Vážení spoluobčané,

máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jedná se o volby nejvýznamnější, což se projevuje i na volební účasti. Děkuji všem, kteří se k volebním urnám dostavili. V Řečkovicích a Mokré Hoře tak učinilo více než 73 procent oprávněných voličů, což téměř o 8 procent převyšuje celostátní průměr. Velmi si toho vážím.

Bez ohledu na nejvyšší politiku pokračoval v předchozích týdnech běžný pracovní život také na naší radnici. Na konci září proběhlo slavnostní otevření Mateřské, základní a praktické školy na rohu ulic Hapalova a Marie Hübnerové. Je skvělou zprávou, že společně s rekonstrukcí dosud chátrající budovy přichází do naší městské části toto v celorepublikovém měřítku jedinečné pracoviště, které se zaměřuje na děti a žáky s poruchou autistického spektra.

Jedním z nejfrekventovanějších míst v naší čtvrti je bezesporu konečná stanice tramvaje č. 1. Rada města Brna schválila na základě našeho požadavku investiční záměr spočívající ve vybudování kamerového systému tří kamerových bodů na konečné a rovněž v tamním podchodu. Ještě letos bude zpracována projektová dokumentace a nic by tak nemělo bránit realizaci hned v nadcházejícím roce.

Rád bych také připomněl, že od 1. do 30. listopadu můžeme všichni s trvalým pobytem v Brně hlasovat pro jednotlivé návrhy z řad veřejnosti v rámci participativního rozpočtu města. Hlasování se účastní také tři projekty z naší městské části. Jedná se o „Řečkovickou cyklostezku“, „Zamilovaný hájek budoucím generacím“ a „Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách“. Na posledním projektu spolupracujeme se sousední čtvrtí. Více se dozvíte v článku místostarosty Filipa Hrůzy uvnitř zpravodaje.

Po roční odmlce se do areálu bývalého pivovaru vrací Čerti z Lipůvky. Mám velkou radost, že se nám podařilo udržet Řečkovice a Mokrou Horu v jejich pekelném diáři. Na všechny hodné děti se budu těšit v pátek 26. listopadu v 17:30 hodin.

01 Slovo starosty foto

Ještěpředtím se především my dospělí můžeme těšit na řečkovickou premiéru Svatomartinských slavností. Jedná se o akci, kterou jsem chtěl do naší čtvrti dlouhodobě přivést, a jsem nadšený, že v sobotu 13. a v neděli 14. listopadu najdete na Palackého náměstí a v přilehlém areálu prezentaci dvaceti moravských vinařů. Vše samozřejmě doplní stánky s občerstvením a doprovodí cimbálová muzika. Děti se dočkají vystoupení kejklířů, historických šermířů nebo ohnivé show. Věřím, že s mnohými z Vás se tam potkáme a všem čtenářům Řeči přeji příjemné podzimní dny.

fotka starosty oříznutáMarek Viskot
Váš starosta