro řečkovickou pobočku Knihovny Jiřího Mahena. Ty budou brzy potřeba s ohledem na to, že se stávající prostory knihovny nacházejí ve středisku Vysočina, a to konkrétně v budově nově patřící společnosti Lidl. Nejen proto je v našem zájmu, aby se veřejné prostranství za těmito domy stalo příjemným místem a nebylo redukováno na pouhé parkoviště. Zároveň, ve snaze zachovat co největší podíl zeleně, jsme s pracovníky Bytového odboru Magistrátu řešili také otázku umístění komunikace, která by, byť pouze jednosměrně, vedla z Družstevní ulice na ulici Terezy Novákové. Rada městské části podpořila variantu bez silnice napojující Družstevní ulici, jak je patrno z přiloženého situačního výkresu. Parkovací stání, potřebná dle normy, budou v dostatečném počtu jak na povrchu, tak v podzemních podlažích a rovněž přízemí jednoho z domů. Zůstává zachována zelená plocha a atrium za knihovnou. Tento požadavek městské části byl adresován Magistrátu a Radě města Brna.

02 Slovo starosty TN vizualizace

V rámci přípravy projektu Řečkovický Hráj byl proveden dendrologický průzkum, který sloužil jako podklad k následnému prokácení uschlých částí stromů. V květnu byl vysoutěžen dodavatel, který pozemek vyčistí od suti a odpadků.
Rád bych v tomto článku potěšil také cyklisty. Nepočítaně jich využívá trasu vedoucí napříč naší městskou částí podél Ponávky až do centra města. V určitých úsecích je přitom opakovaně voláno po kvalitnější cestě. Už od roku 2018 je Radou města Brna schválen investiční záměr „Cyklistická trasa údolím Ponávky - 7. etapa: Podhájí“. Je proto dobrou zprávou, že Zastupitelstvo města Brna na svém květnovém zasedání vyčlenilo finanční prostředky na projektovou dokumentaci týkající se také úseku Podhájí-Karásek. V rámci této etapy jde o vybudování cyklotrasy v délce asi 500 m.

Neméně pozitivní zprávou je skutečnost, že bude letos v Brně vysázeno v rámci vítězného projektu participativního rozpočtu Stromy pro život celkem 500 stromů, z nichž hned 80 stromů zamířilo do Řečkovic a Mokré Hory. V červnu bylo vysázeno 30 stromů kolem cest v Zamilovaném hájku a dalších 50 putovalo na Mokrou Horu do biocentra. Další výsadby připravujeme na podzim.

Krásné a pohodové léto přeje
Marek Viskot
Váš starosta