03 fotkaOprava Hradecké
Silnice I/43, po které denně přijíždí do Brna desetitisíce lidí ve směru od Svitav a z Blanenska, je i z pohledu naší městské části významnou komunikací. Na jednu stranu si asi ani nelze představit, jak by to vypadalo bez ní. I když na příkladu Kuřimi si to lze představit dost živě a pěkný obrázek to není. Na stranu druhou, přesto, že díky ní nám nestojí několikakilometrová fronta aut na Žilkově, Terezy Novákové nebo Banskobystrické, je tato silnice stále velice blízko, pro hodně z nás až příliš blízko.
Tato silnice je ve vlastnictví státu, jejím správcem je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). To se rozhodlo i v letošním roce provádět souvislou opravu, tentokrát v úseku od Globusu až do Králova Pole. Městská část se vše dozvěděla až na jaře, když se začalo projednávat stanovení dopravního značení včetně objízdných tras. Musím říct, že s prováděním prací v letošním roce jsme nesouhlasili a svůj nesouhlas jsme také písemně adresovali ŘSD a zopakovali i při ústním jednání do protokolu.
Zmíním dva hlavní důvody našeho nesouhlasu. Jedná se o probíhající rekonstrukci kolejové trati Brno – Blansko a s tím související vedení náhradní autobusové dopravy a přirozeně větší množství osobních aut na Hradecké. Druhým důvodem je fakt, že součástí letošní opravy není řešení hluku způsobovaného dilatačními spáry mostu v místě vlakové stanice. Tyto mají být opravovány až v roce 2023. Fakt, že po letošní uzavírce připouští ŘSD další uzavírku hned v příštím roce, nás doslova šokoval. Nechápeme proč to nejde naráz a jednou uzavírkou. Nový povrch i dilatační spáry mostu.
Za účelem snížení hlukové zátěže dlouhodobě požadujeme použití tzv. tichého asfaltu či aplikaci dalších protihlukových opatření. Tichý asfalt ŘSD odmítá zejména s ohledem na jeho nižší životnost a celkově nepovažuje za potřebné nic dalšího řešit. Odvolává se na skutečnost, že z hlediska protihlukových norem je vše v pořádku. Je pravdou, že opakovaná měření potvrdila, že o nižší jednotky decibelů se Hradecká v tomto smyslu do norem „vejde“.
Jediným pozitivem je zkrácení doby provádění prací a s tím spojených omezení na prázdninové měsíce, kdy je provoz přece jen menší. Původně měly práce probíhat až do října, podařilo se však zkrátit termín na období od začátku července do prvního týdne v září.
Děkujeme vám všem za trpělivost při této opravě, která může způsobit přechodné komplikace v dopravě v naší městské části.
ReneCernyFMgr. René Černý, místostarosta