Ostrá fáze hlasování v participativním rozpočtu města Brna je opět zde! A i letos se v naší městské části objevily navržené projekty, které prošly až do hlasovacího finále. Jen připomenu, že dosud v této soutěži uspělo již několik projektů, které dále vylepšily naši městskou část díky vašim nápadům. V loňském ročníku participativního rozpočtu uspěly dokonce dva projekty z naší městské části. Pojďme podpořit i letošní návrhy projektů, které se dostaly až do finálového hlasování.

Prvním představovaným projektem je „Zamilovaný hájek budoucím generacím“, který si klade za cíl revitalizaci oblíbeného Zamilovaného hájku. Mimo jiné by v rámci případné realizace mělo dojít k doplnění laviček a odpadkových košů. Pohodlnému užívání lední plochy v zimních měsících pomůže přenosný mobiliář, který se v mrazivých dnech umístí do blízkosti přírodního kluziště. Součástí projektu je také naučná stezka, která odkazuje na historii Zamilovaného hájku.

Dalším projektem, který prošel do finále, je projekt s názvem „Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách“, který má za cíl ze stávajících vybraných parků v naší městské části vybudovat oázy plné zeleně, vody, života a inspirace. Ve stínu stromů a poblíž dětských hřišť, která by se doplnila o lavičky, stolky a nové inspirativní prvky, jako jsou dřevěné knihobudky, krmítka a pítka pro ptáky či broukoviště, vodní prvky pro radost lidí a stromů a v neposlední řadě informační tabule o oáze, stromech a jejich zalévání. Aby byly oázy skutečně zelené, budou na vhodná místa v jejich blízkosti případně dosázeny i další stromy a u stávajících stromů budou vytvořena zalévací místa pro jejich efektivnější zalévání.

Třetím finálovým projektem z naší městské části je projekt, který se jmenuje „Řečkovická cyklostezka“. Hlavním smyslem projektu je opravit povrch cesty i související most v lokalitě podél řečkovického vlakového nádraží u Ponávky. Autor projektu by chtěl zpevnit a srovnat povrch nejraději vyasfaltováním a opravit kovový mostek přes potok, který bývá podle jeho slov po dešti hodně kluzký.

Na závěr si už jen dovolím připomenout, že ostrá fáze hlasování bude probíhat v listopadu. Přejeme řečkovickým projektům úspěšnou soutěž.

hruzaFilip Hrůza
místostarosta