02 parkRekonstrukce parku na Novém náměstí
Když jsme nedávno informovali o zahájení prací v parku na Novém náměstí, docela mně překvapilo, kolik našich spoluobčanů neví, kde se zmíněný park vlastně nachází. Ale je to docela logické. Nové náměstí, které se nachází mezi ulicemi Vránova, Měřičkova a Žitná není velké a z některých částí Řečkovic a Mokré Hory je to sem přece jen daleko. Navíc parků a zeleně máme po celé městské části naštěstí dostatek. Přesto se jedná o důležitou parkovou část naší městské části, která je zařazena do významné zeleně v rámci města Brna. Park navíc zabírá podstatnou část celého náměstí, je nedaleko ZŠ Novoměstská a rádi ho navštěvují občané všech věkových kategorií v této lokalitě. I vzhledem ke stavu cest a mobiliáře si revitalizaci park zasloužil. Snažili jsme postupovat citlivě, zejména směrem k letitým dřevinám a po posouzení jejich zdravotního stavu, jsme odstranili jen ty, které už nebyly bezpečné. Zároveň jsme příliš nechtěli zasahovat do koncepce celého prostoru, pouze v dolní části parku při ulici Žitná jsme odstranili nevzhlednou asfaltovou plochu a nahradili ji trávníkem. Vrátili jsme se tak k původnímu stavu, který si určitě nejen já ze svého dětství pamatuji.
ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta