18 letáček k textu na webZačátkem září vychází nové číslo časopisu SENIOR ŽURNÁL, jehož vydavatelem je Sociální nadační fond. Časopis je určen seniorům města Brna a jejich rodinným příslušníkům. Vychází každého čtvrt roku a je poskytován zdarma. Najdete jej v infocentrech jak Magistrátu města Brna, tak na úřadech městských částí, je distribuován do domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb, i do organizací, které se na seniory zaměřují. Můžete jej najít ve vozech Dopravního podniku města Brna. Lze si jej i stáhnout (viz QR kód). Časopis přináší seniorům i jejich rodinám informace z oblasti sociálních služeb a sociální péče vůbec, nabízí poučné i zábavné články, ale také hry ve stylu trénování paměti, luštění křížovek apod.
Sociální nadační fond, založený městem Brnem, při tvorbě časopisu spolupracuje s městem a Odborem sociální péče Magistrátu města Brna.
www.socialni-nadacni-fond.cz