S účinností od 1. září 2022 se znovu vrací tzv. Milostivé léto známé již z loňského roku. Po dobu tří měsíců získají fyzické osoby, jejichž dluh je vymáhán soudním exekutorem a současně nejsou v insolvenčním řízení, opět možnost splatit svůj závazek bez úroku z prodlení či jiné sankce a také bez velké části odměny exekutora.

Akce se týká pouze dluhů vůči veřejným institucím, např. státu, obcím, dopravním podnikům, zdravotním pojišťovnám apod. K zastavení exekuce je nutné uhradit původní dluh (tzv. jistinu) a zároveň zaplatit paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1.500 Kč bez DPH. Veškeré další exekuční poplatky, sankce a úroky budou dlužníkovi odpuštěny. Podrobný postup, včetně vzoru dopisu, který je nutno zaslat exekutorovi, naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti: https://exekuce.justice.cz/milostive-leto/

Mgr. Miroslav Reich
právník ÚMČ