01 Slovo starosty foto 2Naše čtvrť bude ještě zelenější, přibudou stromy, keře, parky i záhonky

Vážení spoluobčané,

v posledních letech jsme významně pokročili ve výsadbě nové zeleně a v revitalizaci veřejných prostranství, zejména parků. Po Palackého náměstí, Novém náměstí a letos realizovaném Horáckém náměstí začínáme projekčně připravovat další prostory. Na mysli mám zejména travnatou plochu a nástupní prostor před řečkovickým hřbitovem. Městská část loni zadala zpracování studie, jejímž autorem je Zdeněk Sendler, se kterým jsme úspěšně spolupracovali na projektu revitalizace Palackého náměstí. Důraz je kladen na opravdu potřebnou úpravu nástupní plochy ke hřbitovu, včetně racionalizace parkovacích stání. U samotné travnaté plochy je nosnou ideou zachování zeleně včetně výsadby dalších stromů. V ose ke vstupu do parku je navržena lipová alej. V zadní části jsou v plánu i nové ovocné stromy. Ještě letos bude zadána projektová dokumentace, která podrobně vyřeší výslednou podobu tohoto dalšího krásného parku v naší městské části.

Dalším významným místem, jehož zkvalitnění řešíme, je prostor za budovou radnice. Součástí je i okolí památníku sovětských a rumunských vojáků padlých při osvobozování Řečkovic. Město Brno zadalo zpracování studie tohoto „zámeckého parku“. Cílem je vznik plnohodnotného parčíku při zachování pietního charakteru okolí památníku a zároveň využití vzrostlých stromů v zadní části.

Během nadcházejících týdnů začínáme také s výsadbou 70 nových stromů a 85 kusů keřů mezi domy v ulicích Kárníkova a Bratří Křičků. Práce budou dokončeny v březnu. Obdobný projekt je připraven a bude realizován ke konci roku také v ulicích Renčova, Kremličkova a Škrétova. Zde je navržena výsadba téměř 50 nových stromů a nové okrasné záhony s trvalkami. Ať nás krása přírody pravidelně nabíjí pozitivní energií.

fotka starosty oříznutáMarek Viskot
Váš starosta

01 Slovo starosty foto 1