02 foto 2Výstavba nájemních bytů na pozemcích města Brna
Asi je opravdu zbytečné podrobně popisovat současnou situaci s dostupností bydlení nejen na území města Brna. Ceny nemovitostí rostou do nesmyslných čísel a komerční nájmy jsou stále dražší. Považuji proto za nutné a velmi potřebné se touto situací zabývat i z úrovně statutárního města Brna a pokusit se v rámci možností, které naše město má, nepříznivou situaci alespoň zmírnit a nabídnout řešení. Osobně ho vidím ve výstavbě na pozemcích města Brna ve všech městských částech, kde platný Územní plán města Brna (ÚP) takovou výstavbu dovoluje, a zároveň je nutné se zamyslet i nad parcelami, které sice nejsou určeny k bydlení, ale u nichž by bylo možné a vhodné tuto změnu v ÚP provést. Čekat na nový územní plán není v mnoha případech nutné. Dovolte mně jeden příklad. Již delší dobu víme o záměru města Brna postavit v Řečkovicích na dlouho nevyužívaných a zanedbaných parcelách ve vlastnictví města Brna na ulici Terezy Novákové dva menší bytové domy. Příprava stavby zde probíhá, což je jistě dobře. Město Brno však musí tyto procesy maximálně urychlit. Pomůže to mladým lidem na začátku jejich samostatné cesty životem, ale také třeba seniorům, kteří zůstali sami a komerční nájem je již nad jejich finanční možnosti.
Mgr. René Černý
místostarosta

ReneCernyF