04 PinCity grafika 1Postupně se snažíme vylepšovat komunikační a informační servis pro občany naší městské části, abyste měli dostatek informací o tom, co se v naší čtvrti děje, kam směřuje a jak se vyvíjí. Aktuálně přicházíme s dalším nástrojem do různorodé mozaiky komunikačních nástrojů, které k tomuto účelu používáme. Vedle tradičního zdroje zpravodaje ŘEČ, oficiálních internetových stránek městské části a také oficiálního facebookového profilu městské části v tuto chvíli přicházíme se zcela novým nástrojem. Počátkem nového roku jsme uvedli v provoz webovou aplikaci reckovice.pincity.cz. Díky ní bude mít každý, koho zajímá život v Řečkovicích a Mokré Hoře, možnost sledovat rozvoj naší městské části a aktivně se podílet na tvorbě její budoucnosti. naší městské části.
Strategický rozvoj, veřejné investice, komunikace a participace. Tyto klíčové stránky řízení měst a obcí bývají často řešeny odděleně. Díky internetové platformě PinCity můžeme nově všechny tyto oblasti efektivně propojit. PinCity je internetová aplikace umožňující funkční a hlavně dlouhodobé a nízkonákladové propojení těchto stránek díky schopnosti sběru a vizualizace rozvojových záměrů na mapovém podkladu v online prostředí s možností jejich další editace a průběžného doplňování. Prostřednictvím této online platformy bude moci městská část vizuálně, komplexně a přehledně prezentovat svým občanům nejen celkovou vizi rozvoje městské části, ale také informovat například o aktuálně či v minulosti realizovaných či do budoucna připravovaných investicích. Tento komplexní nástroj nejen posiluje komunikaci městské části směrem ke svým obyvatelům, ale také strategické plánování městské části samotné.
Na reckovice.pincity.cz najdete kompletní a aktuální informace k důležitým projektům, které realizujeme nebo plánujeme uskutečnit. Projekty jsou umístěny v centrální mapě a jedním kliknutím k nim zjistíte veškeré podrobnosti – popis, harmonogram, prohlédnete si fotogalerii a u investičních a stavebních projektů najdete i jednotlivé fáze projektu a jejich aktuální stav. Budete tak ještě více informovaní o dění a životě v naší městské části.
Filip Hrůza
místostarosta