ReneCernyFLikvidace škod po bouřkách
Letošní léto je nejen teplé, ale zároveň docela bohaté na srážky, které často přicházejí v podobě bouřek, někdy doprovázených velmi silným větrem. Ta nejničivější proběhla v Řečkovicích a Mokré Hoře v pondělí 21. 6. 2021 a způsobila mnoho škod na veřejné a soukromé zeleni i movitém majetku, ale naštěstí se obešla bez zranění našich občanů. Došlo k vyvrácení několika kusů stromů, jejich zlomení ve kmeni a nečastější škodou byly polámané větve. Vzhledem k rozsahu škod byly nejprve likvidovány ty nejnenebezpečnější a teprve postupně docházelo k sanaci těch drobnějších.
Děkujeme pracovníkům Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, smluvním firmám a hasičům za rychlou reakci a spolupráci při odstraňování škod, právě díky nim se podařilo situaci dobře zvládnout. Děkujeme zároveň i vám občanům za trpělivost i pomoc s lokací jednotlivých událostí, moc nám to pomohlo.

02 Slovo místostarosty foto 2

Neuvěřitelný projev vandalismu
Ne všechny zprávy jsou na stránkách našeho zpravodaje radostné. Určitě jste si všimli, že před Vavřineckou restaurací náhle chybí krásně vzrostlý strom, který byl nejen estetickou součástí tohoto místa, ale poskytoval i tolik potřebný stín při odpočinku mnohým z nás. V noci z 19. na 20. 7. 2021 došlo k úmyslnému pokácení katalpy trubačovité, vzácného stromu, vysázeného před 20 lety v rámci rekonstrukce prostranství před Vavřineckou restaurací a kostelem. Pachatel ve výšce cca 150 cm nad zemí ruční pilkou nařízl kmen až za polovinu jeho průměru a poté silou odlomil zbytek kmene s celou korunou stromu. V ranních hodinách jsme tento projev vandalismu nahlásili Policii ČR, která událost vyšetřuje jako trestný čin, protože škoda byla vyčíslena na částku 52 230 Kč. Pokud si někdo z vás všiml ve zmíněné době něčeho podezřelého v těchto místech, podejte prosím informaci Policii ČR.

Mgr. René Černý, místostarosta

02 Slovo místostarosty foto 1