06 Výstava foto 2VŠECHNO – NĚCO – NIC
Druhá polovina června bude v Galerii Na Radnici patřit výstavě s názvem Všechno – něco – nic, na níž představí své závěrečné práce žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové z Brna-Králova Pole.
Kolik je VŠECHNO? Jak vypadá NĚCO? Je NIC opravdu prázdno? Takové i jiné podobné otázky řešili ve své výtvarné tvorbě žáci a studenti ZUŠ v letošním školním roce. Úvahy takřka filozofické následně vystřídaly výtvarné pokusy, hledající a nacházející možnosti, jak výše uvedené neurčité kategorie a pojmy vyjádřit zobrazitelnými prostředky – tedy kresbou, malbou či v materiálu a prostoru.
Výsledky individuální i skupinové práce na tomto výtvarném projektu, na němž se podíleli všichni žáci výtvarného oddělení Mgr. Mirky Brázdové, se sejdou na společné výstavě v Galerii Na Radnici. K vidění tu budou malby a keramika těch nejmladších dětí (od 6 let), tužkové kresby, dekoláže i objekty starších žáků i velkoplošné kresby propiskou a obrazy malované akrylem, které vytvořili nejstarší studenti (do 19 let). Jako hosté se výstavy zúčastní se svými pracemi na stejné téma i někteří rodiče žáků výtvarného oboru, kteří se pravidelně scházejí ve večerním kurzu pro dospělé.
Nad myšlenkově náročnými, avšak převážně hravými náměty tak budou moci rozvažovat i návštěvníci výstavy, zahájené slavnostní vernisáží ve čtvrtek 19. května 2022 v 17 hodin. Poté bude výstava otevřena pro veřejnost od 14 do 17 hodin, a to až do 2. června.
Galerie Na radnici, Palackého nám. 11, Řečkovice.
Na setkání se těší Komise kultury a školství RMČ.
Vladislav Musil, předseda komise