Na své 47. schůzi 2. března 2022 rada městské části:
• schválila
záměr poskytnout finanční pomoc obyvatelům postiženým válečným konfliktem na Ukrajině ve výši 50 000 Kč formou transferu z rozpočtu městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora do rozpočtu statutárního města Brna, které následně prostřednictvím Rady města Brna rozhodne o konkrétním využití pomoci,
• schválila
poskytnutí neinvestičních dotací následujícím žadatelům:
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Frikulín (děti a mládež) 13 000
Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Domino (děti a mládež) 6 000
Pionýr, z. s. – pionýrská skupina Pionýr Řečkovice (děti a mládež) 38 000
Junák – český skaut, středisko Duha Brno, z. s. (děti a mládež) 40 000
Sdružení pěstounských rodin, z. s. (děti a mládež) 4 000
Lesní mateřská škola Sýkorka – Frank Bold Kids (děti a mládež) 7 000
Dark Side Movement, z. s. (děti a mládež) 10 000
VERBUM ET MUSICA, z. s. (děti a mládež) 6 000
T-Group Dance Studio, z. s. (děti a mládež) 16 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (kulturní činnost) 5 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (kulturní činnost) 8 000
Orel jednota Brno-Řečkovice (kulturní činnost) 15 000
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Řečkovice (kulturní činnost) 30 000
VERBUM ET MUSICA, z. s. (kulturní činnost) 8 000
inBalance, z. s. (sportovní činnost) 16 000
Dětský futsal, z. s. (sportovní činnost) 22 000
Orel jednota Brno-Řečkovice (sportovní činnost) 42 000
SHL ŘEČKOVICE, z. s., oddíl badminton (sportovní činnost) 27 000
Malý fotbal Brno, z. s. (sportovní činnost) 29 000
JUNIOR JUDO BRNO, z. s. (sportovní činnost) 18 000
SKI KLUB JUNIOR BRNO, z. s. (sportovní činnost) 12 000
TAK Hellas Brno z. s. (sportovní činnost) 30 000
T-Group Dance Studio, z. s. (sportovní činnost) 10 000
Oddíl národní házené 1. NH Brno, z. s. (sportovní činnost) 16 000
Dark Side Movement, z. s. (sportovní činnost) 7 000
Brno Cricket Club, z. s. (sportovní činnost) 2 000
Lesní mateřská škola Sýkorka-Frank Bold Kids (životní prostředí) 10 000
HORTUS, sdružení zahrádkářů, z. s. (životní prostředí) 5 000
KČT, Moravská Slavia Řečkovice (životní prostředí) 10 000
ClimaCare, z. s. (životní prostředí) 10 000


Diakonie ČCE – středisko v Brně (sociální oblast) 12 000
DOTYK II, o. p. s. (sociální oblast) 10 000
Unie Roska – reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s. (sociální oblast) 10 000
NADĚJE, pobočka Brno (sociální oblast) 15 000
HEWER, z. s., pobočka Brno (sociální oblast) 15 000
Církevní střední zdravotnická škola, s. r. o., terénní odlehčovací služba (sociální oblast) 8 000
Linka bezpečí, z. s. (sociální oblast) 5 000
SPMP ČR, pobočný spolek Brno (sociální oblast) 15 000
Víly pro děti, nadační fond (sociální oblast) 5 000
Diecézní charita Brno, Domov svaté Markéty (sociální oblast) 10 000

• schválila
smlouvu o dílo se společností RGB STUDIO, s. r. o., se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, na plnění zakázky „Projektová dokumentace – Zástavba nároží Banskobystrická-Vážného, Brno-Řečkovice “,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Bytový dům Renčova 5 – realizace zelené střechy“ nabídku předloženou společností MÜPO, spol. s r. o., Karásek 2137/5, 621 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Veřejné prostranství pod řečkovickým hřbitovem“ nabídku předloženou uchazečem Ing. Zdeňkem Sendlerem, Wanklova 576/6, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedeným uchazečem,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci „Víceúčelové sportoviště s kluzištěm na Horáckém náměstí“ nabídku předloženou společností Architekti A90, s. r. o., Jeníčkova 392/3, 619 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny MŠ Škrétova“ nabídku předloženou společností MT-mont, s. r. o., Marie Pujmanové 281/4, 602 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na dodávku nábytkového vybavení na akci „Nábytkové vybavení MŠ Měřičkova“ nabídku předloženou společností TOKA, a. s., Štursova 9/5, 616 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s panem MUDr. Pavlem Kopřivou – FT Records, se sídlem Banskobystrická 24, 621 00 Brno, za účelem pořádání kulturních akcí (hudební festival „13. brněnský Beatfest“ dne 23. 7. 2022, hudební festival „Folkové léto Řečkovice 2022“ ve dnech 17. 7. – 22. 7. 2022 a hudební festival „Brněnská Country fontána Řečkovice 2022“ dne 18. 6. 2022,
• schválila
nájemní smlouvu na pronájem areálu bývalého pivovaru v Brně-Řečkovicích (pozemky a nebytové prostory) s panem Pavlem Řehořem, se sídlem Pellicova 1a, 602 00 Brno, za účelem konání představení „Stand Up Comedy NA STOJÁKA Best of Open Air“ dne 2. 6. 2022, představení „PARTIČKA“ dne 1. 6. 2022 a hudebního festivalu „Řečkovický GREGORYFEST“ dne 17. a 18. 6. 2022,

• schválila
provedení oprav těchto chodníků v roce 2023 v následujícím pořadí podle priority: Letovická 1-15, Bratří Křičků 13, 15, 17, Škrétova od MŠ k č. o. 8a a Palackého náměstí, u kostela,
• schválila
smlouvu o dílo na kontrolu a údržbu dětských hřišť se společností HŘIŠTĚ PRO VÁS s. r. o., se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno.

Dana Filipi, místostarostka