Na své 52. schůzi 29. června 2022 rada městské části:
• schválila
nájemní smlouvu s Tělocvičnou jednotou Sokol Brno-Řečkovice na pronájem tělocvičny a ostatních souvisejících prostor v objektu sokolovny na ulici Vážného 19 v Brně-Řečkovicích na cvičení seniorek a seniorů,
• schválila
zadávací dokumentaci pro zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „Oprava zateplení bytového domu Novoměstská 23-41“,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Revitalizace dětských hřišť na ulici Jandáskova a ulici Kubova“ nabídku předloženou společností PROSTAVBY, a. s., Dědina 447, 683 54 Otnice, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
nájemní smlouvu s SK Řečkovice, z. s., se sídlem Novoměstská 1941/4, 621 00 Brno, na pronájem pozemků v k. ú. Řečkovice od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky s názvem „Revitalizace sídelní zeleně v sídlišti Medlánecká, Renčova, Škrétova, Kremličkova, Brno-Řečkovice“ nabídku společnosti URBAN FORESTRY, s. r. o., se sídlem Dolnice 1760/12, 621 00 Brno, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
smlouvu o dílo se společností Brněnské komunikace, a. s., Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno, jejímž předmětem je provedení opravy nezpevněné účelové komunikace U Vránova mlýna,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravy chodníků v Řečkovicích 2022“ se společností DIRS Brno, s. r. o., Jihlavská 731/38, Bosonohy, 642 00 Brno, jehož předmětem je změna rozsahu a snížení ceny díla,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění zakázky „Komplexní revitalizace topného systému v bytových domech Žitná 7, 9, 11 v Brně-Řečkovicích“ nabídku předloženou uchazečem Edel Unit, s. r. o., se sídlem Příčná 3374/12, 787 01 Šumperk, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností.

Na své 53. schůzi 27. července 2022 rada městské části:
• schválila
podání žádosti o finanční podporu z rozpočtu města Brna na pořádání významných kulturních akcí a akcí podporující lidové tradice v režii městské části – Vavřineckých hodů 2023 a Letní noci 2023,
• vybrala
jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky „Oprava nafukovací haly Řečkovice, Novoměstská 21a, Brno“ nabídku předloženou společností K.A.D.A., s. r. o., Prusinovského 48, 664 42 Modřice, a současně schválila uzavření smlouvy s uvedenou společností,
• schválila
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na „Opravu zpevněné plochy před garážemi u bytového domu Medlánecká 22–26“ se společností Moravská stavební unie – MSU, s. r. o., Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, jehož předmětem je změna rozsahu a zvýšení ceny díla.

Dana Filipi, místostarostka