ReneCernyFVážení spoluobčané a přátelé, dovolte abych svou pravidelnou rubriku tentokrát využil pro pozvání na akci, která je mnohým z vás určitě známá a která má pro naše společné životní prostředí každoroční význam. Tentokrát jsme v naší městské části vybrali dvě lokality, které jsou, podle našeho zjištění, nejvíce zatíženy odpadky. Zároveň mně dovolte, abych už nyní touto cestou poděkoval žákům ZŠ Horácké náměstí, kterých se už přihlásilo přes 200, a paní učitelce Mgr. Petře Mendlové, která nám jejich zájem pomohla podchytit a do celé akce je zapojit.
Mgr. René Černý, místostarosta


MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Vás zve na akci Ukliďme Řečkovice. Tato akce se koná pod záštitou 1. místostarosty Mgr. René Černého. Přijďte se zapojit do jarního úklidu. V dubnu proběhnou hned dvě úklidové akce ve spolupráci s Ukliďme Česko a ZŠ Horácké náměstí. Cílem těchto akcí je společně uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Pytle a rukavice jsou zajištěny, nezapomeňte na pevnou obuv a dobrou náladu!

Úklid lokality "Cihelna", ulice Podpěrova
Kdy? 1. 4. 2022 od 9 do 12 hodin
Místo srazu: areál garáží bývalé Cihelny, ul. Podpěrova

Úklid podél potoka Ponávka
Kdy? 4. 4. 2022 od 9 do 12 hodin
Místo srazu: před hlavním vstupem do ZŠ Horácké náměstí

Těšíme se na Vás!

02 na web