fotka starosty oříznutáVážení spoluobčané,

pomalu máme za sebou horké letní měsíce, po kterých se vrací do školních lavic předškoláci a školáci. Právě během jejich prázdnin probíhaly ve školách stěžejní opravy budov a vybavení. Z pohledu městské části byla letos v oblasti školství klíčová rekonstrukce kotelny Mateřské školy Škrétova. Instalovali jsme rovněž nový kotel a realizovali nové rozvody v části budovy, kterou navštěvují žáci Základní umělecké školy Universum v Kořenského ulici.

Rád bych se krátce vrátil k prvnímu srpnovému víkendu, který se nesl ve znamení našich Svatovavřineckých hodů. Letošní 31. ročník se vyznačoval velkou generační obměnou v řadách stárků. Po loňském kulatém výročí, kdy mně osobně mnoho známých tváří avizovalo, že se jedná o jejich poslední rok v kroji, za to letos vzali dvacátníci a mladší. A musím říct, že se nelehké úlohy zhostili výborně. Moc jim za to děkuji, jmenovitě pak hlavnímu páru Zuzaně Janovské a Sebastianu Šturchovi. Stejně tak patří díky všem, kteří se na náročných přípravách podíleli. Pevně věřím, že příští 32. ročník si už užijeme v nově zrekonstruovaném areálu. Termín zahájení potřebných oprav, bez kterých bychom nemohli do areálu vůbec pouštět veřejnost, se blíží. V červenci jsme získali stavební povolení, v září bychom měli vybrat zhotovitele a koncem měsíce zahájit stavební práce. Na sociálních sítích jsem v poslední době zaznamenal diskuze týkající se rekonstrukce areálu, ve kterých se objevuje spousta zavádějících informací. Doporučuji proto článek místostarosty Reného Černého v tomto vydání zpravodaje ŘEČ, kde je celá situace výstižně popsána. Nikdo mě v této věci o žádné vysvětlení nepožádal, rád bych tedy připomněl, že na radnici podrobně vysvětlujeme naše kroky každému, kdo o informace projeví zájem.

Nadále pokračujeme v přípravách dalších parků a zelených ploch. Rada města Brna v srpnu konečně schválila zpracovatele projektové dokumentace a realizátora finálních prací Řečkovického Hráje mezi ulicemi Družstevní, Škrétova a Terezy Novákové. V případě „zámeckého parku“ za radnicí jsme od města přejali zpracovanou studii a získali investorství. Znamená to, že začneme vybírat architekta, který zpracuje projektovou dokumentaci, která bude z hotové studie vycházet. Městská část tak v budoucnu získá další novou zelenou plochu.

02 Slovo starosty foto 1

02 Slovo starosty foto 2Zářijové vydání zpravodaje je posledním před letošními komunálními volbami konanými v pátek a sobotu 23. a 24. září. Dovolte mi proto poděkovat celé redakční radě ŘEČI, ale i všem dalším, kteří do ní svými texty přispívali nebo se na její přípravě v posledních čtyřech letech podíleli. Rovněž mi dovolte pozvat Vás k volbám do zastupitelstva naší městské části i do Zastupitelstva města Brna. Domnívám se, že je nám všem jasné, že celou společnost nečekají ekonomicky snadné roky, což se bude týkat i měst a obcí. Věřím tedy, že si zvolíme co nejkompetentnější zastupitele, kteří výzvy čekající na městskou část zvládnou co nejlépe.

Přeji Vám šťastnou volbu a vše dobré

Marek Viskot
Váš starosta