Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
pořádá
v pondělí 3. října 2022 v 15.00 hodin
DEN SENIORŮ NA RADNICI
Vážení senioři, přijďte prožít příjemné odpoledne
na řečkovické radnici.
Čeká vás pěvecké vystoupení člena Městského divadla Brno
Aleše Slaniny,
cestopisná přednáška Ing. Lubomíra Sochorce s názvem PERLY ULOUPENÉ NA CESTÁCH
a povídání se starostou městské části
Mgr. Markem Viskotem.
Nebude chybět soutěž s výhrami a občerstvení.

Mgr. Barbora Burešová
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ