Tumaňanova1Rekonstrukce vozovky v ulici Tumaňanova
I když nadále trvá nesouhlas MČ Řečkovice a Mokrá Hora s výstavbou v Jehnicích a Ořešíně bez řešení dopravního napojení nové zástavby, přivítali jsme rozhodnutí investičního odboru MMB vyhovět naší dlouholeté žádosti o rekonstrukci komunikace na ulici Tumaňanova. V první fázi půjde o vybudování dešťové kanalizace, která tady v délce cca 660 metrů zcela chybí, včetně jejího napojení na stávající přípojky rodinných domů. Následovat bude rekonstrukce splaškové kanalizace v délce cca 390 metrů, opět včetně napojení na rodinné domy. Třetí fázi tvoří rekonstrukce vodovodu a jeho napojení na přípojky.
Rada městské části s tímto investičním záměrem souhlasila a zároveň požaduje jeho doplnění. Chceme, aby součástí rekonstrukce bylo dopravně - bezpečnostní řešení křižovatky Boženy Antonínové – Tumaňanova, řešení přechodu pro chodce a úprava autobusové zastávky u MŠ Tumaňanova, snížení rychlosti ve směru od Jehnic a použití nové technologie tzv. tichého asfaltu.
Jsme si vědomi, že celá investice bude po čas realizace vyžadovat vaši zvýšenou toleranci a trpělivost, za což vám předem děkujeme. Rekonstrukce ulice Tumaňanova výše uvedeným způsobem je ale velmi nutná, její stav již neodpovídá ani dvacátému natož jednadvacátému století.
Děkujeme za pochopení
ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta

Tumaňanova3