Občanské návrhy Dáme na vás slouží ke zlepšení života v Brně
Od letošního jara mohou obyvatelé Brna využívat občanské návrhy Dáme na vás jako další z participativních nástrojů, které umožňují lidem zapojit se do správy a řízení města.
Do občanských návrhů Dáme na vás mohou obyvatelé města celoročně podávat veřejně prospěšné návrhy i bez konkrétní finanční částky či umístění, návrhy regulativního charakteru či ideové myšlenky na zlepšení kvality života v Brně. Občanské návrhy slouží městu i jako zásobník dobrých nápadů, které mohou pomoci město dále rozvíjet. Podané návrhy sbírají podporu, a ty, které dosáhnou minimální hranice podpory, budou předloženy k projednání vedení města. Rada města Brna následně rozhodne, zda se bude návrh dále zpracovávat a realizovat.
V galerii na stránkách navrhy.damenavas.cz je již podáno šest desítek návrhů, které mohou Brňané s trvalým bydlištěm v Brně podpořit či odmítnout prostřednictvím ověřeného účtu na Brno iD. Tento účet velká část Brňanů již využívá pro elektronickou šalinkartu či platbu za odpady, takže představuje velmi snadnou možnost hlasování.
Prohlédněte si občanské návrhy Dáme na vás a pojďte s námi vylepšit život v Brně!
Tým Dáme na vás