02 fotoUkliďme Česko
Dne 1. 4. a 4. 4. proběhla v Řečkovicích úklidová akce Ukliďme Česko. S pomocí žáků a pedagogů ze Základní školy Brno, Horácké nám. se nám podařilo uklidit lokalitu „Cihelny“ na ulici Podpěrova a také lokalitu podél potoka Ponávka. Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora zajistilo rukavice, pytle a také odvoz nasbíraného odpadu. V případě nálezu nebezpečných předmětů byly děti informovány, že je mají ihned ohlásit a já hned zajistím příjezd odborné skupiny Městské policie, která se postará o odstranění těchto předmětů. Jarního úklidu se zúčastnil sám zakladatel akce Ukliďme Česko pan Miroslav Kubásek.

Akce Ukliďme Česko je o dobrovolnících, kteří se chopí zodpovědnosti a organizují úklid v místě, které si sami určí. Akce se zkrátka mohou zúčastnit všichni, kteří mají zájem vyčistit veřejné prostory městských částí, ve kterých bydlí.

Celkem se zúčastnilo téměř 500 žáků, přidali se také jejich rodiče. Akci považuji za velmi zdařilou. Děkuji všem zúčastněným za jejich nadšení pro úklid a zvelebení naší části. Speciální poděkování za skvělou organizaci patří paní učitelce Mendlové ze ZŠ Horácké nám. a panu Stránskému z Oddělení životního prostředí ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Už teď se těším na další ročník.

ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta