fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,
tentokrát se chci zmínit o dvou místech v naší městské části, která mají jednu věc společnou. Odehrávají se tam změny, které potenciálně povedou k širšímu využití veřejností. Prvním z nich je část Zamilovaného hájku, která byla po dlouhá léta využívána jako softbalové hřiště. Mnozí z vás si jistě všimli, že plocha je již delší dobu odplocená. Na jaře uzavřelo město Brno s dosavadním nájemcem Vysokoškolským sportovním klubem MENDELU dohodu o vynětí této části pozemku z nájemní smlouvy. Volná plocha je tak veřejným prostranstvím, sloužícím k rekreačním účelům. Samozřejmě nadále platí omezení vyplývající ze situace, že se jedná o retenční plochu.
02 Slovo starosty foto 1Druhým zajímavým místem je pozemek na Mokré Hoře. Ta objektivně postrádá nějaké prostranství, kde by se mohly konat menší akce komunitního charakteru. Město zde nevlastní mnoho vhodných pozemků, či spíše žádné. V souvislosti s připravovanou druhou etapou rekonstrukce plynovodu by však mělo dojít ke zrušení plynové stanice stojící na městském pozemku v ulici Pod Zahradami. Tuto skutečnost reflektuje i nápad, který do participativního rozpočtu města přihlásila zdejší občanka. Jedná se o snahu upravit zmíněný pozemek a jeho nejbližší okolí, využít jeho návaznosti na hřiště na pétanque a na zelenou plochu biocentra. Cílem je doplnit prostor pro setkávání místních, pro pořádání menších trhů a jarmarků, pamatováno je i na děti. V tuto chvíli není jisté, jestli se tento námět promítne do hlasování už letos na podzim, nebo jestli se kvůli přítomnosti plynové stanice posune do dalšího roku. V každém případě jej považuji za velice přínosný.


02 Slovo starosty foto 2Na závěr bych vám chtěl poděkovat, že to v červnu v našem areálu za radnicí opravdu žilo. Užili jsme si Dětský den, vystoupení Partičky, show Na stojáka, Řečkovický festival minipivovarů či Folkové léto. Fotbalisté k tomu oslavili devadesát let od založení klubu. Věřím, že i letošní hody a další akce, které se letos přes prázdniny konají, dopadnou stejně povedeně. Na většině z nich se s vámi těším osobně na viděnou a přeji vám příjemné prožití letních měsíců.

Marek Viskot
Váš starosta