02 Slovo místostarosty foto 2Bytový dům na Měřičkově
Následující řádky jsou vlastně pokračováním mého miniseriálu o plánovaných stavbách soukromých investorů na území naší městské části, které sice obdrželi kladné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, ale protože se domníváme, že jejich charakter, objem a umístění není v zájmu MČ Řečkovice a Mokrá Hora, podali jsme podnět k přezkoumání Krajskému úřadu.
Tentokrát nám šlo o posouzení správnosti kladného stanoviska k záměru stavebníka společnosti PROPERITY Salaso, s. r. o., postavit bytový komplex na místě bývalých jeslí na Měřičkově ulici. Vyjádřili jsme pochybnosti o přiměřenosti rozsahu záměru místním podmínkám, včetně dopraví obsluhy. I tentokrát jsme se svou námitkou u Krajského úřadu uspěli. Krajský úřad se navíc domnívá, že ačkoliv je stavba v dokumentaci označena jako objekt zdravotnického zařízení s doplňkovými službami, její dispoziční řešení odpovídá spíše požadavkům na bydlení a umožňuje užívání objektu pro trvalé bydlení. V projektu je navrženo 36 provozních jednotek, které mají charakter dvou a vícepokojových bytů. Zcela naopak chybí čekárny, sociální zařízení a jiné parametry nutné pro provoz lékařských ordinací.

02 Slovo místostarosty foto 1Na základě těchto skutečností se Krajský úřad domnívá, že se jedná o pokus zakrýt skutečnost, že stavba nebude sloužit jako zdravotnické zařízení, ale jako bytový dům. Stavebník by tak postavil bytový komplex tam, kde platný územní plán dovoluje pouze zdravotnické zařízení. Krajský úřad vyhodnotil podnět našeho stavebního úřadu jako oprávněný a stavební záměr označil jako nepřípustný. Znamená to tedy, že k realizaci stavby v původním rozsahu a objemu nemůže dojít.

 

Mgr. René Černý, místostarosta

Mgr. René Černý, místostarosta

ReneCernyF