ReneCernyFJak je to skutečně s rekonstrukcí řečkovických sklepů
V poslední době slyšíme spoustu dohadů, polopravd, ale bohužel také dezinformací, které se týkají plánované rekonstrukce areálu v bývalém pivovaru za radnicí a s ní spojenou nutností řešit sklepy, které jsou pod celým areálem. Dovolím si tedy vše uvést na pravou míru, a to i z pohledu historika.
Areál za radnicí, kam mnozí chodíme na koncerty, hody, letní noci a jiné kulturní akce, přestal po třech desítkách let splňovat bezpečnostní parametry pro tyto akce nutné, a proto nám nezbývá než ho zrekonstruovat. Celý projekt je pevně svázán i s řešením bývalých pivovarských sklepů, které jsou částečně v havarijním stavu a hrozí zřícením. Postavit nový areál na sklepech ve stávajícím stavu není podle statického posudku možné. A teď to hlavní. Protože jsme si plně vědomi historické ceny části těchto sklepů, rozhodla rada městské části právě tuto část zachránit a zrekonstruovat do důstojné podoby. Jedná se o bývalou pivovarskou varnu, takzvanou podzemní rotundu a k ní vedoucí historickou chodbu z bývalého zámku, dnešní radnice. Jen tato rekonstrukce bude stát 12 milionů korun. A to je právě ta část, kterou můžeme nazývat pivovarskými sklepy. Chodby k nim postavené v pozdějších letech a staletích, které jsou dnes v dezolátním stavu, ale které již nemají a nikdy neměly tu stejnou historickou hodnotu, bude nutné sanovat, aby mohla být provedena oprava areálu. Jinak bychom tu nemohli pořádat už žádné akce, na které jsme všichni v Řečkovicích a Mokré Hoře zvyklí. Žádné hody, dětské dny, koncerty.

03 Slovo místostarosty foto 2


03 Slovo místostarosty foto 1Celá problematika řečkovických sklepů se tak dá shrnout následovně. Nejzajímavější a historicky opravdu cennou část zachráníme rekonstrukcí, ale není možné investovat vyšší desítky miliónů korun do různých chodeb, které k této části byly v minulosti z nejrůznějších důvodů přistavěny. Zvítězit prostě musí zdravý rozum, a to bez ohledu na ojedinělé snahy o umělou hysterii a rozdělování společnosti v předvolebním období. Komukoliv z našich občanů jsme samozřejmě kdykoliv k dispozici pro doplňující informace a jsme rádi, že toho využíváte.
Mgr. René Černý, místostarosta